Accepted Submissions

 • RFID Kütüphane Sistemi İçin En Uygun RFID Etiketin AHP ve ANP Yöntemleriyle Belirlenmesi
  Ramazan YENİGÜN , Aytaç YILDIZ , Levent UĞUR Dec 5, 2019
 • Alüvyon Karakteristiklerinin Homojen Kil Dolgu Barajların Stabilitesine ve Temel Sıyırma Kazısına Etkisinin Araştırılması
  Uğur Şafak ÇAVUŞ Mar 19, 2020
 • Beton Ağırlıklı Barajların Simbiyotik Arama Algoritması ile Optimizasyonu ve Deprem İvmesine Bağlı Yükseklik Değişimlerinin Maliyete Etkisi
  Kemal SAPLIOĞLU , Erdem ÇOBAN , Fatih Ahmet ŞENEL , Soner UZUNDURUKAN Mar 19, 2020
 • Denim Kumaşlarda Görüntü İşleme İle Hata Tespiti
  Zeynep PINAR , Fidan KAYA GÜLAĞIZ , Mehmet Ali ALTUNCU , Suhap ŞAHİN Mar 22, 2020
 • Polimer Katkılı Harçların Mekanik ve Elektriksel Özdirenç Özelliklerinin Araştırılması
  Kadir GÜÇLÜER Apr 8, 2020
 • p-ter-Bütilkaliks[4]aren İmmobilize Merrifield Reçinesinin BTK Buharlarına Karşı QCM Sensör Uygulamaları
  Farabi TEMEL Apr 9, 2020
 • Classifying Protein Sequences Using Convolutional Neural Network
  Bihter DAŞ , Suat TORAMAN Apr 9, 2020
 • Dizel, Dizel/Biyodizel ile Çalışan Bir Motora Kütlece Asetilen Gazı İlavesinin Etkileri
  Salih ÖZER , Erdinç VURAL , Serkan ÖZEL Apr 20, 2020
 • Jeofizik Verilerinden Elde Edilen Sismik Zayıflık İndisinin Yapısal Hasar Değerlendirmesinde Kullanılabilirliği
  İsmail AKKAYA Apr 22, 2020
 • Farklı Kaynak Parametrelerinde Sürtünme kaynağı ile Birleştirilmiş AISI304/AISI5140 Çelik Çiftlerinin Mekanik ve Mikroyapılarının Araştırılması
  Edip ÇETKİN Apr 29, 2020
 • Zeytin Karasuyunun Anaerobik Arıtılabilirliği ve Biyogaz Üretim Potansiyelinin Araştırılması
  Fatih TUFANER May 8, 2020
 • Optimal PI Kontrolör Tasarımı için Üçgenler Ağında Lineer Enterpolasyon Yöntemiyle Kararlılık Sınır Yüzeyinin Oluşturulması
  Gürkan KAVURAN May 8, 2020
 • Model Uçak Jet Motorunda Uygulanan Kaplamaların Statik Analizi
  Serkan ÖZEL , Azeb ÖZCAN May 10, 2020
 • An_Application_on_Technology_Dependence_with_C4
  Akiner KAÇMAZ , Kazım YILDIZ , Ali BULDU May 18, 2020
 • Görünür Işık Haberleşme Sistemleri için SC-PPM Tekniği Kullanılarak Alıcı-Verici Tasarımı
  Mehmet SONMEZ May 18, 2020
 • Türkiye’den Bazı Kareler İçin Yeni Floristik Kayıtlar
  Lütfi BEHÇET , Yakup YAPAR May 18, 2020
 • Kendi Kendini İyileştirebilen Mühendislik Seramikleri
  Mustafa Güven GÖK May 18, 2020
 • Towards a Testbed for Dependable Power Distribution Grids
  Kubilay DEMİR , Sascha HAUKE May 28, 2020
 • Türkiye'de Çevik ve Klasik yazılım geliştirme metodolojileri: geliştirme metodolojilerinin kapsamlı bir değerlendirmesi
  Duygu ÇALIŞKAN , Ahmet Faruk YAVUZ , Buket DOĞAN , Banu ÇALIŞ Jun 4, 2020
 • Katkıların Kuyu Çimentosunun Donma Sıcaklığında Sebep Olduğu Değişimlerin Koruma Borusu Tasarımına Etkisinin İncelenmesi
  Dr. Öğr. Üyesi M. Hakan ÖZYURTKAN , Sardar ASADOV Jun 17, 2020
 • Tehdit Altında Bir Endemik Bitki Olan Tuzkırgını (Asparagus lycaonicus P.H. Davis) Türünün Koruma Biyolojisi Özellikleri Üzerine Güncel Bir Değerlendirme
  Okan ÜRKER , Tamer KEÇELİ Jul 8, 2020
 • Analysis of Book-borrowing Network using Complex Network Analysis
  Volkan TUNALI , Candan TÜMER Jul 13, 2020
 • Tatvan’da Tüketime Sunulan Tavuk Dönerlerin Mikrobiyolojik Kalitesi
  Hakan SANCAK , Özgür İŞLEYİCİ , Emrullah SAĞUN , Kamil EKİCİ , Dilara DERELİ BAŞAT DERELİ, Yakup Can SANCAK Jul 13, 2020
 • Termik Santral Küllerinde Yanmamış Karbonun Pulverize Kömür Boyut Dağılımı ve Uçucu Madde İçeriği ile İlişkisi
  Mehmet BİLEN , Serdar YILMAZ Jul 16, 2020
 • Sıtma Hastalığının Sınıflandırılmasında Evrişimsel Sinir Ağlarının Performans Karşılaştırılması
  Aykut DİKER DİKER Oct 19, 2020