Subjects

• Education & Teacher Training


Journals

Reviewer
Author
Editor
Teknik Editör

Articles


S. DEMİRER, Ş. SEZGİN NARTGÜN
Özümseme Kapasitesi Ölçeğinin Geliştirilmesi, MANAS Journal of Social Studies, (2020)
Ş. SEZGİN NARTGÜN, S. DEMİRER
Okul Yöneticilerinin Psikolojik Sözleşme Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi, Mersin University Journal of the Faculty of Education, (2020)
İ. Lİ̇MON, Ş. SEZGİN NARTGÜN
Development of Teacher Job Performance Scale and Determining Teachers' Job Performance Level, Journal of Theoretical Educational Science, (2020)
Ş. SEZGİN NARTGÜN, A. FAKILI
Teacher Perceptions of Occupational Professionalism and Collaborative Climate, Political Economy and Management of Education, (2020)
Ü. DİLEKÇİ, Ş. SEZGİN NARTGÜN
Adaptive Performance as a Dimension of Job Performance: A Theoretical Framework, Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), (2020)
Ü. DİLEKÇİ, Ş. SEZGİN NARTGÜN
ÖĞRETMENLERİN ÖZNEL KARİYER BAŞARILARINA İLİŞKİN ALGILARI: BİR KARMA YÖNTEM ÇALIŞMASI, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2020)
Ş. SEZGİN NARTGÜN, İ. LİMON, Ü. DİLEKÇİ
The Relationship between Sustainable Leadership and Perceived School Effectiveness: The Mediating Role of Work Effort, Bartın University Journal of Faculty of Education, (2020)
R. ERTÜRK, Ş. SEZGİN NARTGÜN
The Relationship between Teacher Perceptions of Distributed Leadership and Schools as Learning Organizations, International Journal of Contemporary Educational Research, (2019)
E. Ergün, Ş. Sezgin Nartgün
Adaptation of Teacher Subjective Wellbeing Questionaire (TSWQ) to Turkish: A Validity and Reliability Study, Sakarya University Journal of Education, (2017)
Ş. SEZGİN NARTGÜN
İÇİNDEKİLER, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2017)
Ş. SEZGİN NARTGÜN, S. DEMİRER
The Relatıonshıp between Levels of Teachers Organızatıonal Socıalızatıon and Identıfıcatıon wıth Teachers Collectıve Effıcacy, Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (2016)
Ş. SEZGİN NARTGÜN, S. DEMİRER
Öğretmenlerin Örgütsel Sosyalleşme ve Özdeşleşme Düzeylerinin Birlikte Çalışma Yeterliklerine Etkisi, Mersin University Journal of the Faculty of Education, (2016)
R. AYDIN, Ş. NARTGÜN
Öğretmenlerin, Örgütsel Sosyalleşme Düzeyleri İle Birlikte Çalışma Yeterlilikleri Arasındaki İlişki, Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi, (2015)
Ş. NARTGÜN, K. MOR
Teachers Views on the Relationship Between Ethical Leadership and Resilience, Bolu Abant İzzet Baysal University Journal of Graduate School of Social Sciences, (2015)
D. SEZGİN NARTGÜN, İ. GÖKÇER
Pedagojik Formasyon Eğitimi Alan Öğretmen Adaylarının Mesleklerine, Geleceklerine, İstihdamlarına Ve Eğitim Politikalarına İlişkin Metaforik Algıları/, e-International Journal of Educational Research, (2015)
Ş. SEZGİN NARTGÜN, V. KARTAL
Teachers’ Perceptions on Organizational Cynicism and Organizational Silence, Bartın University Journal of Faculty of Education, (2013)
T. SİRİNİVASAN
İNSANİ GELİŞME Yeni Bir Paradigma mı, Yoksa Tekerleğin Yeniden İcadı mı?, Ankara University Journal of Faculty of Educational Sciences (JFES), (1999)