PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Makaleler

Year 2015, Volume 1, Issue 2, 1 - 142, 07.08.2015

Abstract

Chamber music pieces of Wolfgang Amadeus Mozart, who has composed all kinds of works, have an important place in his compositions. Studying such pieces is not only important for studying Mozart but also for music history because of Mozart‟s innovations in composition and musical techniques and also because that he advanced previous innovations to the highest standards with such pieces. This study focusses on quartets and quintets composed for one wind instrument and three or four string instruments and especially on Oboe Quartet KV 370 (368b), which was somewhat hidden in the back ground, contrary to the general (such as string quartets); and also examines historical development of chamber music, especially in Viennese Classicism

References

 • Ellis, J. C. & Betsy A. M. (2005), A New History of Documentary Film, NewYork: Continuum International Publ.
 • Işıkhan, C. (2013), Yayıncılıkta Ses Teknolojisi ve Mikrofonlar, Ankara: Görünmaz Adam Yayınları.
 • Owsinski, B. (2005), The Recording Engineer‟s Handbook, Boston: ArtistPro Publishing.
 • Ünlü, C. (2004), Git Zaman Gel Zaman: Fonograf, Gramofon, Taş plak, İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • HEMPEL, Christoph (1997). Neue Allgemeine Musiklehre, Schott Musik International:Mainz
 • MICHELS, Ulrich (2005). dtv – Atlas Musik, Deutscher Taschenbuch Verlag: Kassel, Bassel, Londra vs.
 • KOLNEDER, Walter (1984). Lübbes Vivaldi Lexikon, Gustav Lübbe Verlag: BergischGladbach
 • TALBOT, Michael (1985). Antonio Vivaldi, Deutsche Verlags- Anstalt: Stuttgart
 • YÜZYIL SOLO FLÜT REPERTUVARINA YÖN VEREN ESERLER
 • The Leading Peices Of The 20th Century Flute Music Repertoire Cem ÖNERTÜRK1
 • Boehm, T. (1908). The Flute and Flute-Playing in Acoustical, Technical, and Artistic Aspects, (1. Baskı). Cleveland: Universite Yayınları
 • Boulez P. (1991). StocktakingsFrom an Apprenticeship, (3. Baskı). Clarendon.
 • Cowell, H. (1933). American Composers on American Music, (3. Baskı). Stanford: Üniversite Yayınları.
 • Curinga, L. (2001). “Parallel paths: historical-documentary and analytical contributions as a basis for the performance of Debussy‟s Syrinx” Analitica, 2001, sayı 2
 • Dick, R. (1975) The Other Flute, (1. Baskı). Oxford: Üniversite Yayınları.
 • Domínguez, L. T. (2011). Solo Flute Pıeces Throughout The Twentıeth Century. (Master Tezi) University Of Gothenburg, Gothenburg.
 • Edgard, V. (1966). “The Liberation of Sound” Perspectives of New Music, 1966, sayı 5
 • Ewell, L. A. (2004). A Symbolist Melodrama: The Confluence of Poem and Music Debussy‟soLo flûte de Pan. (Doktora Tezi) West Virginia University, Virginia.
 • Ferneyhough, B. Cassandra‟s Dream Song Program Notes. 29 nisan 2015,http://www.editionpeters.com/resources/0001/stock/pdf/ cassandra_%27s_dream_song.pdf
 • Grayson, D. (2001) Debussy and His World, (1. Baskı) Princeton: Universite Yayınları.
 • Heile, L. B. (2009). The Modernist, (1. Baskı). Sussex: Universite Yayınları.
 • Halfyard J. K. (2007) Berio's Sequenzas: Essays on Performance, Composition and Analysis (1. Baskı). Ashgate.
 • Levine, C. (2002) The techniques of flute playing, (1. Baskı). Barenreiter
 • Mciver, S. E. (2010). The Musıc Of Flutıst/Composers: Performances of Selected Works for Flute Composed Between 1852 And 2005. (Doktora Tezi) University of Maryland, Maryland.
