Advisory Board

Ramazan Altıntaş (Prof. Dr., Necmettin Erbakan Ü.)

Kemal Ataman (Prof. Dr., Marmara Ü.)

Bilal Aybakan (Prof. Dr., İbn Haldun Ü.)

İrfan Aycan (Prof. Dr., Ankara Ü.)

Vecdi Bilgin (Prof. Dr., Uludağ Ü.)

Mehmet Ali Büyükkara (Prof. Dr., İstanbul Şehir Ü.)

İbrahim Çapak (Prof. Dr., İstanbul Ü.)

Şehmus Demir (Prof. Dr., Gaziantep Ü.)

Şinasi Gündüz (Prof. Dr., İstanbul Ü.)

Metin Özdemir (Prof. Dr., Yıldırım Beyazıt Ü.)

Eyüp Tanrıverdi (Prof. Dr., Dicle Üniv.)

Necdet Tosun (Prof. Dr., Marmara Ü.)

* Soyadına göre alfabetik sıra