Accepted Submissions

  • Kaynaştırmada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerilerini Değerlendirme Ölçeklerinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
    Yakup BURAK, Emine AHMETOĞLU Jan 5, 2021
  • Öğretim Elemanları Penceresinden Yaşam Becerileri Eğitimi
    Dilek ERDURAN AVCI, Aybüke Merve SELÇUK Feb 27, 2021
  • Uzaktan Eğitim Sisteminin PEST Analiz Yönüyle İrdelenmesi: Nevşehir İli Örneği
    Muhammed Ali ERMAN Mar 22, 2021