Journal Contact
Name: Arş. Gör. Fatih UÇAN
E-mail: iibfdergi@atauni.edu.tr
Address: Atatürk Üniversitesi İİBF
25240 / ERZURUM
Fax : 0 442 231 19 07
Editor
Name: Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi
E-mail: iibfdergi@atauni.edu.tr
Phone: 04422311906
Address:

Sahibi / Owner

Atatürk Üniversitesi İİBF Adına
Prof. Dr. Reşat KARCIOĞLU
Dekan

Editör Kurulu / Editorial Board
Prof. Dr. Fatih Coşkun ERTAŞ (Baş Editör)

Dr. Öğr. Üyesi Ensar AĞIRMAN

Dr. Öğr. Üyesi Özge BUZDAĞLI

Arş. Gör. Dr. Muhammet ÖZCAN

Arş. Gör. Fatih UÇAN

Arş. Gör. Müge YÜCE

Sekreterya

Arş. Gör. Fatih UÇAN
iibfdergi@atauni.edu.tr