 • Osmond-Smith, D. (1985). Two nterv ews / Luc ano Ber o ; w th Rossana Dalmonte and B l nt Andr s Varga, (1. Baskı). Boyars, M.
 • Osmond-Smith, D. (1991). Berio, (1. Baskı). Oxford: Üniversite Yayınları.
 • Oteri, F. J. (1 eylül 2005). The Melting Point: Two European America. Composers http://www.newmusicbox.org 28 nisan 2015,
 • Priore, I. (2007). Vestiges of Twelve-Tone Practice asCompositional Process in Berio‟sSequenza Ifor Solo Flute. (1. Baskı). Birmingham, Ashgate. ÖNERİLER Eserlerinin tüm dünyada beğeni ile seslendirilmesi ve
 • tanınmasına rağmen, sanatçının bestecilik ve eğitimcilik yönünü
 • araştıran, eserlerinin teknik yapısını inceleyen yazılı çalışmaların
 • uluslararası literatürde yeterli olmadığı görülmektedir. Bu nedenle
 • icracılık, eğitimcilik ve bestecilik yönü bu denli güçlü olan, 19. Yüzyıl
 • Romantik müziğine virtüözitesiyle damgasını vurmuş bu sanatçı
 • hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiği düşünülmektedir. Ülkemizde yapılan araştırmalarda ise Wieniawski‟ nin hayatı,
 • eserleri ve yorumculuğu hakkında detaylı bir yazılı kaynak
 • bulunmadığı görülmektedir. Sonuç olarak bu çalışmanın Wieniawski
 • hakkında araştırma yapacak icracılar ve araştırmacılar için temel bir
 • kaynak olması ön görülmektedir. Ayrıca teknik ve biçimsel olarak
 • yapılmış olan detaylı analizlerin, Wieniawski‟ nin kaprislerini icra
 • edecek genç virtüözlere rehberlik edeceği düşünülmektedir.
 • Baykara, S. (2009). Kreutzer Etütler Üzerine Teknik İnceleme ve Öneriler, Hacettepe Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Üniversitesi Sosyal Bilimler
 • Biricik, B. (1998). Keman Sağ El Tekniğinin Galamian ve Rus Okullarından Örneklerle İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Cangal, N.(2004). Müzik Formları. Ankara: Arkadaş Yayıncılık.
 • Cardenas, M. (2011). Henryk Wieniawski: From Prodigy to Virtuoso, California Music, Proje Raporu, Long Beach.
 • Çuhadar, H. (2009). “Kemanda Çalma Teknikleri” Çukurova Üniversitesi Sosyal Cilt:18, Sayı 1, ss.121-132.
 • Bilimler Enstitüsü Dergisi,
 • Greene, D.M. (1985). Greene's Biographical Encyclopedia of Composers. New York: Doubleday.
 • Jazdon, A. (2009). Thematic Catologue of Works. Pozn n: Henryk Wieniawski
 • Musical Society in Pozn n.
 • Kozak, P. (2011). Pedagogical Examination of Henryk
 • Wieniawski' s L'école Moderne Opus 10., Graduate Faculty
 • of The University of Georgia, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Georgia.
 • Ledbetter, D. H. F. (11 Mart 2014). Grove Music Online. Mart 11, 2014 tarihinde
 • Grove Music Online Web Sitesi:http://www.oxfordmusiconline.com /
 • subscriber/article/grove/music/43302
 • Say, A. (2002). Müzik Sözlüğü. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Sözer, V. (2005). Müzik Ansiklopedik Sözlük. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Swartz, A. (1975). “The Polish Folk Mazurka” Studia
 • Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Cilt 18,
 • Sayı 1/4, ss. 249-255.
 • Ulucan, S. (2005). Kemanda Yay Tekniğinin Temel Bilgileri ve Gelişimi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
 • Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek İstanbul. Lisans Tezi,
 • http://wieniawski.com/life_and_creation.html, 30.10.2014.
 • http://www.usc.edu/dept/polish_music/composer/wieniawski.html, 10.10.2014.
 • http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/30 284pg1, 17.02.2014.
 • http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/43 302, 11.03.2014.

