Subjects

• Agriculture Science


Articles


O. ÖZBEK, Y. BUDAK, Ç. ÖZYİĞİT, Y. YANAR
Evaluation of antifungal activities of Grindelia robusta Nutt., Tanacetum praeteritum subsp. praeteritum and Alchemilla vulgaris L. extracts against plant pathogenic fungi, Turkish Journal of Science and Health, (2021)
O. ÖZBEK, Y. BUDAK, Ç. BERKEL, Ç. ÖZYİĞİT, Y. YANAR
The use of Marrubium vulgare L. plant extracts in the control of fungal plant pathogens, International Journal of Agriculture Environment and Food Sciences, (2020)
Ö. ATEŞ SÖNMEZOĞLU, A. YILDIRIM, Ü. TÜRK, Y. YANAR
Identification of Powdery Mildew (Blumeria graminis f. sp. tritici) Resistance in Some Durum Wheat Landraces, European Journal of Science and Technology, (2019)
S. BELGÜZAR, Y. YANAR, M. ÇETİN, Ç. ÖZYİĞİT
Determination of Antibacterial Activities of Some Plant Extracts Against Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis and Pseudomonas syringae pv. tomato, Turkish Journal of Weed Science, (2019)
S. BELGÜZAR, Y. YANAR, Y. AYSAN
Determination of the presence of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis on tomato seedlings used in Tokat province, Plant Protection Bulletin, (2019)
D. YANAR, Y. YANAR, H. ERDAL, G. ERDAL, E. POYRAZ
Antalya İlinde Örtü Altı Yetiştiriciliğinde Karşılaşılan Bitki Koruma Sorunları ve Üretici Bilinç Düzeyi, Journal of Gaziosmanpasa Scientific Research, (2018)
S. BELGÜZAR, Y. YANAR, Y. AYSAN
Tokat İlinde Domates Bakteriyel Solgunluk Hastalığı’nın (Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis) Epidemiyolojisi, Journal of Tekirdag Agricultural Faculty, (2018)
F. KORKMAZ, Ş. TOPKAYA, Y. YANAR
Tokat Kabakgil Üretim Alanlarında Enfeksiyon Oluşturan Virüslerin Belirlenmesi, Journal of Gaziosmanpasa Scientific Research, (2018)
H. Karadeniz, A. Yağcı, Ş. Topkaya, Y. Yanar
Tokat İli ve İlçelerinde Bazı Bağ Virüs Hastalıklarının Serolojik Yöntemlerle Belirlenmesi, Plant Protection Bulletin, (2018)
S. BELGÜZAR, S. HORUZ, Y. AYSAN, Y. YANAR
Investigation on the Appropriate Method for Determination of Epiphytic Population of Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis on Tomato, The Journal of Turkish Phytopathology, (2017)
S. BELGÜZAR, H. DURAK, R. CANGİ, Y. YANAR
Asma Ur Hastalığı Etmeni Rhizobium vitis’in Tokat İli Bağlarında Bulunma Oranı ve Tanılanması, Journal of Gaziosmanpasa Scientific Research, (2017)
Y. YANAR, D. YANAR, G. ERDAL, H. ERDAL, F. YURTTAŞ
Plant Protection Issues Encountered in Vineyards of Manisa Province and Producer Consciousness Level, Turkish Journal of Weed Science, (2017)
F. KORKMAZ, K. KARACA, C. ÖZASLAN, Y. YANAR, H. ÖNEN
Sicyos angulatus : A Natural Host of Watermelon Mosaic Virus (WMV-2), Turkish Journal of Weed Science, (2016)