Research Article
PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

Helal Turizmin Temel Öğesi Olarak Helal Otel Konsepti

Year 2019, Volume 1, Issue 1, 35 - 43, 30.06.2019

Abstract

Helal turizm, hem hizmet verenler hem de hizmet alanlar açısından birtakım ilke ve sınırları ifade etmektedir. Hizmet verenler bakımından seyahat acenteliği, otelcilik, inanç turizmi vb. alanlarda İslamî kurallara riayet yanında hizmet alanlar açısından da gerek seyahat esnasında, gerek otelcilik hizmetleri alırken şer‘î ölçülere uygun araç ve mekânların teminini talep hakkını içermektedir. Bütün bu süreçlerde helal gıda teminin de önemli rolü bulunmaktadır. Bu konuda ülkemizde TSE tarafından geliştirilen “Helal Yönetim Sistemi-Oteller” Standardı bu konuda önemli bir adımı ifade etmektedir. Ayrıca SMIIC tarafından yürütülen standart hazırlama çalışmaları ile IHATO’nun gayretleri kayda değerdir.  

References

 • Atar, F. (2009). “Sefer”. XXXVI, 295, Diyanet İslam Ansiklopedisi. İstanbul.
 • GİMDES, Hotel ve Konaklama İle İlgili Standard, http://www.gimdes.org/helal-otel-nasil-olmali-2.html, Erişim tarihi: 08 Şubat 2017.
 • Kılınç, O. ve Kılınç, U. (2014). Dini Yeme-İçme Adet ve Yasaklarının Turizmdeki Yeri: Alevilik Örneği. İçinde Y. Bilim – Ö. Özer (ed.), İnanç Turizmi: Seçme Konular (ss. 231-256). Konya: Çizgi Kitabevi, Ocak.
 • Okuyucu, A. ve Somuncu, M., (2014). Türkiye’de İnanç Turizmi: Bugünkü Durum, Sorunlar ve Gelecek. İçinde Y. Bilim – Ö. Özer (ed.), İnanç Turizmi: Seçme Konular (ss. 11-46). Konya: Çizgi Kitabevi, Ocak.
 • Övüt, İ. (2017). “İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC)”, Standart: Ekonomik ve Teknik Dergi (Helal Belgelendirme), S. 655, Haziran 2017, s. 35-36.
 • SMIIC Genel Sekreterliği (2013). Standart: Ekonomik ve Teknik Dergi, Helal Gıda Sayısı, y. 52, S. 611, Nisan 2013, s. 52-55.
 • Süt, A. (2014). İslam ve Turizm İlişkisi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/11 Fall, p. 479-497. Ankara-Turkey.
 • Şimşek, M. (2013). Helal Belgelendirme ve SMIIC Standardı. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı: 22 (ss. 19-44).
 • Şimşek, M. (2018). Türkiye’de Helal Belgelendirme ve Helal Akreditasyon. Disiplinler Arası Yaklaşımla Helal Ürün ve Hizmetler, ed. Adem Yıldırım, Ankara: Grafiker yy., s. 61-93.
 • Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Helal Yönetim Sistemi-Oteller, TS 13683/Şubat 2016.
 • Yalçın, İ. (2013). “Yiyecek”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, XLIII, 556.
 • Yener, D. (2011). Tüketicilerin Helâl Sertifikalı Ürünlere Karşı Tutumlarını Etkileyen Faktörler Ve Risk Algısı, yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul 2011.

Halal Hotel Concept as a Basic Element of the Halal Tourism

Year 2019, Volume 1, Issue 1, 35 - 43, 30.06.2019

Abstract

The concept of halal tourism, refers to the limits both service providers and service areas. In terms of service providers, in the area of travel agency, hospitality, religious tourism, etc. must comply with Islamic rules. In terms of service areas while traveling and while receiving hotel services must to supply of appropriate tools and the spaces according to Islamic rules. All of these processes Halal food supply play an important role. Standard of Halal Management System-Hotels which developed by TSE in our country has represented an important step in this regard. In addition, the standard preparation work carried out by SMIIC and IHATO’s efforts are noteworthy.

