Accepted Submissions

  • 11. Kalkınma Planı Çerçevesinde Sektörel CO2 Salımı Değerleri Projeksiyonu
    Ahmet SEL , Ziya Gökalp GÖKTOLGA May 31, 2020