Articles


F. BAŞDEMİR, Z. TÜRK, S. İPEKEŞEN, M. TUNÇ, S. ELİŞ, B. BİCER
Effect of Fertilizer Treatments on Yield and Yield Components of Some Faba Bean (Vicia faba L.) Varieties, Turkish Journal of Agricultural and Natural Sciences, (2020)
S. ELİŞ, S. İPEKEŞEN, F. BAŞDEMİR, M. TUNÇ, B. BİCER
Effect of different fertilizer forms on yield and yield components of chickpea varieties, International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences, (2020)
S. İPEKEŞEN, M. TUNÇ, S. ELİŞ, F. BAŞDEMİR, B. BİCER
The Effect of Organic and Inorganic Fertilizer Applications on Yield Components at Different Periods of Pea, Yuzuncu Yil University Journal of the Institute of Natural and Applied Sciences, (2020)
C. AKINCI, B. BİÇER, F. KIZILGEÇİ, Ö. ALBAYRAK, M. YILDIRIM
Stability Parameters in Lentil Genotypes, El-Cezeri Journal of Science and Engineering, (2018)
C. AKINCI, B. BİÇER, S. EKER
Kışlık Nohut Hat Ve Çeşitlerinin Değerlendirilmesi, El-Cezeri Journal of Science and Engineering, (2017)
B. BİÇER, Ö. ALBAYRAK, C. AKINCI
Effect of Different Sowing Dates on Yield and Yield Characters in Chickpea, Adnan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, (2017)
T. BİÇER, D. ŞAKAR
MERCİMEK (Lens culinaris Medik.) HATLARININ VERİM VE VERİM ÖZELLİKLERİ YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRİLMESİ, Harran Journal of Agricultural and Food Science, (2014)
B. BİÇER, D. ŞAKAR
NOHUT (Cicer arietinum L.)’TA TOHUM İRİLİĞİNE YÖNELİK SELEKSİYONUN VERİM VE VERİM ÖGELERİNE ETKİSİ, Anadolu Journal of Agricultural Sciences, (2012)