Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1309-470X | e-ISSN 1309-5994 | Period Quarterly | Founded: 2010 | Publisher Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/en/pub/acusaglik


Acıbadem University Health Sciences Journal (AUHSJ) was established in 2008 and is the scientific publication of Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University. AUHSJ is an open access publication, providing authors with continuous publication of original research across a broad spectrum of medical scientific disciplines and sub-specialties. The AUHSJ reviews process emphasizes the scientific, technical and ethical validity of submissions. Novelty or potential for impact are not considered during the manuscript's evaluation or adjudication.

AUHSJ is currently indexed/included in Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD), EBSCO Discovery Services, TRDizin, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline. Also the journal is applying other well-known and prestigious indexes.AUHSJ is accepting articles only in English, however, an abstract in Turkish is still required. Accepted articles will be published in October 2021 issue.

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

ISSN 1309-470X | e-ISSN 1309-5994 | Period Quarterly | Founded: 2010 | Publisher Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi | https://dergipark.org.tr/en/pub/acusaglik
Cover Image


Acıbadem University Health Sciences Journal (AUHSJ) was established in 2008 and is the scientific publication of Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar University. AUHSJ is an open access publication, providing authors with continuous publication of original research across a broad spectrum of medical scientific disciplines and sub-specialties. The AUHSJ reviews process emphasizes the scientific, technical and ethical validity of submissions. Novelty or potential for impact are not considered during the manuscript's evaluation or adjudication.

