Articles


A. KORKMAZ
EVALUATION OF CAPPADOCIA PERLITES AS A BUILDING MATERIAL WITH NATURAL STONE RESIDUES, Journal of Science and Technology of Dumlupınar University, (2020)
A. KORKMAZ
COVID-19'UN İŞÇİLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ VE BİR DİZİ ÇÖZÜM ÖNERİLERİ, Avrasya Sosyal ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, (2020)
A. KORKMAZ
BÜYÜK ÖLÇEKLİ İNŞAAT ŞANTİYELERİNİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ, TÜBAV Journal of Science, (2020)
A. KORKMAZ, H. HACIFAZLIOĞLU
Grinding of Calcite to Nano-Size: Effect of Mill Capacity and Grinding Media Shape, Open Journal of Nano, (2019)
A. KORKMAZ
Yozgat Yöresi Tüflerinin Çimento Katkısı Olarak Kullanılabilirliğinin İncelenmesi, Bulletin For Earth Sciences, (2019)
A. KORKMAZ
NEGATIVE EFFECTS OF INDUSTRIAL RAW MATERIALS TO HUMAN HEALTH AND SUGGESTIONS FOR SOLUTION, Verimlilik Dergisi, (2019)
A. KORKMAZ
İnşaat İşlerinde 11 Adımda İş Güvenliği, Journal of Engineering and Earth Science, (2019)
A. KORKMAZ
KAPADOKYA YÖRESİ ENDÜSTRİYEL HAM MADDELERİN İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNÜNDEN İNCELENMESİ, Journal of Engineering and Earth Science, (2019)
H. HACIFAZLIOĞLU, Y. EKER, A. KORKMAZ
Clean Fuel Production from Coal Washery Plant Wastes vith Soybean Oil, Academic Platform Journal of Engineering and Science, (2019)
A. KORKMAZ
The Evaluation of Occupational Safety Risks of Structure Works And Practice Control Method Application, Journal of Disaster and Risk, (2019)
A. KORKMAZ
ÇİMENTO ÜRETİMİNDE KİL HAM MADDESİNE ALTERNATİF OLARAK ÇAMURTAŞININ KULLANILABİLİRLİĞİ, Scientific Mining Journal, (2019)
A. KORKMAZ
Portland Çimento Üretiminde ve Kullanımında İş Güvenliği Risklerinin ve Sağlık Önlemlerinin Değerlendirilmesi, Journal of Underground Resources, (2019)
A. KORKMAZ
Karadeniz Bölgesi Çimento Hammadde Potansiyelinin Değerlendirilmesi, Journal of Underground Resources, (2018)
A. KORKMAZ
Investigation of the Usability of Karakaya (Yıldızeli) Andesitic Tuffs as Additive in Cement Production, Journal of Engineering and Earth Science, (2018)