Accepted Submissions

 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Elektronik Dinletilerin (Podcastlerin) Dinlediğini Anlama Başarısı ve Dinleme Kaygısına Etkisi
  Rifat Ramazan BERK, Fatma AÇIK Aug 4, 2020
 • Ortaöğretime Devam Eden Öğrencilerde Problemli İnternet Kullanımının Akademik Güdülenmeye Etkisi
  Taner AKBABA, Metin KAYA Sep 2, 2020
 • İlköğretim Okulları Yönetici ve Öğretmenlerinin Okulların Geliştirilmesi Gereken Alanlarına İlişkin Algılarının Farklı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Esen ALTUNAY, Pelin PİŞTAV AKMEŞE, Gül ERCAN Sep 10, 2020
 • Öğretmen Adaylarının Modsal Betimleme Kullanımları ve Modsal Betimleme Kullanımına Dair Görüşleri
  Elif SÖNMEZ, Esra KABATAŞ MEMİŞ, Muhittin ÖZ Oct 3, 2020
 • Fen bilimleri Öğretmen Adaylarının Oryantasyon Programına Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  Emre YILDIZ, Yeter ÜNLÜ Oct 17, 2020
 • Matematik Öğretmen Adaylarının Kazanımları Yenilenmiş Bloom Taksonomisine Yerleştirebilme ve Soru Yazabilme Becerilerinin İncelenmesi
  Duygu ALTAYLI ÖZGÜL, Kübra POLAT Nov 1, 2020
 • Van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyleri, Başarı ve Tutum Arasındaki İlişki: Bir Meta-Analiz Çalışması
  Berna CANTÜRK GÜNHAN, Bedriye DOLUZENGİN, Behiye DİNÇER AKSOY, Selda ÖZDİŞÇİ Nov 3, 2020
 • TEOG, LGS ve TIMSS Matematik Sorularının MATH Taksonomisine Göre İncelenmesi
  Mutlu PİŞKİN TUNÇ, Osman BAYDAR Nov 12, 2020
 • Türkiye’de Sosyal Bilgiler Öğretimi Konusunda Yazılan Doktora Tezlerinin İncelenmesi: Bir İçerik Analizi
  Işıner SEVER Nov 15, 2020
 • Öğretmen Adaylarının İyimserlik ve Tükenmişlik Düzeylerinin Karşılaştırılması
  Bünyamin AYDIN, Şefika ÇULHA, Berna MERCAN, Ezgi ZÖĞ Nov 15, 2020
 • Öğrenci Merkezli Yöntem, Teknik ve Stratejilerin Öğrenci Tutumuna Etkisi: Bir Meta Analiz Çalışması
  Saadet Aylin YAĞAN Nov 26, 2020
 • 8. Sınıf Öğrencilerinin Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Yer Alan “Kronoloji” Kavramına İlişkin Algıları
  Kerem BOZDOĞAN, Cemal GÜVEN Dec 9, 2020
 • Değişkenleri Belirleme ve Kontrol Etme Becerisi İçin Bir Test Geliştirme Çalışması: Karma Yöntem Araştırması
  Neslihan ÇAM, Feride ERCAN YALMAN Dec 31, 2020
 • Eğitim Yönetimi Alanında Yayınlanan Araştırmaların Eğilimleri: Betimsel İçerik Analizi
  Muhammet İbrahim AKYÜREK Jan 5, 2021
 • Representation of Cultural Elements in Iranian EFL High schools’ Textbook, Vision 1
  Monireh AZİMZADEH Jan 28, 2021
 • Eğitim Yöneticilerinin Değerler Eğitimi ve Uygulamalarına İlişkin Görüşleri: Nitel Bir Çalışma
  Mehmet Yücel YEDİYILDIZ, Adem BELDAĞ Jan 30, 2021
 • Okul Öncesi Öğretmenlerinin Okul Dışı Öğrenme Ortamlarını Kullanma Durumlarının Değerlendirilmesi
  Ensar YILDIZ Feb 20, 2021
 • Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programında Yer Alan Anahtar Yetkinliklerin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi
  Şenol Mail PALA Feb 22, 2021
 • Sınıf Öğretmeni Adaylarının Sosyal Medya Bağımlılık Düzeylerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Edip TUT, Ceren ÇEVİK KANSU Mar 7, 2021
 • Matematik Öğretiminde Çocuk Edebiyatının Kullanımı Sürecine İlişkin Uygulayıcıların Görüş ve Deneyimleri
  Burcu DURMAZ, Derya CAN, Ayşe ÖZER Mar 10, 2021
 • Ortaokul Öğrencilerinin Akademik Dürüstlük Değeri Hakkındaki Görüşleri
  Erhan GÖRMEZ, Zihni MEREY Mar 18, 2021
 • Meslek Yüksekokulu Öğrencilerinde Farklı Sınav Tiplerinde Stres Seviyesinin Tükürük Kortizolüyle Değerlendirilmesi
  Neval AKSOY, Nesrin ÖZDİL, Meryem MENEKŞE KILIÇ Mar 23, 2021
