BibTex RIS Cite

ENERJİ KAVRAMININ FARKLI ÖĞRENİM SEVİYELERİNDE ÖĞRENİLME DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI

Year 2011, Volume: 6 Issue: 1, 31 - 43, 01.03.2011

Abstract

Bu araştırmanın amacı, ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite seviyelerinde öğrenim gören öğrencilerin enerji kavramını anlama düzeylerini ve mevcut kavram yanılgılarını belirlemektir. Bu araştırmada gelişimci araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu yöntem dahilinde veri toplama aracı olarak kavramsal anlama testi ve yarı yapılandırılmış mülakat kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan testte yazılı cevap gerektiren sorulara yer verilmiştir. Test ilköğretimden 35, ortaöğretimden 35 ve üniversiteden 25 öğrenci olmak üzere 95 öğrenciye uygulanmıştır. Ayrıca, toplam 15 öğrenciyle mülakatlar yapılmıştır. Test ve mülakatlardan elde edilen veriler enerji kavramıyla ilgili anlamaların farklı kategorilerde olduğunu göstermiştir. Araştırma sonucunda enerji kavramının her üç öğrenim seviyedeki öğrenciler tarafından da yeterince anlaşılamadığı görülmüştür. Ayrıca, tüm öğrenim seviyelerinde bu kavramla ilgili kavram yanılgıları tespit edilmiştir. Araştırma sonuçlarına dayanarak ilköğretimden itibaren enerji kavramının, öğrenim düzeyleri göz önüne alınarak ve süreklilik arz edecek şekilde planlanarak öğretim programlarına uyarlanması önerilmektedir.

References

 • Abraham., M.R., Gryzyboeski, E.B., Renner, J.W. & Marek, A.E. (1992). Understanding and Misunderstanding Eighth Graders of Five Chemistry Concepts Found in Textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 29, 105-120.
 • Boyes, E. & Stanisstreet, M. (1990). Misunderstandings of Law and Conversation: A Study of Pupils Meanings for These Terms, School Science Reviev, 72, 5157.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Meslek Yapıtları Yayınevi.
 • Domenech, JL., Gil, D., Gras, A., Guisasola, J., Martinez, J., Salinas, J., Trumber, R., Valdes, P. & Vilches, A. (2007). Teaching of Energy İssues: a Debate Proposal for a Global Reorientation, Physics Education, 16, 43-64.
 • Duit, R., STCSE- Bibliyography: Students' and teachers' conceptions and science education. Kiel, Germany: IPN- Leibniz Institute for Science Education, htpp://www.ipn. uni-kiel.de/aktuell/stese/stese.html 21 Aralık 2009.
 • Gayford, C. G. (1986). Some Aspects of The Problems of Teaching About Energy in School Biology, European Journal of Science Education, 8, 443-450.
 • Gilbert, J. & Watts, M. (1983). Concepts, Misconceptions and Alternative Conceptions: Changing Perspectives in Science Education, Studies in Science Education, 10, 61-98.
 • Gürdal, A., Bayram, H. ve Şahin, F. (1999). İlköğretim Okullarında Enerji Konusunun Entegrasyon ile Öğretilmesi, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitim Sempozyumu, Ankara.
 • Konuk, M. ve Kılıç, S. (1998). Fen Bilimleri Öğrencilerinde Bitki ve Hayvanlardaki Enerji Kaynağı Konusundaki Kavram yanılgıları, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 23-25, K.T.Ü, Trabzon.
 • Köse, S., Ayas A. ve Taş, E. (2003). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarında Fotosentez ve Bitkilerde Solunum Konularında Görülen Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Kavram Değişim Metinlerinin Etkisi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 106-112.
 • Köse, S., Bağ, H., Sürücü, A. ve Uçak, E. (2006). Prospective Science Teacher' About Energy, İnternational Journal of Environmental and Science Education, 1(2), 141-152.
 • Özmen, H., Dumanoğlu, F. ve Ayas, A. (2000). Ortaöğretimde Enerji Kavramının Öğretimi ve Enerji Eğitimi, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Palmer, D. (1999). Exploring The Link Between Student' Scientific and Nonscientific Conceptions, Science Education, 83, 639-653.
 • Palmer, D. (2001). Students' Alternative Conceptions and Scientifically Acceptable Conceptions About Gravity, International Journal of Science Education, 23(7), 691-706.
 • Schulte, P. L. (2001). Preservice Primary Teacher Alternatve Conceptions in Science and Attitudes Toward Teaching Science, Unpublished Doctoral Dissertation, New Orleans Üniversity, New Orleans.
 • Solomon, J. (1984). Alternative Views of Energy, Physics Education, 19, 56.
 • Steady, B. (1980). Energy Learning in Science Project, Working Paper,17, 55-65.
 • Yılmaz, Ö., Tekkaya, C., Geban, Ö. ve Özden, Y. (1999). Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Hücre Bölünmesi Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesi, III. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, MEB, ÖYGM.
 • Yürümezoğlu, K., Ayaz, S. ve Çökelez, A. (2009). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Enerji ve Enerji ile ilgili Kavramları Algılamaları, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 52-73.

