Year 2020, Volume 12 , Issue 1, Pages 23 - 34 2020-04-16

Bu çalışmada “Mikro Sosyal Uyum Göstergeleri” dahilinde, göçmenler ve ev sahibi toplum arasındaki uyum sorunu ve uyumun makro ve mikro boyut ve göstergeleri analiz edilmiştir. Göç olgusu insanlık tarihi kadar eski olmasına rağmen, uyumun planlı bir şekilde ele alınması oldukça yenidir. Özellikle ikinci dünya savaşından sonra yoğun göç alan Batı ülkelerinde, 1970’li yıllardan sonra gündeme gelmiş olan uyum kavramı, o zamandan şimdiye kadar geçen dönem içerisinde, kavramın tanımlanması ve ölçümü için çeşitli göstergeler geliştirilmesi eylemlerini içeren bir süreç içine girmiştir. Uyum konusunun günümüzde anlaşıldığı şekli ile tanımlanma ve uyum göstergeleri geliştirme çalışmaları asıl olarak 2000’li yıllardan sonra başlamıştır. Bu çalışmanın, Türkiye’de 2011 yılından sonra çok yoğun bir sığınmacı akınına uğradığımız şu son yıllarda, daha önce göç ülkesi olmamamız dolayısı ile üzerinde çok fazla çalışma yapılmayan uyum alanında yapılacak yeni çalışmalara ışık tutacağı varsayılmaktadır. Çalışma için, uyum konusunun ele alındığı resmi kaynaklar, raporlar, makro uyum konusunda geliştirilmiş göstergeler ve bir AB projesi olan Cross-Borders Intercultural and Societal Entrepreneurs projesi dahilinde geliştirilmiş “Mikro Sosyal Uyum Göstergeleri”, “Uyum ve Ekonomik Refah için Müfredat El Kitabı”, “Yetişkin Eğitimcilerinin Kendilerini Değerlendirme Çerçevesi” gibi çıktılar birincil kaynaklar olarak analiz edilmiştir.
Göç, Makro uyum göstergeleri
  • KAYNAKÇA Ager , A., ve Strang, A. (2004). Indicators of Integration: final report. London: Home Office Development and Practice Reports are produced by the Research, Development and Statistics Directorate. Abadan-Unat, N. (1972). Yurt Dışına Göçen Türk İş Gücü ve Dönüş Eğilimleri. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt: XXVII, Sayı: 2 , 183-206. Ager, A., ve Strang, A. (2004b). The Experience of Integration: A Qualitative Study of Refugee Integration in the Local Communities of Pollokshaws and Islington Home Office Online Report 55/04 , LondonHome Office. London: Home Office Online Report 55/04 . Ager, A., ve Strang, A. (2008, 4 17). Understanding Integration: A Conceptual Framework. Journal of Refugee Studies Vol. 21, No. 2, Oxford University Press , s. 166-192. Archive. (2019, 8 6). The separate or "Jim Crow" car laws or legislative enactments of fourteen Southern states: https://www.britannica.com/event/Jim-Crow-law adresinden alınmıştır COMPAS. (2019). The Centre on Migration, Policy and Society. Compas: https://www.compas.ox.ac.uk/ adresinden alınmıştır Cross-Borders. (2019). Curriculum. Initiative of Changes UK: https://uk.iofc.org/curriculum adresinden alınmıştır Cross-Borders. (2019). Initiative of Changes UK. Competence Self-Assessment: https://uk.iofc.org/competence-self-assessment adresinden alınmıştır Devah Pager, Hana Shepherd. (2008, 1 1). The Sociology of Discrimination: Racial Discrimination in Employment, Housing, Credit, and Consumer Markets. Annu Rev Sociol. , s. 181-209. Dewey, J. (1996). Art as Experience. D. Goldblatt, ve B. B. Lee içinde, Aesthetics A Reader in Philosophy of the Arts (s. 414-417). Prentice Hall. Doomernik , J., ve Bruquetas-Callejo, M. (2016). National Immigration and Integration Policies in Europe Since 1973. B. Garcés-Mascareñas, ve R. Penninx içinde, Integration Processes and Policies in Europe (s. 57-76). Springer Open. EC. (2016). EU ‘Zaragoza’ Integration Indicators: ITALY. European Web Site on Integration: https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/eu-zaragoza-integration-indicators-italy