Articles


A. YÖRÜR
Tezkirelere Göre Ispartalı Divan Şairleri, Cankiri Karatekin University Journal of Faculty of Letters, (2019)
A. YÖRÜR
The Divançe of Ahmed İzzet Pasha The Governor of Edirne, RumeliDE Journal of Language and Literature Studies, (2019)
A. YÖRÜR
AHMET ATİLLÂ ŞENTÜRK (2016-2017), OSMANLI ŞİİRİ KILAVUZU 1-2., Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, (2019)
A. YÖRÜR
CÂBÎZÂDE HALÎL FÂ’İZ EFENDİ’NİN RÂMÎ MEHMED PAŞA’YA SUNDUĞU BAHÂRİYYE’Sİ, Hikmet-journal of academic literature, (2019)
A. YÖRÜR
EDİRNE VALİSİ AHMED İZZET PAŞA'NIN TARİH MANZUMELERİ, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, (2019)
A. Yörür
A poem for the Ankara drought of 1874: Kasida-i Kahtiyya, RumeliDE Journal of Language and Literature Studies, (2019)
A. YÖRÜR
Prof. Dr. Necmettin Hacıeminoğlu Hatıra Kitabı, Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları, İstanbul 2017, 759 s., Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (2019)
A. YÖRÜR
HASAN DÂNİŞ BEY'İN KERBELÂ MERSİYESİ, Hikmet-journal of academic literature, (2018)
A. YÖRÜR
THE MIRAJIYAH OF EDIRNE GOVERNOR AHMED IZZET PASHA, Mecmua, (2018)
A. YÖRÜR
İ. HAKKI AKSOYAK (2017), ZUHURAT – 19. YY. AYINTAP’TA TASAVVUFİ HAYAT, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, (2018)
A. YÖRÜR
YÛNUS EMRE KİTABI, Mecmua, (2018)
A. YÖRÜR
ÇERKEŞÎZÂDE MEHMED TEVFÎK EFENDİ’NİN MİRACİYE’Sİ, Hikmet-journal of academic literature, (2018)
A. YÖRÜR
Son Dönem Divan Şairlerinden Kütahyalı Vasfî Dîvânı - Tanıtım, Cankiri Karatekin University Journal of Faculty of Letters, (2018)
A. YÖRÜR
KLASİK TÜRK EDEBİYATINDA MEVLEVÎLİK KÜLTÜRÜ VE MEVLEVÎ ŞÂİRLER, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, (2018)
A. YÖRÜR
M. Fatih KÖKSAL, Yâ Kebîkeç -Mecmualar Arasında-, Kesit Yayınları, İstanbul 2016, Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (2018)
A. YÖRÜR
MESNEVİYİ GAZELLE OKUMAK, Mecmua, (2017)
A. YÖRÜR
MESÎHÎ DİVANI, DİVANLARIMIZDAN TARİHÇE NASIL İSTİFADE EDİLİR?, Mecmua, (2017)
A. YÖRÜR
Ersen ERSOY - Ümran AY, Hoca Dehhânî Divanı, Türkiye Bilimler Akademisi Yayınları, Ankara 2017, 303s., KULLIYAT The Journal Of Ottoman Studies, (2017)
A. YÖRÜR
Mehmed Süreyyâ’nın Kaleminden Bosna-Hersekli Şairler, KULLIYAT The Journal Of Ottoman Studies, (2017)
A. YÖRÜR
OSMANLI DÖNEMİ ŞİİRİNDE EDİRNE, Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2017)
A. YÖRÜR
KİTAP TANITIMI-DEĞERLENDİRME (İsmail Hakkı Aksoyak-Müşterek Şiirler Divanı), Hikmet-journal of academic literature, (2017)
A. YÖRÜR
SİLİSTRELİ AHMED ŞÜKRÎ DÎVÂNÇESİ, Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, (2017)
A. Yörür
Erdem Sarıkaya, Eski Türk Edebiyatında Rüya (Başlangıçtan XV. Asra Kadar), Gece Kitaplığı Yayınevi, Ankara 2017, RumeliDE Journal of Language and Literature Studies, (2017)
A. YÖRÜR
Selami ŞİMŞEK, Tasavvuf Edebiyatı Terimleri Sözlüğü, Litera Yayıncılık, İstanbul 2017, 413s., KULLIYAT The Journal Of Ottoman Studies, (2017)
A. YÖRÜR
HALİL SERCAN KOŞİK (2016), NASİHAT-NÂME-İ SIDKÎ (İnceleme – Metin – Sözlük - Tıpkıbasım), Littera Turca Journal of Turkish Language and Literature, (2017)
A. YÖRÜR
DİVAN EDEBİYATININ KAYNAKLARI (TANITIM-DEĞERLENDİRME), Hikmet-journal of academic literature, (2017)