Accepted Submissions

 • İdari Yargıda birden fazla davanın tek dilekçe ile açılması: Türk İdari Yargılama Usulü Kanununun 5. maddesinin anlamı ve kapsamı üzerinde değerlendirmeler
  R. Cengiz DERDİMAN Oct 4, 2020
 • Yapay Zeka ve Haksız Fiil
  Erman BENLİ , Gayenur ŞENEL Oct 4, 2020
 • ELEKTRİK TÜKETİM VERGİSİ, SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
  Muhammet Ali ATEŞ Oct 20, 2020
 • AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN UYUŞMAZLIKLARDA ARABULUCULUK
  Duygu DAĞLIOĞLU Nov 12, 2020