Subjects


Journals


Articles


H. UZUN, E. GÜVEN YILDIRIM, A. ÖNDER
Eğitsel Filmlerin Öğrencilerin Başarı ve Fen Konularına Yönelik İlgi Düzeyine Etkisi, The Journal of Turkish Educational Sciences, (2020)
M. TOPAL, E. GÜVEN YILDIRIM, A. ÖNDER
Use of Educational Films in Environmental Education as a Digital Learning Object, Journal of Education in Science Environment and Health, (2020)
E. ÖZTÜRK, A. ÖNDER, E. GÜVEN YILDIRIM
Investigation of Prospective Science Teachers' Entrepreneurship Characteristics and Critical Thinking Dispositions in Terms of Some Variables, Journal of Individual Differences in Education, (2019)
S. BENZER, E. GÜVEN YILDIRIM, A. ÖNDER
The Impact of Educational Films on Attitude and Awareness towards Environmental Problems, Trakya Eğitim Dergisi, (2019)
Z. ÖZGEL, M. AYDOĞDU, E. GÜVEN YILDIRIM
IMPACT OF NATURE CAMP-ASSISTED ENVIRONMENTAL EDUCATION ON AWARENESS AND ATTITUDE TOWARDS ENVIRONMENTAL PROBLEMS, Ihlara Journal Educational Research, (2018)
M. SELVİ, M. SELVİ, E. GÜVEN YILDIRIM, A. KÖKLÜKAYA
TEACHER CANDIDATES’ VIEWS ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Journal of Research in Education and Society, (2018)
A. Köklükaya, E. Güven Yıldırım
Science Teacher Candidates’ Expression Levels on the Expansion of Water Subject by Prediction- Observation- Explanation Method, Journal of Multidisciplinary Studies in Education, (2018)
A. Köklükaya, E. Yıldırım, M. Selvi
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Elektromanyetik Kirliliğe İlişkin Görüşlerinin Belirlenmesi, Journal of Uludag University Faculty of Education, (2016)
E. GÜVEN YILDIRIM, A. KÖKLÜKAYA, M. AYDOĞDU
Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Öğretim Yöntem - Teknik Tercihleri ve Bu Tercihlerinin Nedenleri, e-Kafkas Journal of Educational Research, (2016)
A. KÖKLÜKAYA, E. GüVEN YILDIRIM, M. SELVİ
The Effects of Cartoons Prepared by Pre-Service Science Teachers on Academic Achievement And Anxiety Level / Fen Bilgisi Öğretmen Adayları Tarafından Hazırlanan Karikatürlerin Akademik Başarı ve Endişe Düzeyine Etkisi, Journal of Theory and Practice in Education, (2016)
A. KÖKLÜKAYA, E. GÜVEN YILDIRIM
Öğretmen Adaylarının Ozon Tabakasındaki İncelme ve Asit Yağmurlarına Yönelik Görüşleri (Pre-Service Teachers’ Perceptions towards the Ozone Layer Depletion and Acid Rain) Doi: 10.14686/buefad.v5i1.5000143516, Bartın University Journal of Faculty of Education, (2016)
E. GÜVEN YILDIRIM, A. KÖKLÜKAYA, M. SELVİ
Öğretim Materyali Olarak 3- İdiot Filmi ile Öğretmen Adaylarının Günlük Hayatta Fenin Kullanımı ve Eğitimde Aile Rolü Üzerine Görüşlerinin Belirlenmesi, Trakya University Journal of Education, (2015)
E. GÜVEN, M. AYDOĞDU
Development of an Awareness Scale and Determination of Teacher Candidates’ Awareness Levels Regarding Environmental Problems, Journal of Teacher Education and Educators, (2012)