AUHSJ is currently indexed/included in Directory of Open Access Scholarly Resources (ROAD), EBSCO Discovery Services, TRDizin, Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline. Also the journal is applying other well-known and prestigious indexes.AUHSJ is accepting articles only in English, however, an abstract in Turkish is still required. Accepted articles will be published in October 2021 issue.
Volume 12 - Issue 2 - Apr 1, 2021
 1. Nikotinin Sıçan Pankreatit Modelindeki Hafifletici Etkisinde Vagusun Rolünün Araştırılması
  Pages 166 - 175
  Meltem KOLGAZİ, Zozan GÜLEKEN, Bircan KOLBAŞI, Canberk Sami BAŞIBÜYÜK, Feriha ERCAN, Berrak YEĞEN
 2. Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı, Depresyon Ve Anksiyete Arasındaki İlişki
  Pages 176 - 182
  Arzu KESKİN AKTAN, Özden KUTLAY
 3. İnflamatuar Barsak Hastalıkları Yorgunluk Ölçeği’nin Türkçe Uyarlamasının Psikometrik Özellikleri
  Pages 183 - 191
  Berna Nilgün ÖZGÜRSOY URAN, Jülide Gülizar YILDIRIM, Elif SARITAŞ YÜKSEL, Funda SOFULU, Elif ÜNSAL AVDAL, Emine Özlem GÜR
 4. Somali Popülasyonundaki Açık Glob Yaralanmalarının Epidemiyolojisi
  Pages 192 - 196
  Mustafa KALAYCI, Ersan ÇETİNKAYA
 5. Kronik Lenfositik Lösemide PD-1/PD-L1 Ekspresyon Düzeyleri ve Prognostik Önemi
  Pages 197 - 203
  Ayfer GEDÜK, Özgür MEHTAP, Elif Birtaş ATEŞOĞLU, Pinar TARKUN, Esra TERZİ DEMİRSOY, Meral ULUKÖYLÜ MENGÜÇ, Serkan ÜNAL, Sinan MERSİN, Abdullah HACIHANEFİOĞLU, Tülin BURHANOĞLU, Gülçin GACAR
 6. A Quantitative Study on Pregnancy Fears and Coping Methods of Pregnant Women
  Pages 204 - 212
  Nazife BAKIR, Cuma DEMİR
 7. Research On Breastfeeding Duration And The Time Frame Of Introduction To Solids In Children Diagnosed With Otitis Media
  Pages 213 - 216
  Ali GÜVEY
 8. Sakarya İli Yenidoğan İşitme Taraması Sonuçları
  Pages 217 - 219
  Ali GÜVEY, Hasan Karahan SÖNMEZ, Enes Ahmet GÜVEN
 9. Minimal İnvaziv Unikompartmantal Diz Artroplasti (MİUCA) Oxford Grubu Radyolojik Değerlendirmesine göre Sık Uygulama Hataları
  Pages 220 - 227
  Murat SAYLIK, Nadir ŞENER
 10. Pelvic Bone Metastases: Pattern and Distribution of 151 cases
  Pages 228 - 233
  Koray BAŞDELİOĞLU
 11. Utility of Shock Indexes in Predicting Early Results of Septic Shock Patients in Intensive Care Unit
  Pages 234 - 239
  Esra ÇAKIR, Ahmet BİNDAL, Pakize ÖZÇİFTCİ YILMAZ, Nevzat Mehmet MUTLU, Cihangir DOĞU, Işıl ÖZKOÇAK TURAN
 12. Use of Tramadol and Meperidine Combination for Postoperative Analgesia in Kidney Transplant Recipients
  Pages 240 - 243
  Tumay YANARAL, Gökhan ERTUĞRUL
 13. Meme Kanseri Radyoterapisinde IMRT ve Konformal Radyoterapi Uygulamaları için Tedavi Planlama Sisteminde Planlanan Doz Dağılımının Rando Fantomda Ölçülen Doz Dağılımıyla Uyumunun Araştırılması
  Pages 244 - 250
  Özlem GÖKSEL, Evren Ozan GÖKSEL, Halil KÜÇÜCÜK, Melahat GARİPAĞAOĞLU
 14. İmmünoterapi Alan Kanser Hastalarında İlaç Tedavisine İnancı Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi
  Pages 251 - 259
  Betül TOSUN, Canan PÖRÜCÜ, Nuri KARADURMUŞ, Nursemin ÜNAL
 15. Diş Hekimlerinin COVID-19 Salgını Sürecinde Korku Düzeylerinin ve Klinik Uygulamalarındaki Değişikliklerinin Değerlendirilmesi
  Pages 260 - 265
  Ebru SAĞLAM, Nesrin SARUHAN
 16. Evaluation of Applications to an Alcohol and Substance Dependence Research, Treatment and Training Centre (AMATEM): Data from Adiyaman Province in 2017
  Pages 266 - 271
  Oğuzhan Bekir EĞİLMEZ, Mehmet Hamdi ÖRÜM, Mahmut Zabit KARA
 17. Examination of the Relationship Between the use of Electronic Devices and Sleep and Depression