adresinden alınmıştır EC. (2003). COM (2003) 336 final, on immigration, integration and employment. Brüksel: EC. EC. (2005). COM(2005) 389 final , A Common Agenda for Integration Framework for the Integration of Third-Country Nationals in the European Union. Brüksel: EC. EC. (2010). COM(2010) 546 final, . Brüksel: EU. EC. (1997). Measurement and indicators of integration. Brüksel: EC. EC. (2011). SEC(2011) 957 final, EU initiatives supporting the integration of third-country nationals. Brüksel: EC. EC. (2011). SEC(2011) 957 final, EU initiatives supporting the integration of third-country nationals. Brüksel: EC. EC. EC Working Paper. (2011). EU initiatives supporting the integration of third-country nationals . Brüksel, Belçika: EU. EU. (2004). P5_TA(2004)0028, Immigration, integration and employment. Brüksel: EU. Frisch, M. (1967). Öffentlichkeit als Partner, edition suhrkamp 209 . Frankfurt/M: Suhrkamp . Gutezitate. (2019, 8 6). Gutezitate: https://gutezitate.com/zitat/259120 adresinden alınmıştır Gürbüz, S., ve Şahin , F. (2014). Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri Felsefe Yöntem Analiz. Seçkin Yayıncılık. Hoßmann , I., ve Karsch, M. (2011). Germany’s Integration Politics. Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Berlin: Berlin-Institut für Bevölkerung und Entwicklung. Hoßmann , I., ve Karsch, M. (2011). Germany’s Integration Politics. Berlin Institute für Bevölkerung und Entwicklung. Berlin: Berlin Institute für Bevölkerung und Entwicklung. Hugo, G. (2005). Migrants in society: diversity and cohesion, A paper prepared for the Policy Analysis and Research Programme of the Global Commission on International Migration. Global Comission on International Migration GCIM. Global Comission on International Migration GCIM. IMISCOE. (2019). International Migration, Integration and Social Cohesion. IMISCOE: https://www.imiscoe.org/ adresinden alınmıştır IOM Glossary. (2011). Glossary on Migration . Genevre, İsviçre: IOM. MIPEX. (2019, 8 9). Migration Integration Policy Index 2015. Migration Integration Policy Index 2015: http://www.mipex.eu/what-is-mipex adresinden alınmıştır MIPEX. (2019, 8 9). Migration Integration Policy Index. Migration Integration Policy Index 2015: http://www.mipex.eu/history adresinden alınmıştır MPI. (2019). National Center on Immigrant Integration Policy. Migration Policy Enstitute: https://www.migrationpolicy.org/programs/national-center-immigrant-integration-policy adresinden alınmıştır OECD/EU. (2018). Settling In 2018: Indicators of Immigrant Integration. Paris/EU, Brussels: OECD Publishing,. Online Etymology Dicitoanary. (2019, 9 1). Online Etymology Dicitoanary: https://www.etymonline.com/word/integrate adresinden alınmıştır Pennix, R., ve Garcés-Mascareñas, B. (2016). Introduction: Integration as a Three-Way Process Approach? B. Garcés-Mascareñas, ve R. Penninx içinde, Integration Processes and Policies in Europe (s. 1-10). Springer Open. Pusch, B., ve Splitt, J. (2011). Türk-Alman Göç Araştırmalarının 50 Yılı, Prof. Dr. Nermin Abadan-Unat'tan Otobiyografik bir Değerlendirme . Orient-Institüte İstanbul, Max Weber Stiftung. Schiavo-Campo, S. (1999, July-December). Strengthening “Performance”in Public Expenditure Management. Asian Review of Public Administration, Vol. XI, No. 2 , s. 23-45. SMI. (2019). Cross-Borders Social Micro Indicators SMI. Hasan Kalyoncu Üniversitesi: http://cbite.hku.edu.tr/login adresinden alınmıştır SMI. (2019). IofC. SMI: https://uk.iofc.org/sites/uk.iofc.org/files/08.04.2019_smi.pdf adresinden alınmıştır Tampere