Accepted Submissions

 • EBELERİN MESLEKİ PROFESYONEL TUTUMLARI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Yasemin SÖKMEN, Ayten TAŞPINAR Apr 22, 2021
 • Kronik Psikiyatri Hastalarına Uygulanan Atılganlık Becerileri Eğitiminin Hastaların Benlik Saygısı ve İçselleştirilmiş Damgalama Düzeylerine Etkisi
  Burcu CEYLAN, Nesibe GÜNAY MOLU, Fatma YENER ÖZCAN, Ayşe ÖZCAN, Akif USTA Apr 22, 2021
 • SAĞLIK ÇALIŞANLARININ GENEL SAĞLIK DURUMU, FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYLERİ VE ETKİLEYEN FAKTÖRLER
  Merve ÇOLAK, Saime EROL Apr 22, 2021
 • DETERMINATION OF MIDWIVES AND NURSES' KNOWLEDGE LEVEL WHO WERE GIVEN PARTOGRAPH TRAINING
  Hülya TÜRKMEN, Selda YÖRÜK Apr 22, 2021
 • Erkek Hemşirelik Öğrencilerinin Doğum ve Kadın Hastalıkları Dersi Klinik Uygulamaları Sonrasındaki Görüşleri ve Tecrübeleri
  Merve DEMİRHAN, Eda ŞAHİN Apr 22, 2021
 • HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNDE KÜLTÜRLERARASI İLETİŞİM YETERLİLİĞİ İLE ELEŞTİREL DÜŞÜNME EĞİLİMİ ARASINDAKİ İLİŞKİ
  Gülcan UYANIK, Gulbu TANRIVERDI Apr 22, 2021
 • COMMUNICATION SKILLS AND PERCEIVED STRESS OF NURSING STUDENTS DURING FIRST CLINICAL EXPERIENCE
  Gül Güneş AKTAN, Leyla KHORSHİD Apr 25, 2021
 • FARKLI EĞİTİM DÜZEYİNE SAHİP ANNELERİN ÇOCUKLARINI KANSERDEN KORUMAYA YÖNELİK YAPTIKLARI UYGULAMALAR
  Fatma KURUDİREK, İlknur ERSOY SANCAK May 5, 2021
 • (PALANDÖKEN HEMŞİRELİK EĞİTİMİ KONGRESİNDE SÖZEL BİLDİRİ) HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN LİSANSÜSTÜ EĞİTİME VE KARİYER PLANLAMAYA YÖNELİK GÖRÜŞLERİNİN BELİRLENMESİ*
  Mehtap KAVURMACI, Mehtap TAN, Duygu ARIKAN, İdris YILDIZ May 26, 2021
 • TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE HEMŞİRELİK SÜRECİ VE BAKIM PLANLARININ GELİŞİMİ
  Elem KOCAÇAL GÜLER, Gül GÜNEŞ ÇELİK, İsmet EŞER May 26, 2021
 • TÜRKİYE’NİN DOĞUSUNDA YAŞAYAN ANNELERİN DOĞUM SONU DÖNEMDE EBEVEYNLİK DAVRANIŞLARI
  Aynur AYTEKİN ÖZDEMİR, Semra KÖSE, Sibel KÜÇÜKOĞLU, Sevda AKBAKAY May 29, 2021
 • Üniversite Öğrencilerinde Tütün Kullanım Alışkanlıklarının Belirleyicileri Ve Algılar: İstanbul İlinde Sağlık Meslek Yüksekokulu Öğrencileri Örneği
  Özden GÜDÜK, Selda SELİMOGLU NAMOGLU, Merve YEMENİCİ, Nazlı ERTÜRK, Kazım Yalçın ARĞA, Yeliz DOĞAN MERİH, İlhan SATMAN Jun 1, 2021
 • KISA BAĞIRSAK SENDROMUNDA TIBBİ BESLENME TEDAVİSİ VE BAĞIRSAK ADAPTASYONUNDA BESİN MÜDAHALELERİ
  Ebru KOPTAGEL, Hülya KAMARLI ALTUN Jun 2, 2021
 • COVİD-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE HEMŞİRELİK ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİME YÖNELİK TUTUM VE MEMNUNİYET DÜZEYLERİNİN İNCELENMESİ
  Dilek ÇELİK EREN, Mehmet KORKMAZ, Özge ÖZ YILDIRIM, İlknur AYDIN AVCI Jun 4, 2021
 • HEMŞİRELERİN İŞ STRESİ VE TÜKENMİŞLİK DÜZEYLERİ İLE MESLEK VE YAŞAM DOYUMU DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BELİRLENMESİ
  Gazi CAMCİ, Esin KAVURAN Jun 10, 2021
 • Cerrahi Hemşirelerde Merhamet Yorgunluğunun Bakım Memnuniyetine Etkisi
  Semra BÜLBÜLOĞLU, Fadime ÇINAR Jun 13, 2021
 • WOMEN'S EXPERIENCES OF VAGINAL EXAMINATION DURING NORMAL CHILDBIRTH AND AFFECTING FACTORS: A QUALITATIVE STUDY
  Gülnur YILDIRIM, Nevin ÇITAK BİLGİN Jun 13, 2021