  Pages 272 - 278
  Dilek KUZAY, Ülken Tunga BABAOĞLU
 18. Balance, Falls, Fear of Falling, and Foot Function in Elderly People in Community-Dwelling Older Adults
  Pages 279 - 283
  Raziye ŞAVKIN, Gökhan BAYRAK, Nihal BÜKER
 19. Which Nutritional and Demographic Characteristics Affect Hopelessness in Young Adults: A Cross-Sectional Study of University Students from Turkey
  Pages 284 - 290
  Zeynep UZDİL, Nermin KILIÇ, Aliye ÖZENOĞLU
 20. Evaluation of the Effect of Laparoscopic Sleeve Gastrectomy Operation on Short-Term Nutrition, Biochemical Blood Parameters and Anthropometric Measurements
  Pages 291 - 295
  Gözde ARITICI ÇOLAK, Duygu SAĞLAM
 21. Günlük Adım Sayısı Ve Uyku Kalitesi Arasında Bir İlişki Var Mı?
  Pages 296 - 300
  Çetin SAYACA, Aykut KARAMAN
 22. Kick Boks Sporcularında SkapularDiskinezi, Beden İmajı ve Benlik Saygısının Değerlendirilmesi
  Pages 301 - 305
  Çetin SAYACA, Burak ERKAN
 23. Covid-19 Pandemi Sürecinde Üniversite Öğrencilerinin Fiziksel Aktivite, Yaşam Kalitesi ve Depresyon Seviyelerinin İncelenmesi
  Pages 306 - 311
  Halil İbrahim BULGUROĞLU, Merve BULGUROĞLU, Ahmet ÖZASLAN
 24. Travma Sonrası Büyüme Açısından Bir Risk Faktörü Olarak Psikolojik Sağlamlık: Koronavirüs Salgını Örneği
  Pages 312 - 325
  Yusuf BİLGE, Yıldız BİLGE
 25. The Validity and Reliability Study of Turkish Version of Hospital Perceived Value Scale
  Pages 326 - 334
  Mahmut AKBOLAT, Ayhan DURMUŞ
 26. The Effect Of Social Media On Patients' Behavior From The Perspective Of Health Sciences Licensors
  Pages 335 - 339
  Serhan ŞAHİNLİ, Hasan Celal YAMAK
 27. Determination of Factors Affecting Deaths Due to Cardiovascular Diseases: A Research on OECD Countries
  Pages 340 - 345
  İlknur ARSLAN ÇİLHOROZ, Yasin ÇİLHOROZ
 28. Covid-19 Sürecinde Yoğun Bakımda Çalışan Sağlık Profesyonellerinin Duygu-Durum Ve Tükenmişlik Düzeylerinin Değerlendirilmesi
  Pages 346 - 352
  Betül AKALIN, Ayşenur MODANLIOĞLU
 29. Türkiye’de Kanser İnsidansı ve Farkındalık Etkinlikleri ile Google Çevrimiçi Arama Hacmi Arasındaki İlişki: Retrospektif Bir Araştırma
  Pages 353 - 360
  Gamze BAYIN DONAR
 30. The Investigation of Free Time Management According to Faculty Of Health Sciences Students’ Departments and Some Sociodemographic Variables
  Pages 361 - 369
  Tuğba AYDIN YILDIRIM
 31. Determination of the Attitudes of Student Nurses for Safe Use of Cutting And Drilling Medical Appliances
  Pages 370 - 375
  Dilek SOYLU, Ayşe SOYLU, Ömer TANRIVERDİ, Seher TANRIVERDİ, Ekrem AKSU
 32. Nurses' Attitudes to Medical Errors and the Investigation of Affecting Factors
  Pages 376 - 384
  Uğur AKTAN, Selma ATAY
 33. Beyin Cerrahisi Hemşirelerinin Endotrakeal Aspirasyon Uygulamasının Değerlendirilmesi: Kanıta Dayalı Uygulama Önerilerine Ne Kadar Uyuyoruz?
  Pages 385 - 391
  Gülşah KÖSE, Gülcan KOZLUK, Kezban TOSUN ŞİRİN, Asena BOYACI
 34. Ortopedi Ameliyatlarının Hastaların Benlik Saygısı, Beden Algısı ve Durumluk Kaygıları Üzerine Etkisi
  Pages 392 - 400
  Nursemin ÜNAL, Nermin GÜRHAN
 35. The Status Of Implemention Of Preventive Nursing Interventions For Patient Falls And Effecting Factors
  Pages 401 - 410
  Emel BAYRAKTAR, Gülengün TÜRK
 36. Turkish Reliability and Validity of the Attitude Scale Towards Professional Autonomy for Nurses
  Pages 411 - 417
  Simge ŞİMŞEK, Burcu CEYLAN
 37. Covid-19 Pandemisi Döneminde Hemşirelik Öğrencilerinde Mesleki Güdülenme
  Pages 418 - 424
  Ayşe Sinem TAŞ, Berna KÖKTÜRK DALCALI