 • Okul Müdürlerinin Öğretim Liderliği Davranışları ile Ders Denetimleri Arasındaki İlişkinin Öğretmen Görüşlerine Göre İncelenmesi
  Ahmet DEMİRBAŞ, Ender KAZAK Mar 23, 2021
 • Covid-19 Sürecinde Eğitim Bilişim Ağı’nın Sosyal Bilgiler Dersinde Kullanılmasına Yönelik Öğrenci ve Veli Görüşleri
  Feyzullah EZER, Selda AKSÜT Mar 23, 2021
 • Öğrenci Ve Öğretmen Yetiştirme Sürecinde Kuşak Sorunu Ve Kalite/Gelişim Üzerine İnceleme
  Necdet TOZLU Mar 24, 2021
 • Üniversitelerdeki Zorunlu Ortak Derslerden Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Dersinin Uzaktan ve Yüz Yüze Eğitim Uygulamalarının Karşılaştırılarak Değerlendirilmesi
  Fahriye EROĞLU, Nurdan KALAYCI Mar 29, 2021
 • Ortaokul Öğrencilerinin Yakın Çevreye Yönelik Farkındalıklarının Sınıf Düzeyleri Açısından Karşılaştırılması
  Özgür HÜSEYİNBAŞ, Ahmet ÜNAL, Zekeriya YERLİKAYA Mar 31, 2021
 • Türkiye’de İngilizce Dersi Öğretim Programlarındaki Değişim Üzerine Araştırmalar: Bir Meta-Sentez Çalışması
  Yasemin KARSANTIK, Esed YAĞCI Apr 1, 2021
 • Data Mining Studies in Education: Literature Review For The Years 2014-2020
  Zehra BİLİCİ, Durmuş ÖZDEMİR Apr 3, 2021
 • Psikolojik Danışman Adaylarının Bireysel ve Kültürel Farklılıklara Duyarlılıklarının, Empatik Eğilimlerinin ve Fonksiyonel Düşünme Becerilerinin İncelenmesi
  Vildan SAKİ, Hikmet YAZICI Apr 8, 2021
 • Öğrencilerin ve Öğretim Görevlilerinin Bakış Açısından Ana Dili İngilizce Olan ve Ana Dili İngilizce Olmayan Öğretmenler
  Elif Nur SEZGİN, Ahmet ÖNAL Apr 19, 2021
 • Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilimleri Dersine Yönelik Algılarının Metafor ve Öğrenci Çizimleri Yoluyla İncelenmesi
  Ramazan SOĞUKPINAR, Dilek KARIŞAN Apr 21, 2021
 • Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretim Programı’nın 21. Yüzyıl Becerileri Açısından İncelenmesi
  Erkan AYDIN, Muhammed TUNAGÜR Apr 21, 2021
 • Almanca Öğretmenliği Üçüncü ve Dördüncü Sınıf Öğretmen Adaylarının KPSS’ye Yönelik Kaygılarının Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Bilal ÜSTÜN Apr 28, 2021
 • Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematiksel Modelleme Etkinliği Oluşturma Süreçleri ve Öğretim Deneyimlerine Yansımaları
  Sibel BİLGİLİ, Alper ÇİLTAŞ May 4, 2021
 • Okul Öncesi (5 Yaş) Çocukların Uzunluk Niteliğini Tanıma Becerisine Dair Bir Durum Çalışması
  Dilşad GÜVEN AKDENİZ May 5, 2021
 • Öğretmen Adayları İçin Biyofili Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Abdurrahman SEFALI, Esra ÖZAY KÖSE May 11, 2021
 • Üniversite Öğrencilerinin Uzaktan Eğitime İlişkin Memnuniyet Algıları Üzerine Bir Araştırma
  Tarık TALAN May 11, 2021
 • Kalem Şeklinin İlkokul Öğrencilerinin Yazma Hızına Etkisinin İncelenmesi
  Büşra HALICI, Ozgur BABAYIGIT May 15, 2021
 • Öğretmen Adaylarının Modellerin Doğası Hakkındaki Görüşleri
  Suat ÜNAL, Hilal YETİM, Ali İhsan BENZER May 16, 2021
 • Kinetik Enerji ve Sıcaklık Kavramlarının Öğretime Yönelik Geliştirilen Fen Etkinliğinin Analizi: Görme Yetersizliği Olan Öğrenciler
  Aydın KIZILASLAN, Mustafa SÖZBİLİR May 19, 2021
 • Ergenlere Yönelik Geliştirilen Nomofobi Farkındalığı Psiko-Eğitim Programının Etkililiği
  Oğuzhan YILDIRIM Jun 10, 2021
 • Sosyal Bilgiler Öğretmeni Adaylarının Topluma Hizmet Ederek Öğrenme Deneyimlerinin Konu İçeriğini Öğrenmeleri Açısından Değerlendirilmesi
  Kudret AYKIRI Jun 16, 2021
 • Gelecek Beklentilerine Göre Öğretmen Adaylarının Öğrenmeye Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
  Ferdi BAHADIR Jun 17, 2021