Aksaray University Journal of Institute of Social Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2619-9211 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Aksaray University | http://ased.aksaray.edu.tr/


NotTelif Hakkı Devir formunu buradan indirebilirsiniz. 

Not: Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde yayınlanan makalelere Dijital Nesne Tanımlayıcı (DOI) numarası verilmeye başlanmıştır.

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda en az iki kez yayımlanan uluslararası bilimsel, akademik ve hakemli bir dergi olup, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı şeklinde yayımlanır.

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sosyal Bilimler alanında özgün ve çeviri makalelerin yanında kitap tanıtımı, editöre mektup, özet ile sempozyum ve konferans tanıtımlarını içerir. Bu alanlarla ilgilenen tüm araştırmacılara açık olan dergide, söz konusu alanlar dışındaki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir.Bütün çalışmalar, çevrimiçi olarak sunulur ve gönderilen tüm çalışmalar, editörler kurulunun onayından geçerek yayımlanır. Gönderilen yazılar, ulusal ve uluslararası geçerli bilimsel araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olmalıdır.

Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir ve Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ni bağlamaz. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup diğer dillerdeki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir. Dergide yayımlanmayan yazılar iade edilmez. Yazısı yayımlanan yazar(lar), telif hakkının süresiz olarak Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

Yayınlanan makaleler için telif ücreti ödenmez. Yazılar, http://ased.aksaray.edu.tr internet adresindeki online makale gönderme ve takip etme sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sayfadan hakem süreci takip edilebilir.

Aksaray University Journal of Institute of Social Sciences

e-ISSN 2619-9211 | Period Biannually | Founded: 2017 | Publisher Aksaray University | http://ased.aksaray.edu.tr/
Cover Image


NotTelif Hakkı Devir formunu buradan indirebilirsiniz. 

Not: Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’nde yayınlanan makalelere Dijital Nesne Tanımlayıcı (DOI) numarası verilmeye başlanmıştır.

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi yılda en az iki kez yayımlanan uluslararası bilimsel, akademik ve hakemli bir dergi olup, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki sayı şeklinde yayımlanır.

Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Sosyal Bilimler alanında özgün ve çeviri makalelerin yanında kitap tanıtımı, editöre mektup, özet ile sempozyum ve konferans tanıtımlarını içerir. Bu alanlarla ilgilenen tüm araştırmacılara açık olan dergide, söz konusu alanlar dışındaki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir.Bütün çalışmalar, çevrimiçi olarak sunulur ve gönderilen tüm çalışmalar, editörler kurulunun onayından geçerek yayımlanır. Gönderilen yazılar, ulusal ve uluslararası geçerli bilimsel araştırma ve yayın etiği kurallarına uygun olmalıdır.

Yayımlanan yazıların bilim, hukuk ve dil sorumluluğu yazarlarına aittir ve Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ni bağlamaz. Derginin yayın dili Türkçe ve İngilizce olup diğer dillerdeki araştırmaların yayımlanmasına editörler kurulu karar verir. Dergide yayımlanmayan yazılar iade edilmez. Yazısı yayımlanan yazar(lar), telif hakkının süresiz olarak Aksaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi’ne ait olduğunu kabul etmiş sayılır.

Yayınlanan makaleler için telif ücreti ödenmez. Yazılar, http://ased.aksaray.edu.tr internet adresindeki online makale gönderme ve takip etme sistemi aracılığıyla, e-posta adresi ve parolayla girilen kişisel sayfadan gönderildikten sonra, aynı sayfadan hakem süreci takip edilebilir.

Index

ISSN Portal
Open AIRE
ASOS İndeks
Google Scholar

Templates

Article Template (Hazırlanıyor)

Book Review Template

Publishing principles