Journal of Aksaray University Faculty of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2687-3427 | Period Quarterly | Founded: 2009 | Publisher Aksaray University |


Önemli Duyuru

Dergimize gönderilmiş olan makaleler Editoryal tarafından iThenticate-intihal programıyla alınacak olan benzerlik raporuna göre değerlendirilecektir. Benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan makaleler, Editoryal olarak reddedilir ve bu konudaki sorumluluk yazara/yazarlara aittir.

Makale gönderecek yazarların makalelerini aşağıdaki linkte yer alan word dosyası formatına göre düzenlemeleri gerekmektedir. Yazarların ayrıca, iletişim bilgilerine ek olarak uluslararası geçerliliği bulunan ORCID numaralarını da makale dosyasına yazmaları gerekmektedir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/15245


Journal of Aksaray University Faculty of Economics and Administrative Sciences

e-ISSN 2687-3427 | Period Quarterly | Founded: 2009 | Publisher Aksaray University |
Cover Image


Önemli Duyuru

Dergimize gönderilmiş olan makaleler Editoryal tarafından iThenticate-intihal programıyla alınacak olan benzerlik raporuna göre değerlendirilecektir. Benzerlik oranı %20'nin üzerinde olan makaleler, Editoryal olarak reddedilir ve bu konudaki sorumluluk yazara/yazarlara aittir.

Makale gönderecek yazarların makalelerini aşağıdaki linkte yer alan word dosyası formatına göre düzenlemeleri gerekmektedir. Yazarların ayrıca, iletişim bilgilerine ek olarak uluslararası geçerliliği bulunan ORCID numaralarını da makale dosyasına yazmaları gerekmektedir.

https://dergipark.org.tr/tr/download/journal-file/15245