AN INVESTIGATION INTO THE CONCEPTIONS OF ENERGY AT DIFFERENT EDUCATIONAL LEVELS

Year 2011, Volume: 6 Issue: 1, 31 - 43, 01.03.2011

Abstract

This paper describes an investigation of the conceptions and misconceptions of energy held by students at primary and secondary schools and student teachers at a faculty of education. The study employed developmental research methodology. In order to collect the data, both a conceptual understanding test and semi-structured interviews were used. Before the main study, a pilot study was conducted with 45 students, thereby, some revisions could be done to improve the test's quality. A total of 95 students (35 from primary, 35 from secondary and 25 from university) responded to the test, which consisted of questions that require written answers. In addition, interviews were conducted with 15 students in total. The data from the test and interviews showed that the concept of energy was not fully understood by the students. Misconceptions have been determined at all levels of education. Implications for curriculum and school education are drawn from the results.

References

 • Abraham., M.R., Gryzyboeski, E.B., Renner, J.W. & Marek, A.E. (1992). Understanding and Misunderstanding Eighth Graders of Five Chemistry Concepts Found in Textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 29, 105-120.
 • Boyes, E. & Stanisstreet, M. (1990). Misunderstandings of Law and Conversation: A Study of Pupils Meanings for These Terms, School Science Reviev, 72, 5157.
 • Çepni, S. (2009). Araştırma ve Proje Çalışmalarına Giriş. Trabzon: Meslek Yapıtları Yayınevi.
 • Domenech, JL., Gil, D., Gras, A., Guisasola, J., Martinez, J., Salinas, J., Trumber, R., Valdes, P. & Vilches, A. (2007). Teaching of Energy İssues: a Debate Proposal for a Global Reorientation, Physics Education, 16, 43-64.
 • Duit, R., STCSE- Bibliyography: Students' and teachers' conceptions and science education. Kiel, Germany: IPN- Leibniz Institute for Science Education, htpp://www.ipn. uni-kiel.de/aktuell/stese/stese.html 21 Aralık 2009.
 • Gayford, C. G. (1986). Some Aspects of The Problems of Teaching About Energy in School Biology, European Journal of Science Education, 8, 443-450.
 • Gilbert, J. & Watts, M. (1983). Concepts, Misconceptions and Alternative Conceptions: Changing Perspectives in Science Education, Studies in Science Education, 10, 61-98.
 • Gürdal, A., Bayram, H. ve Şahin, F. (1999). İlköğretim Okullarında Enerji Konusunun Entegrasyon ile Öğretilmesi, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitim Sempozyumu, Ankara.
 • Konuk, M. ve Kılıç, S. (1998). Fen Bilimleri Öğrencilerinde Bitki ve Hayvanlardaki Enerji Kaynağı Konusundaki Kavram yanılgıları, III. Ulusal Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, 23-25, K.T.Ü, Trabzon.
 • Köse, S., Ayas A. ve Taş, E. (2003). Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarında Fotosentez ve Bitkilerde Solunum Konularında Görülen Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Kavram Değişim Metinlerinin Etkisi, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14, 106-112.
 • Köse, S., Bağ, H., Sürücü, A. ve Uçak, E. (2006). Prospective Science Teacher' About Energy, İnternational Journal of Environmental and Science Education, 1(2), 141-152.
 • Özmen, H., Dumanoğlu, F. ve Ayas, A. (2000). Ortaöğretimde Enerji Kavramının Öğretimi ve Enerji Eğitimi, IV. Fen Bilimleri Eğitimi Kongresi, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Ankara.
 • Palmer, D. (1999). Exploring The Link Between Student' Scientific and Nonscientific Conceptions, Science Education, 83, 639-653.
 • Palmer, D. (2001). Students' Alternative Conceptions and Scientifically Acceptable Conceptions About Gravity, International Journal of Science Education, 23(7), 691-706.
 • Schulte, P. L. (2001). Preservice Primary Teacher Alternatve Conceptions in Science and Attitudes Toward Teaching Science, Unpublished Doctoral Dissertation, New Orleans Üniversity, New Orleans.
 • Solomon, J. (1984). Alternative Views of Energy, Physics Education, 19, 56.
 • Steady, B. (1980). Energy Learning in Science Project, Working Paper,17, 55-65.
 • Yılmaz, Ö., Tekkaya, C., Geban, Ö. ve Özden, Y. (1999). Lise 1. Sınıf Öğrencilerinin Hücre Bölünmesi Ünitesindeki Kavram Yanılgılarının Tespiti ve Giderilmesi, III. Fen Bilimleri Eğitimi Sempozyumu, MEB, ÖYGM.
 • Yürümezoğlu, K., Ayaz, S. ve Çökelez, A. (2009). İlköğretim İkinci Kademe Öğrencilerinin Enerji ve Enerji ile ilgili Kavramları Algılamaları, Necatibey Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik Eğitimi Dergisi, 3(2), 52-73.
There are 19 citations in total.

Details

Other ID JA55CJ95VP
Journal Section Research Article
Authors

Ufuk Töman This is me

Sabiha ODABAŞI Çimer This is me

Publication Date March 1, 2011
Submission Date March 1, 2011
Published in Issue Year 2011 Volume: 6 Issue: 1

Cite

APA Töman, U., & Çimer, S. O. (2011). ENERJİ KAVRAMININ FARKLI ÖĞRENİM SEVİYELERİNDE ÖĞRENİLME DURUMUNUN ARAŞTIRILMASI. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 31-43.