European Council 15 and 16 October . (1999). Eurepean Parlament : http://www.europarl.europa.eu/summits/tam_en.htm#c adresinden alınmıştır The New York Times Archive. (2019, 8 1). The New York Times: https://archive.nytimes.com/www.nytimes.com/learning/general/onthisday/big/0517.html adresinden alınmıştır UN. (2018). International migration and development, UN Secretary General. UN. UN Sustainable Development Goals. (2019, 8 1). UN Sustainable Development Goals: https://www.un.org/sustainabledevelopment/development-agenda/ adresinden alınmıştır Valocchi, S. (1996, 1). The Emergence of the Integrationist Ideology in the Civil Rights Movement. Social Problems, Vol. 43, No. 1 , University of California Press , s. 116-130. Wolters, R. (1989). Segregation, Integration, and Pluralism: Approaches to American Race Relations Plural but Equal: A Critical Study of Blacks and Minorities and America's Plural Society by Harold Cruse; The Plessy Case: A Legal-Historical Interpretation by Charles A. Lofgr. History of Education Quarterly, Vol. 29, No. 1 , s. 123-130. Zincone, G., Penninx , R., ve Borkert , M. (2011). Migration Policymaking in Europe The Dynamics of Actors and Contexts in Past and Present . Amsterdam: IMISCOE Research Amsterdam University Press
Primary Language tr
Subjects Political Science
Journal Section Articles
Authors

Author: Emel TOPCU (Primary Author)
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Tuba BÜYÜKBEŞE
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : April 16, 2020

Bibtex @review { aksarayiibd662756, journal = {Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-3427}, address = {Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergi Editörlüğü Kampus 68100 AKSARAY}, publisher = {Aksaray University}, year = {2020}, volume = {12}, pages = {23 - 34}, doi = {}, title = {Göç Bağlamında Toplumsal Uyum Göstergeleri}, key = {cite}, author = {Topcu, Emel and Büyükbeşe, Tuba} }
APA Topcu, E , Büyükbeşe, T . (2020). Göç Bağlamında Toplumsal Uyum Göstergeleri . Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 12 (1) , 23-34 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/aksarayiibd/issue/53774/662756
MLA Topcu, E , Büyükbeşe, T . "Göç Bağlamında Toplumsal Uyum Göstergeleri" . Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2020 ): 23-34 <https://dergipark.org.tr/en/pub/aksarayiibd/issue/53774/662756>
Chicago Topcu, E , Büyükbeşe, T . "Göç Bağlamında Toplumsal Uyum Göstergeleri". Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 (2020 ): 23-34
RIS TY - JOUR T1 - Göç Bağlamında Toplumsal Uyum Göstergeleri AU - Emel Topcu , Tuba Büyükbeşe Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 23 EP - 34 VL - 12 IS - 1 SN - -2687-3427 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Göç Bağlamında Toplumsal Uyum Göstergeleri %A Emel Topcu , Tuba Büyükbeşe %T Göç Bağlamında Toplumsal Uyum Göstergeleri %D 2020 %J Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi %P -2687-3427 %V 12 %N 1 %R %U
ISNAD Topcu, Emel , Büyükbeşe, Tuba . "Göç Bağlamında Toplumsal Uyum Göstergeleri". Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 12 / 1 (April 2020): 23-34 .
AMA Topcu E , Büyükbeşe T . Göç Bağlamında Toplumsal Uyum Göstergeleri. Journal of ASUFEAS. 2020; 12(1): 23-34.
Vancouver Topcu E , Büyükbeşe T . Göç Bağlamında Toplumsal Uyum Göstergeleri. Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi. 2020; 12(1): 23-34.
IEEE E. Topcu and T. Büyükbeşe , "Göç Bağlamında Toplumsal Uyum Göstergeleri", Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol. 12, no. 1, pp. 23-34, Apr. 2020