Subjects

• Social Science
• International Relations
• Regional Studies
• African History


Articles


M. BAYRAM, H. EMİROĞLU
ÇİN TARZI ULUSLARARASI İLİŞKİLERİN ANALİTİK ÇERÇEVESİ: YENİ-HARAÇÇILIK, The Journal of Asian Studies, (2020)
M. BAYRAM
Turkey and Africa in the Context of South-South Cooperation, Current Research in Social Sciences, (2020)
M. BAYRAM
The Diplomatic Ontology of Saharawi Arab Democratic Republic, Liberal Düşünce Dergisi, (2020)
M. BAYRAM
NASYONOLOJİ YAHUT ULUSBİLİM: BİR GİRİŞ DENEMESİ, Sinop Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2019)
T. SARIKAYA GÜLER, H. EMİROĞLU, M. BAYRAM
An Instrumentalist Analysis on the Dissolution of Yugoslavia, Afyon Kocatepe University Journal of Social Science, (2019)
M. BAYRAM
Small State Foreign Policy: The Case of Angola, Journal of Regional Studies, (2019)
M. BAYRAM
Militokrasiden Plütokrasiye Benin Siyasetinin Metamorfozu, Necmettin Erbakan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, (2019)
M. BAYRAM
La Politique Étrangère du Sénégal de Léopold Senghor à Macky Sall, Bartın Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2019)
M. BAYRAM
Burkina Faso Siyasetinde İdeoloji ve Pragmatizm, Ankara University SBF Journal, (2019)
M. BAYRAM, Ö. TOKER, H.Ö. ÖZDEMİR
EKONOMİK GELİŞME-ETNİK ÇATIŞMA İLİŞKİSİNE DAİR NİTEL BİR ANALİZ, Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, (2017)
M. BAYRAM
ENERJEOPOLİTİK MÜDAHALELER VE AFRİKA’DAKİ İÇ SAVAŞLAR: NİJERYA, ANGOLA VE SUDAN ÖRNEKLERİ, Kırıkkale University Journal of Social Sciences, (2017)
M. BAYRAM
DEĞİŞEN ENERJİ JEOPOLİTİĞİ VE AFRİKA’DAKİ İÇ SAVAŞLAR, Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (MÜSBİD), (2016)
M. BAYRAM
Soğuk Savaş Dönemi Türk-Amerikan İlişkilerinin Sürekliliğinde Askerî Darbelerin Rolü, Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2015)
M. BAYRAM
Afrika Genelinde İstisnaî Bir Devlet: Botsvana, Adam Academy Journal of Social Sciences, (2014)