Year 2018, Volume 6 , Issue 3, Pages 168 - 173 2018-09-30

Batı Karadeniz Havzasının Yağış Verilerinin Yenilikçi Şen Yöntemi İle Analizi
Analysis of Rainfall Datas of the West Black Sea Basin by Innovative Sen Method

Gökmen Çeribaşı [1]


Son yıllarda, Türkiye’nin iklim özelliklerinde belirgin bir değişim izlenmektedir. Küresel iklim değişikliği genel trendi ile uyumluluk gösteren bu değişiklikler Batı Karadeniz Havzası’nda da kendini hissettirmektedir. Küresel iklim değişikliğinin en büyük etkilerinden biri yağışlar üzerinde meydana gelip; bu durum bazı bölgelerde yağış azlığı nedeniyle kuraklığa neden olurken; bazı bölgelerde ise ekstrem yağışlar sonucu sel ve taşkınlar şeklinde kendini göstermektedir. Bu çalışmada da iklim değişikliğinin Batı Karadeniz Havzasında etkisi yenilikçi şen yöntemi ile araştırılmıştır. Yenilikçi Şen Yöntemi, bu havzada bulunan meteorolojik istasyonlardan alınan yağış verilerine uygulanmıştır. Bu yağış verileri Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden alınmıştır. Yapılan çalışma sonucunda, bazı istasyonlarda trend görülmezken bazı istasyonlarda azalan trendler görülmüştür. Bu azalan trend sonucu da ileride yağışların azalacağı sonucunu ortaya koymuştur.

In recent years, significant changes have been observed in the climatic characteristics of Turkey. These changes showing compatibility with the general trend of global climate change, are felt in West Black Sea Basin. One of the biggest impacts of global climate change occurs on precipitation; while this situation causes drought in some regions due to low rainfall, in some areas, it makes an appearance in the form of flood and overflows as a result of extreme precipitation. In this study the effects of climate change in the Western Black Sea Basin was investigated by Innovative Sen Method. Innovation Sen Method was applied to precipitation data from meteorological stations located in this basin. These precipitation data were taken from the General Directorate of Meteorology Affairs. As a result of the study, some stations have not seen trends, while some stations have seen decreasing trends. The result of this declining trend is that rainfall will decrease in the future.

 • [1] M. E. Büken, “Adana İlinde İklim Değişikliği Etkileri Değerlendirmesi”, Çukurova Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Adana, 2016.
 • [2] T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, “İklim Değişikliğinin Su Kaynaklarına Etkisi Projesi”, Proje Nihai Raporu, EK 15-Batı Karadeniz Havzası, 2016.
 • [3] Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) AR5-Fifth Assessment Report, Cambridge: Cambridge University Press, 2014.
 • [4] H. Turoğlu, “İklim Değişikliği ve Bartın Çayı Havza Yönetimi Muhtemel Sorunları”, Coğrafi Bilimler Dergisi, Sayı 12, Syf. 1-22, 2014.
 • [5] J. E. Hansen, “NASA Finds 2011 Ninth Warmest Year on Record”, Data source: NASA Goddard Institute for Space Studies, Image credit: NASA Earth Observatory (http://www.giss.nasa.gov/research/news/20120119/, 10.05. 2013), 2012.
 • [6] E. Biberoğlu, “Küresel İklim Modellerinin Yağış ve Sıcaklık Tahminlerinin İstatistiksel Ölçek İndirgemesi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İzmir, 2017.
 • [7] İ. Dabanlı, “Türkiye'de İklim Değişikliğinin Yağış-Sıcaklığa Etkisi ve Kuraklık Analizi: Akarçay Örneği”, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, İstanbul, 2017.
 • [8] Su Yönetimi Genel Müdürlüğü (SYGM) Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’ndan Temin Edilen Veriler, 2013.
 • [9] G. Çeribaşı, “Karadeniz ve Sakarya Havzalarında Yağış-Akış-Askıda Katı Madde Verilerinin Trend Analizi İle İncelenmesi”, Sakarya Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Sakarya, 2015.
 • [10] G. Ceribasi and E. Dogan, “Application of Trend Analysis Method on Rainfall-Stream Flow-Suspended Load Datas of West and East Black Sea Basins and Sakarya Basin”, Fresenius Environmental Bulletin, Vol. 25, Number 1, pp. 300 – 306, 2016.
 • [11] G. Çeribaşı ve E. Doğan “Trend Analizi Yöntemi Kullanılarak Batı ve Doğu Karadeniz İle Sakarya Havzası Akım Miktarlarının Değerlendirilmesi”, Suleyman Demirel University (SDU) International Journal of Technologic Science, Vol. 7, Number 2, pp. 1-12, 2015.
 • [12] Z. Sen, “Innovative Trend Analysis Methodology”, Journal of Hydrological Engineering, Vol. 17, pp. 1042-1046, 2012.
 • [13] Z. Sen, “Trend Identification Simulation and Application”, Journal of Hydrological Engineering, Vol. 19, 2013.
 • [14] A. Yıldırım, “Trend Analizi Yöntemleri: Orta Fırat Havzası Uygulaması”, İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, Enerji Bilim ve Teknoloji Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, Türkiye, 2015.
 • [15] G. Ceribasi, “Analyzing of Meteorological and Hydrological Datas of Iznik Lake Basin by Using The Innovative Sen Method”, Journal of Environmental Protection and Ecology, Vol. 19, Number 1, pp. 15-24, 2018.
 • [16] G. Çeribaşı, “Türkiye’deki Bazı Akarsuların Taşıdıkları Sediment (Katı Madde) Miktarlarının Şen Yöntemi İle Analizi”, Yapı Dünyası Dergisi, Sayı 258-259, syf. 43-47, 2017.
 • [17] G. Çeribaşı, U. Aytulun ve M. Özdin, “Yenilikçi Şen Yöntemi İle Sakarya Nehrinin Akım Miktarlarının ve Sakarya Bölgesinin Yağış Miktarlarının Analizi”, 1st International Advanced Researches and Engineering Congress, 16-18 Kasım 2017, Osmaniye, Türkiye.
Primary Language tr
Subjects Engineering
Published Date Eylül
Journal Section Articles
Authors

