Year 2009, Volume 09 , Issue 18, Pages 30 - 50 2009-09-01

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KALİTE MALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANTALYA ÖRNEĞİ
A RESEARCH ON QUALITY COSTS IN SMALL AND MEDIUM SIZE ENTERPRISES: EXAMPLE OF ANTALYA

Adnan DÖNMEZ [1] , Burcu DEMİREL UTKU [2]


Bu çalışmanın amacı, Antalya Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerde (KOBİ) kalite maliyetlerine ilişkin uygulamaların analizini yapmaktır. Araştırmanın ana kütlesini 2008 Ekim ayı itibariyle Antalya Organize Sanayi Bölgesinde Faaliyet gösteren 105 küçük ve orta ölçekli işletme oluşturmaktadır. Çalışma, araştırmanın amacına uygun olarak hazırlanan bir anket aracılığı ile yürütülmüştür. Araştırma sonuçlarına göre, Antalya KOBİ’lerinin çoğunluğunun düzenli ya da düzensiz olarak kalite maliyetlerini ölçtüğü saptanmıştır. İşletmeler için kalite maliyetini ölçmenin en önemli amaçları ise “işletmenin tamamında kalitenin iyileştirilmesi” ve “maliyet azaltıcı hedefleri belirlemek ve ilerlemeyi ölçme” olarak tespit edilmiştir. Ayrıca kalite maliyeti uygulamalarının çoğunlukla muhasebe/finans, kalite ve üretim/kontrol departmanlarınca yapıldığı belirlenmiştir
The aim of this study is to analyze quality cost practices in Small and Medium size Enterprises (SME) that have operations in Antalya Organized Industry Zone. The population of the research is composed of 105 Small and Medium size Enterprises (SME) that have operations in Antalya Organized Industry Zone in October 2008. A questionnaire is conducted that is relevant to the aim of the study. According to the results of the study, Antalya SMEs measure quality costs regularly or irregularly; the most important purposes to measure quality cost for enterprises are “to improve quality for whole establishment” and “to assess cost reducing targets and measure the development”. It is also determined that quality cost practices are mostly applied by accounting/finance, quality and production/control departments
Other ID JA66ZB39BJ
Journal Section Research Article
Authors

Author: Adnan DÖNMEZ

Author: Burcu DEMİREL UTKU

Dates

Application Date : September 1, 2009
Acceptance Date : July 27, 2021
Publication Date : September 1, 2009

Bibtex @ { auiibfd359150, journal = {Akdeniz İİBF Dergisi}, issn = {1302-9975}, eissn = {2667-7229}, address = {AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKANI DUMLUPINAR CAD. ANTALYA}, publisher = {Akdeniz University}, year = {2009}, volume = {09}, pages = {30 - 50}, doi = {}, title = {KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KALİTE MALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANTALYA ÖRNEĞİ}, key = {cite}, author = {Dönmez, Adnan and Demirel Utku, Burcu} }
APA Dönmez, A , Demirel Utku, B . (2009). KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KALİTE MALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANTALYA ÖRNEĞİ . Akdeniz İİBF Dergisi , 09 (18) , 30-50 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32320/359150
MLA Dönmez, A , Demirel Utku, B . "KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KALİTE MALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANTALYA ÖRNEĞİ" . Akdeniz İİBF Dergisi 09 (2009 ): 30-50 <https://dergipark.org.tr/en/pub/auiibfd/issue/32320/359150>
Chicago Dönmez, A , Demirel Utku, B . "KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KALİTE MALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANTALYA ÖRNEĞİ". Akdeniz İİBF Dergisi 09 (2009 ): 30-50
RIS TY - JOUR T1 - KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KALİTE MALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANTALYA ÖRNEĞİ AU - Adnan Dönmez , Burcu Demirel Utku Y1 - 2009 PY - 2009 N1 - DO - T2 - Akdeniz İİBF Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 30 EP - 50 VL - 09 IS - 18 SN - 1302-9975-2667-7229 M3 - UR - Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Akdeniz İİBF Dergisi KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KALİTE MALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANTALYA ÖRNEĞİ %A Adnan Dönmez , Burcu Demirel Utku %T KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KALİTE MALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANTALYA ÖRNEĞİ %D 2009 %J Akdeniz İİBF Dergisi %P 1302-9975-2667-7229 %V 09 %N 18 %R %U
ISNAD Dönmez, Adnan , Demirel Utku, Burcu . "KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KALİTE MALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANTALYA ÖRNEĞİ". Akdeniz İİBF Dergisi 09 / 18 (September 2009): 30-50 .
AMA Dönmez A , Demirel Utku B . KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KALİTE MALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANTALYA ÖRNEĞİ. Akdeniz İİBF Dergisi. 2009; 09(18): 30-50.
Vancouver Dönmez A , Demirel Utku B . KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KALİTE MALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANTALYA ÖRNEĞİ. Akdeniz İİBF Dergisi. 2009; 09(18): 30-50.
IEEE A. Dönmez and B. Demirel Utku , "KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERDE KALİTE MALİYETLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: ANTALYA ÖRNEĞİ", Akdeniz İİBF Dergisi, vol. 09, no. 18, pp. 30-50, Sep. 2009