Makaleler

Year 2015, Volume 1, Issue 2, 1 - 142, 07.08.2015

Abstract

Her türde eser vermiş Wolfgang Amadeus Mozart‟ın oda müziği eserleri de külliyatı içinde önemli yer tutmaktadır. Besteci bu eserlerin çoğunda bestecilik tekniği açısından yeni buluşlar ve teknikler geliştirdiği veya daha önce başlatılmış yenilikleri doruk noktasına ulaştırdığı için bu eserlerin incelenmesi yalnızca Mozart araştırmaları açısından değil müzik tarihi açısından da değerlidir. Bu çalışmada, çoğunlukla yapıldığı üzere (örneğin yaylı dörtlüleri gibi) başat oda müziği kadrolarına değil, biraz gölgede kalmış oda müziği eserleri olan bir üflemeli çalgı ile bir yaylı çalgılar üçlüsü veya dörtlüsü için bestelenmiş dörtlü ve beşlilere ve özellikle de KV 370 (368b) Obualı Dörtlü‟süne odaklanılmış, aynı zamanda oda müziğinin tarihsel gelişimi, Viyana Klasisizmi‟ndeki konumuna ayrı bir parantez açılarak irdelenmiştir

References

 • Ellis, J. C. & Betsy A. M. (2005), A New History of Documentary Film, NewYork: Continuum International Publ.
 • Işıkhan, C. (2013), Yayıncılıkta Ses Teknolojisi ve Mikrofonlar, Ankara: Görünmaz Adam Yayınları.
 • Owsinski, B. (2005), The Recording Engineer‟s Handbook, Boston: ArtistPro Publishing.
 • Ünlü, C. (2004), Git Zaman Gel Zaman: Fonograf, Gramofon, Taş plak, İstanbul: Pan Yayıncılık.
 • HEMPEL, Christoph (1997). Neue Allgemeine Musiklehre, Schott Musik International:Mainz
 • MICHELS, Ulrich (2005). dtv – Atlas Musik, Deutscher Taschenbuch Verlag: Kassel, Bassel, Londra vs.
 • KOLNEDER, Walter (1984). Lübbes Vivaldi Lexikon, Gustav Lübbe Verlag: BergischGladbach
 • TALBOT, Michael (1985). Antonio Vivaldi, Deutsche Verlags- Anstalt: Stuttgart
 • YÜZYIL SOLO FLÜT REPERTUVARINA YÖN VEREN ESERLER
 • The Leading Peices Of The 20th Century Flute Music Repertoire Cem ÖNERTÜRK1
 • Boehm, T. (1908). The Flute and Flute-Playing in Acoustical, Technical, and Artistic Aspects, (1. Baskı). Cleveland: Universite Yayınları
 • Boulez P. (1991). StocktakingsFrom an Apprenticeship, (3. Baskı). Clarendon.
 • Cowell, H. (1933). American Composers on American Music, (3. Baskı). Stanford: Üniversite Yayınları.
 • Curinga, L. (2001). “Parallel paths: historical-documentary and analytical contributions as a basis for the performance of Debussy‟s Syrinx” Analitica, 2001, sayı 2
 • Dick, R. (1975) The Other Flute, (1. Baskı). Oxford: Üniversite Yayınları.
 • Domínguez, L. T. (2011). Solo Flute Pıeces Throughout The Twentıeth Century. (Master Tezi) University Of Gothenburg, Gothenburg.
 • Edgard, V. (1966). “The Liberation of Sound” Perspectives of New Music, 1966, sayı 5
 • Ewell, L. A. (2004). A Symbolist Melodrama: The Confluence of Poem and Music Debussy‟soLo flûte de Pan. (Doktora Tezi) West Virginia University, Virginia.
 • Ferneyhough, B. Cassandra‟s Dream Song Program Notes. 29 nisan 2015,http://www.editionpeters.com/resources/0001/stock/pdf/ cassandra_%27s_dream_song.pdf
 • Grayson, D. (2001) Debussy and His World, (1. Baskı) Princeton: Universite Yayınları.
 • Heile, L. B. (2009). The Modernist, (1. Baskı). Sussex: Universite Yayınları.
 • Halfyard J. K. (2007) Berio's Sequenzas: Essays on Performance, Composition and Analysis (1. Baskı). Ashgate.
 • Levine, C. (2002) The techniques of flute playing, (1. Baskı). Barenreiter
 • Mciver, S. E. (2010). The Musıc Of Flutıst/Composers: Performances of Selected Works for Flute Composed Between 1852 And 2005. (Doktora Tezi) University of Maryland, Maryland.
 • Osmond-Smith, D. (1985). Two nterv ews / Luc ano Ber o ; w th Rossana Dalmonte and B l nt Andr s Varga, (1. Baskı). Boyars, M.
 • Osmond-Smith, D. (1991). Berio, (1. Baskı). Oxford: Üniversite Yayınları.