Author: Gökmen Çeribaşı (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : September 30, 2018

Bibtex @research article { apjes431965, journal = {Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi}, issn = {}, eissn = {2147-4575}, address = {}, publisher = {Academic Platform}, year = {2018}, volume = {6}, pages = {168 - 173}, doi = {10.21541/apjes.431965}, title = {Batı Karadeniz Havzasının Yağış Verilerinin Yenilikçi Şen Yöntemi İle Analizi}, key = {cite}, author = {Çeribaşı, Gökmen} }
APA Çeribaşı, G . (2018). Batı Karadeniz Havzasının Yağış Verilerinin Yenilikçi Şen Yöntemi İle Analizi. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi , 6 (3) , 168-173 . DOI: 10.21541/apjes.431965
MLA Çeribaşı, G . "Batı Karadeniz Havzasının Yağış Verilerinin Yenilikçi Şen Yöntemi İle Analizi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 6 (2018 ): 168-173 <https://dergipark.org.tr/en/pub/apjes/issue/38780/431965>
Chicago Çeribaşı, G . "Batı Karadeniz Havzasının Yağış Verilerinin Yenilikçi Şen Yöntemi İle Analizi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 6 (2018 ): 168-173
RIS TY - JOUR T1 - Batı Karadeniz Havzasının Yağış Verilerinin Yenilikçi Şen Yöntemi İle Analizi AU - Gökmen Çeribaşı Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.21541/apjes.431965 DO - 10.21541/apjes.431965 T2 - Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 168 EP - 173 VL - 6 IS - 3 SN - -2147-4575 M3 - doi: 10.21541/apjes.431965 UR - https://doi.org/10.21541/apjes.431965 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Batı Karadeniz Havzasının Yağış Verilerinin Yenilikçi Şen Yöntemi İle Analizi %A Gökmen Çeribaşı %T Batı Karadeniz Havzasının Yağış Verilerinin Yenilikçi Şen Yöntemi İle Analizi %D 2018 %J Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi %P -2147-4575 %V 6 %N 3 %R doi: 10.21541/apjes.431965 %U 10.21541/apjes.431965
ISNAD Çeribaşı, Gökmen . "Batı Karadeniz Havzasının Yağış Verilerinin Yenilikçi Şen Yöntemi İle Analizi". Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi 6 / 3 (September 2018): 168-173 . https://doi.org/10.21541/apjes.431965
AMA Çeribaşı G . Batı Karadeniz Havzasının Yağış Verilerinin Yenilikçi Şen Yöntemi İle Analizi. APJES. 2018; 6(3): 168-173.
Vancouver Çeribaşı G . Batı Karadeniz Havzasının Yağış Verilerinin Yenilikçi Şen Yöntemi İle Analizi. Akademik Platform Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi. 2018; 6(3): 173-168.