Articles


M. IŞIKGÖZ, M. ESENTAŞ
The Profile of Sports High Schools Within The Official Secondary Education Institutions: A Descriptive Analysis, Batman University Journal of Life Sciences, (2020)
S. ÖZBEY, E. IŞIKGÖZ, M. ESENTAŞ, P. GÜZEL
Investigation of Self-Awareness Levels of Female Students Participating in International Youth Camp by Different Variables, Pamukkale Journal of Sport Sciences, (2018)
M. IŞIKGÖZ, M. ESENTAŞ, M. IŞIKGÖZ
Examination of value levels of secondary school students towards Physical Education and Sports lesson in terms of various variables: Batman province example, International Journal of Social Sciences and Education Research, (2018)
M. ESENTAŞ, M. VURAL, E. IŞIKGÖZ
Investigation The Attitudes to The Disabled Persons of The Students of Department of The Exercise and Sports Education For Disabilities, CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, (2018)
E. IŞIKGÖZ, M. ESENTAŞ, H. ŞAHİN
BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ALANINDA ÖĞRENİM GÖREN ÖĞRENCİLERİN FİZİKSEL AKTİVİTE MEKÂN SEÇİMİNİ VE FİZİKSEL AKTİVİTEYE KATILIMINI ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN İNCELENMESİ, İnönü Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, (2018)
M. ESENTAŞ, E. IŞIKGÖZ, P. GÜZEL, S. ÖZBEY
SPOR YÖNETİCİLERİNDE ÖZ-FARKINDALIK: BİR ÖLÇEK UYARLAMA ÇALIŞMASI, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
M. ESENTAŞ, E. ÇELİK, N. DİNÇER, E. IŞIKGÖZ
An Investigation of the Relationship Between the Levels of Anger and the Levels of Empathy Trends in Male Wrestling Referees by Various Variables, Journal of National Sport Sciences, (2017)
M. Esentaş, E. Işıkgöz, P. Karacan Doğan, H. Şahin
The Self-Confidence Levels of the Youth Camp Female Leader Candidates, Kastamonu Education Journal, (2017)
E. IŞIKGÖZ, M. YILDIZ
The analysis of the physical education teacher candidates’ attitudes towards school experience course: the case of Batman University, International Journal of Sport Exercise and Training Sciences - IJSETS, (2016)
E. IŞIKGÖZ, N. DİNÇER, Z. KILINÇ
Investigation of the Relationship Between Physical Education Teacher Candidates’ Content Knowledge and Pedagogical Knowledge Achievement in Classes (Case Of Batman University), Batman University Journal of Life Sciences, (2016)
E. IŞIKGÖZ
Ortaokul Beden Eğitimi ve Spor Dersi Öğretim Programının Temel İlkelerine İlişkin Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Görüşleri (Sakarya İli Örneği), Sakarya University Journal of Education, (2015)
E. IŞIKGÖZ
Attitude Of Pre-Service Teachers At Physical Training And Sports Teaching Department Towards Information And Communication Technologies: Case Of Batman University, Batman University Journal of Life Sciences, (2015)
E. Işıkgöz, Y. Taşkıran
AB’ye üyelik sürecinde Türk Spor Yönetiminde Desantralizasyon, Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2015)