 • Oteri, F. J. (1 eylül 2005). The Melting Point: Two European America. Composers http://www.newmusicbox.org 28 nisan 2015,
 • Priore, I. (2007). Vestiges of Twelve-Tone Practice asCompositional Process in Berio‟sSequenza Ifor Solo Flute. (1. Baskı). Birmingham, Ashgate. ÖNERİLER Eserlerinin tüm dünyada beğeni ile seslendirilmesi ve
 • tanınmasına rağmen, sanatçının bestecilik ve eğitimcilik yönünü
 • araştıran, eserlerinin teknik yapısını inceleyen yazılı çalışmaların
 • uluslararası literatürde yeterli olmadığı görülmektedir. Bu nedenle
 • icracılık, eğitimcilik ve bestecilik yönü bu denli güçlü olan, 19. Yüzyıl
 • Romantik müziğine virtüözitesiyle damgasını vurmuş bu sanatçı
 • hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiği düşünülmektedir. Ülkemizde yapılan araştırmalarda ise Wieniawski‟ nin hayatı,
 • eserleri ve yorumculuğu hakkında detaylı bir yazılı kaynak
 • bulunmadığı görülmektedir. Sonuç olarak bu çalışmanın Wieniawski
 • hakkında araştırma yapacak icracılar ve araştırmacılar için temel bir
 • kaynak olması ön görülmektedir. Ayrıca teknik ve biçimsel olarak
 • yapılmış olan detaylı analizlerin, Wieniawski‟ nin kaprislerini icra
 • edecek genç virtüözlere rehberlik edeceği düşünülmektedir.
 • Baykara, S. (2009). Kreutzer Etütler Üzerine Teknik İnceleme ve Öneriler, Hacettepe Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
 • Üniversitesi Sosyal Bilimler
 • Biricik, B. (1998). Keman Sağ El Tekniğinin Galamian ve Rus Okullarından Örneklerle İncelenmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.
 • Cangal, N.(2004). Müzik Formları. Ankara: Arkadaş Yayıncılık.
 • Cardenas, M. (2011). Henryk Wieniawski: From Prodigy to Virtuoso, California Music, Proje Raporu, Long Beach.
 • Çuhadar, H. (2009). “Kemanda Çalma Teknikleri” Çukurova Üniversitesi Sosyal Cilt:18, Sayı 1, ss.121-132.
 • Bilimler Enstitüsü Dergisi,
 • Greene, D.M. (1985). Greene's Biographical Encyclopedia of Composers. New York: Doubleday.
 • Jazdon, A. (2009). Thematic Catologue of Works. Pozn n: Henryk Wieniawski
 • Musical Society in Pozn n.
 • Kozak, P. (2011). Pedagogical Examination of Henryk
 • Wieniawski' s L'école Moderne Opus 10., Graduate Faculty
 • of The University of Georgia, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Georgia.
 • Ledbetter, D. H. F. (11 Mart 2014). Grove Music Online. Mart 11, 2014 tarihinde
 • Grove Music Online Web Sitesi:http://www.oxfordmusiconline.com /
 • subscriber/article/grove/music/43302
 • Say, A. (2002). Müzik Sözlüğü. Ankara: Müzik Ansiklopedisi Yayınları.
 • Sözer, V. (2005). Müzik Ansiklopedik Sözlük. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Swartz, A. (1975). “The Polish Folk Mazurka” Studia
 • Musicologica Academiae Scientiarum Hungaricae, Cilt 18,
 • Sayı 1/4, ss. 249-255.
 • Ulucan, S. (2005). Kemanda Yay Tekniğinin Temel Bilgileri ve Gelişimi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
 • Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek İstanbul. Lisans Tezi,
 • http://wieniawski.com/life_and_creation.html, 30.10.2014.
 • http://www.usc.edu/dept/polish_music/composer/wieniawski.html, 10.10.2014.
 • http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/30 284pg1, 17.02.2014.
 • http://www.oxfordmusiconline.com/subscriber/article/grove/music/43 302, 11.03.2014.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Editörden This is me

Publication Date August 7, 2015
Published in Issue Year 2015, Volume 1, Issue 2

Cite

APA , E. (2015). Makaleler . Afyon Kocatepe Üniversitesi Akademik Müzik Araştırmaları Dergisi , 1 (2) , 1-142 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/amader/issue/1725/21140