References

 • Atar, F. (2009). “Sefer”. XXXVI, 295, Diyanet İslam Ansiklopedisi. İstanbul.
 • GİMDES, Hotel ve Konaklama İle İlgili Standard, http://www.gimdes.org/helal-otel-nasil-olmali-2.html, Erişim tarihi: 08 Şubat 2017.
 • Kılınç, O. ve Kılınç, U. (2014). Dini Yeme-İçme Adet ve Yasaklarının Turizmdeki Yeri: Alevilik Örneği. İçinde Y. Bilim – Ö. Özer (ed.), İnanç Turizmi: Seçme Konular (ss. 231-256). Konya: Çizgi Kitabevi, Ocak.
 • Okuyucu, A. ve Somuncu, M., (2014). Türkiye’de İnanç Turizmi: Bugünkü Durum, Sorunlar ve Gelecek. İçinde Y. Bilim – Ö. Özer (ed.), İnanç Turizmi: Seçme Konular (ss. 11-46). Konya: Çizgi Kitabevi, Ocak.
 • Övüt, İ. (2017). “İslam Ülkeleri Standardlar ve Metroloji Enstitüsü (SMIIC)”, Standart: Ekonomik ve Teknik Dergi (Helal Belgelendirme), S. 655, Haziran 2017, s. 35-36.
 • SMIIC Genel Sekreterliği (2013). Standart: Ekonomik ve Teknik Dergi, Helal Gıda Sayısı, y. 52, S. 611, Nisan 2013, s. 52-55.
 • Süt, A. (2014). İslam ve Turizm İlişkisi. Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 9/11 Fall, p. 479-497. Ankara-Turkey.
 • Şimşek, M. (2013). Helal Belgelendirme ve SMIIC Standardı. İslam Hukuku Araştırmaları Dergisi, sayı: 22 (ss. 19-44).
 • Şimşek, M. (2018). Türkiye’de Helal Belgelendirme ve Helal Akreditasyon. Disiplinler Arası Yaklaşımla Helal Ürün ve Hizmetler, ed. Adem Yıldırım, Ankara: Grafiker yy., s. 61-93.
 • Türk Standardları Enstitüsü (TSE), Helal Yönetim Sistemi-Oteller, TS 13683/Şubat 2016.
 • Yalçın, İ. (2013). “Yiyecek”, Diyanet İslam Ansiklopedisi, XLIII, 556.
 • Yener, D. (2011). Tüketicilerin Helâl Sertifikalı Ürünlere Karşı Tutumlarını Etkileyen Faktörler Ve Risk Algısı, yayımlanmamış doktora tezi, Marmara Üniversitesi, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul 2011.

Details

Primary Language Turkish
Subjects Health Care Sciences and Services
Journal Section Articles
Authors

Murat ŞİMŞEK (Primary Author)
0000-0002-6301-5184
Türkiye

Publication Date June 30, 2019
Published in Issue Year 2019, Volume 1, Issue 1

Cite

Bibtex @research article { apjhls541991, journal = {Academic Platform Journal of Halal Lifestyle}, issn = {}, eissn = {2687-2374}, address = {Babalık Mh. Kemerli Cd,. Demirci İş Merk.B Blok, No: 7/705 Selçuklu-Konya}, publisher = {Akademik Perspektif Derneği}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {35 - 43}, doi = {}, title = {Helal Turizmin Temel Öğesi Olarak Helal Otel Konsepti}, key = {cite}, author = {Şimşek, Murat} }
APA Şimşek, M. (2019). Helal Turizmin Temel Öğesi Olarak Helal Otel Konsepti . Academic Platform Journal of Halal Lifestyle , 1 (1) , 35-43 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/apjhls/issue/46548/541991
MLA Şimşek, M. "Helal Turizmin Temel Öğesi Olarak Helal Otel Konsepti" . Academic Platform Journal of Halal Lifestyle 1 (2019 ): 35-43 <https://dergipark.org.tr/en/pub/apjhls/issue/46548/541991>
Chicago Şimşek, M. "Helal Turizmin Temel Öğesi Olarak Helal Otel Konsepti". Academic Platform Journal of Halal Lifestyle 1 (2019 ): 35-43
RIS TY - JOUR T1 - Helal Turizmin Temel Öğesi Olarak Helal Otel Konsepti AU - Murat Şimşek Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Academic Platform Journal of Halal Lifestyle JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 43 VL - 1 IS - 1 SN - -2687-2374 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Academic Platform Journal of Halal Lifestyle Helal Turizmin Temel Öğesi Olarak Helal Otel Konsepti %A Murat Şimşek %T Helal Turizmin Temel Öğesi Olarak Helal Otel Konsepti %D 2019 %J Academic Platform Journal of Halal Lifestyle %P -2687-2374 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Şimşek, Murat . "Helal Turizmin Temel Öğesi Olarak Helal Otel Konsepti". Academic Platform Journal of Halal Lifestyle 1 / 1 (June 2019): 35-43 .
AMA Şimşek M. Helal Turizmin Temel Öğesi Olarak Helal Otel Konsepti. AP Halal Lifestyle. 2019; 1(1): 35-43.
Vancouver Şimşek M. Helal Turizmin Temel Öğesi Olarak Helal Otel Konsepti. Academic Platform Journal of Halal Lifestyle. 2019; 1(1): 35-43.
IEEE M. Şimşek , "Helal Turizmin Temel Öğesi Olarak Helal Otel Konsepti", Academic Platform Journal of Halal Lifestyle, vol. 1, no. 1, pp. 35-43, Jun. 2019


ici2.png

asos-index.png

                                                                                           


 Academic Platform Journal of Halal Lifestyle