 38. Covid-19 Pandemi Sürecinde Hemşirelik Beceri Öğretiminin Sürdürülmesine Yönelik Hemşire Eğitimcilerinin Deneyimleri: Kanada McMaster Üniversitesi Örneği
  Pages 425 - 431
  Derya UZELLİ YILMAZ
 39. Bir Hemşirelik Bölümünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Hemşirelik Bakım Davranışları Algısının Belirlenmesi
  Pages 432 - 438
  Şenay GÜL, Sevda ARSLAN
 40. Laparoskopik Kolesistektomi Ameliyatı Olacak Hastalarda Ölüm Kaygısının Belirlenmesi
  Pages 439 - 444
  Kezban KORAŞ SÖZEN
 41. Examining the Effect of Caregiver Burden of Parents whose Child has a Metabolic Problem on the Perceived Social Support and Life Quality
  Pages 445 - 451
  Mensure TURAN, Emriye Hilal YAYAN
 42. Hemşirelik Öğrencilerinde Yaşanılan Yer Algısı Eğitim-Öğretim Memnuniyetini Etkiler mi?
  Pages 452 - 457
  Türkan KADİROĞLU, Gamze AKAY
 43. Hemşire-Ebeveyn Desteğinin Çocuk Kliniğinde Yatan Çocukların Ebeveynlerinin Stres Düzeylerine Etkisi
  Pages 458 - 463
  Gülçin ÖZALP GERÇEKER, Emine Zahide ÖZDEMİR, Dicle AYAR, İlknur BEKTAŞ, Murat BEKTAŞ
 44. The Relationship Between Premenstrual Syndrome and Personal Traits in University Students
  Pages 464 - 471
  Nurdilan ŞENER, Sermin TİMUR TAŞHAN
 45. Attitudes of Mothers with Babies of 0-6 Months of Age Regarding Infant Nutrition and Transition Times to Complementary Feeding
  Pages 472 - 478
  Bihter AKIN, Eda DEMİR, Aleyna GÜRDAL, Sema YILMAZ
 46. Bazı Değişkenlere Göre Bir Lisedeki Kız Öğrencilerde Premenstrual Sendrom Şiddetinin Ve Algılanan Stres Düzeyinin Belirlenmesi
  Pages 479 - 486
  Nuriye ERBAŞ, Nermin ALTUNBAŞ
 47. Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Covid 19 Salgını Hakkındaki Bilgileri ve Korunmaya Yönelik Aldıkları Önlemler
  Pages 487 - 495
  Özlem DOĞAN YÜKSEKOL, İlksen ORHAN, Ayşe Nur YILMAZ
 48. COVID19 Sürecinde Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Premenstrual Sendrom Düzeylerinin Belirlenmesi
  Pages 496 - 501
  Refika GENÇ KOYUCU, Rüveyda ÖLMEZ
 49. The Relationship of Postpartum Acute Stress With Perceived Social Support and Depression Symptom Level
  Pages 502 - 509
  Dilan CÖMERT, Fadime BAYRI BİNGÖL
 50. Internet Addiction and Depressive Symptoms in Secondary School Students
  Pages 510 - 516
  Semra KARACA, Elif UYANIK, Meryem KENÇ, Muhammed İŞLEK, Rabia AKSU, Esen ÖNGÜN, Gül ÜNSAL BARLAS
 51. Yaşlılık Döneminin Önemli Sağlık Sorunlarından Biri: Düşme ve Düşmeyi Etkileyen Faktörler
  Pages 517 - 523
  Dilek KILIÇ, Gülnaz ATA, Ayla HENDEKCİ
 52. Bilateral Yüksek Orijinli Arteria Radialis
  Pages 524 - 527
  Kübra ERDOĞAN, Kemal Emre ÖZEN, Burhan YARAR, Gizem ÇİZMECİ, Gonca AY KESELİK, Mehmet Ali MALAS
 53. Safra Kesesinde Nadir Bir Polipoid Lezyon Olan Adenomyomatozis Saptanan Adolesan Hasta: Olgu Sunumu
  Pages 528 - 530
  Necati BALAM, Melike ARSLAN, Ayberk SELEK, Mustafa GÜLGÜN, Sami EKSERT, Sezai DEMİRBAS, Yıldırım KARSLIOĞLU
 54. Covid-19, Hypertension And Three Important Topics in Nursing Care: Physical Exercise, Adequate-Balanced Nutrition, Sleep
  Pages 531 - 536
  Gürcan ARSLAN, İzzet YELKUVAN
 55. Dispne Yönetiminde El Fanının Etkisi
  Pages 537 - 544
  Vildan KOCATEPE, Gülbeyaz CAN
 56. Abscess in The Renal Cyst in a Patient with Polycystic Kidney Disease
  Pages 545 - 546
  Alihan ORAL
Indexes and Platforms
Indexes and Platforms

20393


20409


20410


21272


Türkiye Atıf DiziniTürk Medline


Licensing

Creative Commons License
All articles published in AUHSJ are licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.