Subjects

• Science Education


Journals

Reviewer
Author
Reader

Articles


M. SAĞDIÇ, H. BAKIRCI
The Effect of Guided Research Inquiry Teaching Method on 7th Grade Students' STEM Attitudes, Afyon Kocatepe University Journal of Social Science, (2020)
H. BAKIRCI, F. KAHRAMAN, H. ARTUN
Investigation of Technology Integration Self-Efficacy Beliefs of Pre-Service Teachers’ Who Attend Pedagogical Formation Training, Journal of Science Mathematics Entrepreneurship and Technology Education, (2020)
M. SAĞDIÇ, H. BAKIRCI, Z. BOYNUKARA
The Effect of Guided Inquiry Teaching Model on the Scientific Process Skills of Students: The Case Study of Force and Energy Unit, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2019)
H. BAKIRCI, H. ARTUN, A. DENİZ
Ortaokul Altıncı Sınıf Öğrencilerinin Hobi Bahçeleri Hakkındaki Görüşlerinin İncelenmesi, Journal of Science Mathematics Entrepreneurship and Technology Education, (2019)
D. KARIŞAN, H. BAKIRCI
Exploration of Preservice Teachers’ STEM Teaching Intentions with respect to the Department and Grade, Adıyaman University Journal of Educational Sciences, (2018)
A. DURUKAN, H. ARTUN, H. BAKIRCI
Constructivist Micro-Teaching Activities with Elementary Teacher Candidates in Course of Science and Technology Laboratory Applications: A Mixed Study, Sakarya University Journal of Education, (2018)
H. BAKIRCI, E. GÜLSEVEN
Evaluation of Revised 5th Grade Science Textbooks Based on the Teachers’ Views in 2017, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2018)
H. BAKIRCI, M. KIRICI
Science Teachers’ Views on the Removal of the Transition from Primary to Secondary Education Exam, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2018)
H. BAKIRCI, E. KUTLU
Determination of Science Teachers’ views on STEM Approach, Turkish Journal of Computer and Mathematics Education (TURCOMAT), (2018)
H. AYVACI, H. BAKIRCI
Farklı Öğrenim Kademelerindeki Öğrencilerin Ses Konusundaki Kavramsal Gelişimlerinin İncelenmesi, Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, (2018)
H. BAKIRCI, K. ÖÇSOY
An Investigation of the Activities in Science Textbooks in terms of the Concept of Entrepreneurship, Adıyaman University Journal of Educational Sciences, (2017)
N. POLAT, N. ERDEMİR, H. BAKIRCI
Studying the Status of Information Technology Use by Science Teachers for Physics Subjects, Journal of Uludag University Faculty of Education, (2017)
M. ÖZTÜRK, A. AKDENİZ, H. BAKIRCI
The Influence of Computer Assisted Instructional Applications on Middle School Students’ Scientific Thinking Skills, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2017)
H. Bakırcı, Y. KARA, S. ÇEPNİ
The Examination of Views of Parents about the Web-Based Performance Evaluation Program in the Science Teaching Process, Bartın University Journal of Faculty of Education, (2016)
H. AYVACI, H. BAKIRCI, M. BAŞAK
THE EVALUATION OF PROBLEMS EMERGING DURING THE IMPLEMENTATION PROCESS OF FATIH PROJECT BY ADMINISTRATORS, TEACHERS AND STUDENTS, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2015)
S. ÇEPNİ, H. AYVACI, H. BAKIRCI, Y. KARA
Öğretim Elemanları Gözüyle Velilerin Bilgisayar Okuryazarlık Düzeylerinin Web Tabanlı Performans Değerlendirme Programına Yansımaları, Journal of Instructional Technologies and Teacher Education, (2014)
H. AYVACI, H. BAKIRCI, M. YILDIZ
Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Hizmet İçi Eğitim Uygulamalarına İlişkin Görüşleri ve Beklentileri, Amasya Education Journal, (2014)