Subjects

• Tourism


Articles


Ö. TÜTÜNCÜ
Rekreasyon ve Turizm Araştırmalarında Fırsatçılık ve Düşündürdükleri, Anatolia: A Journal of Tourism Research, (2020)
Ö. TÜTÜNCÜ
Şiddet, Suç ve Na-Hoş Zaman İlişkisi, Anatolia: A Journal of Tourism Research, (2020)
Ö. TÜTÜNCÜ, İ. AYDIN
Turizm ve Rekreasyon Alanında Eğitim Veren Kurumlarda Güvenlik ve Bir Özdeğerlendirme Kontrol Listesi Önerisi, Anatolia: A Journal of Tourism Research, (2019)
Ö. TÜTÜNCÜ, Y. AKGÜNDÜZ, C. YEŞİLYURT
Comparison of Recreation Management and Tourism Management Syllabuses, Anatolia: A Journal of Tourism Research, (2019)
Ö. TÜTÜNCÜ
Lisans Eğitiminde Mutfak Zanaatları ve Gastronomi, Anatolia: A Journal of Tourism Research, (2019)
Ö. TÜTÜNCÜ
Fakülteleşme ve Rekreasyon Bölümleri, Anatolia: A Journal of Tourism Research, (2018)
Ö. TÜTÜNCÜ
Rekreasyon Alanında Kurumsallaşma Sürecinin Yeniden Değerlendirilmesi, Anatolia: A Journal of Tourism Research, (2017)
S. ŞENER, V. BAHÇECİ, H. DOĞRU, Z. SEL, M. ERTAŞ, S. SONGÜR, Ö. TÜTÜNCÜ
Turizm Alanındaki Nitel Araştırmaların Güvenirlik ve Geçerlik Ölçütleri Kapsamında Değerlendirilmesi, Anatolia: A Journal of Tourism Research, (2017)
Ö. TÜTÜNCÜ, Y. AKGÜNDÜZ
Seyahat Acentelerinde Otantik Liderliğin Çalışanların Yalakalık Eğilimlerine Etkisi, Anatolia: A Journal of Tourism Research, (2015)
Ö. TÜTÜNCÜ
Rekreasyon ve Rekreasyon Terapisinin Yaşam Kalitesindeki Rolü, Anatolia: A Journal of Tourism Research, (2015)
Ö. TÜTÜNCÜ
Yiyecek-İçecek İşletmelerinde Standart Maliyetleme, Anatolia: A Journal of Tourism Research, (1993)