Year 2019, Volume 8 , Issue 1, Pages 117 - 147 2019-06-30

İslam Medeniyetinin Seküler Medeniyete Katkıları

Arif Özaydın [1]


Bu çalışmada yaşayan ve birbirine hasım gibi gözüken iki medeniyet ele alınmıştır. İki medeniyeti, medeniyet yapan temel karakteristik özellikleri incelenmiştir. İki medeniyetin birbiri ile olan etkileşiminde İslam medeniyetinin seküler medeniyete büyük tesiri olduğu, ama bunun gizlendiği, üstünün örtüldüğü ortaya konulmuştur. Batıda ortaya çıkan seküler medeniyet aydınlanmacı felsefenin ürünüdür. Aydınlanma felsefesi ise kilise dışında, Endülüs ve Kuzey Afrika Müslüman okullarında eğitim almış, İslam bilim ve düşünce ikliminde yetişmiş Yahudi ve Hıristiyan bilginlerin akıl ve aklı temsil eden bilimin yol göstericiliği üzerine gelişmiş düşünme ve bilme işidir. Günümüz hakim medeniyeti kendini bilim ve teknoloji medeniyeti olarak takdim etmektedir. Bilim ve teknoloji medeniyetinin öncü medeniyeti ise İslam medeniyetidir. Bu gerçeği Fuat SEZGİN, “İslam Bilim ve Teknoloji Tarihi” alanında yaptığı çalışmalarla ortaya koymuştur.

Medeniyet, İslam medeniyeti, Seküler medeniyet, fuat sezgin
  • Apak, A. (2013). Ana Hatlarıyla İslam Tarihi (1). (Hz. Muhammed (sav) Dönemi). 10. Baskı, İstanbul: Ensar Neşriyat.Attas, S. N. (1989). Modern Çağ ve İslami Düşünüşün Problemleri. Nşr. M. E. Kılıç, İstanbul. Aydın, M. S. (2016). Siyasetin Aynasında Kültür ve Medeniyet. İstanbul: Kapı Yayınları.Aydın, M. (2014). Medeniyetimiz ve Medeniyetler İttifakı Üzerine. Gelenekten Geleceğe Kültür Sanat Dergisi. http://www.gelenektengelecege.com/mehmet-aydin-ile-mulakat. (Erişim: 10.10.218)Berkson, H. (2017), Yaratıcı Tekamül. Türkçesi: Mustafa Şekip Tunç, İstanbul: Dergah Yayınları.Bilge, N. (2007). Hukuk Başlangıcı: Hukukun Temel Kavramları ve Kurumları. 22. Bası, Ankara.Bolayır, S. H. (2012). Medeniyetin Temeli ve Yeni Medeniyete Duyulan İhtiyaç. Hece Dergisi: Medeniyet Özel Sayısı, Sayı: 186/187/188. (s. 130-139).Bolayır, S. H.(1984), Felsefi Terimler Sözlüğü, Rasyonalizm maddesi.Cengiz, K. (1997), Hz. Peygamber Döneminde Devlet ve Piyasa, İstanbul: İz Yayıncılık.
  • Cengiz, K. (1997). Asr-ı Saadette Yönetim-Piyasa İlişkisi, İstanbul: İz Yayıncılık.Dönmezer, S. (1984), Sosyoloji. 9. Baskı. Ankara: Savaş Yayınları.Duralı, Ş., T. (2015). Çağdaş Küresel Medeniyet: Anlamı, Gelişimi Konumu. 6. Baskı, İstanbul. Dergâh Yayınları. Dursun, D. (2004). Siyaset Bilimi. 2. Bakı. İstanbul: Beta Yayınları.Emre, A. (2012). Din ve Tarih Karşısında Medeniyet. Hece Dergisi: Medeniyet Özel Sayısı, Sayı: 186/187/188. (s.75-81). Eroğlu A. (2102). Henri Bergson’da Bilinç-Sezgi İlişkisi. SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi SDU Faculty of Arts and Sciences Sosyal Bilimler Dergisi Journal of Social Sciences Aralık 2012. Sayı:27. (s.81-1029. Garaudy, R. (2102). Medeniyetler Diyalogu. (Çev.: Cemal Aydın). 2. Baskı. İstanbul: Türk Edebiyatı Yayınları.Goody, J. (2017). Tarih Hırsızlığı. (Çev.: Gül Çağalı Güven), IV. Basım, İstanbul: Türkiye İş bankası Kültür Yayınları.Keskin, O. B. (2014). Modern Hukuki Sistemin Temelleri Üzerine Bir Giriş Çalışması: Geç Ortaçağ’da Corpus Iuris Civilis’in Keşfi ve Etkileri, İÜHFM C. LXXII, S. 1. (s. 599-626).Leonard, Major Arthur Glyn. Islam, Her Moral and Spiritual Value, (Rahman, A.). Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhivesellem. Sîret Ansiklopedisi: 1. Cilt, İstanbul: İnkılâb Yayınları. Lewis, B. (1997). The West and The Middle East. Foreing affairss, Vol. 76, No:1. January/February 1997. (Çevrimiçi) http://www.foreignaffairs.com/articles/52639/bernard-lewis/the-west-and-the-middleeast.Öktem, S. (2014). Fincanımda Cola Var!. İstanbul: Tutikitap.Öktem, S. (2015), İçimde AVM Var!. İstanbul: Tutikitap.Önen, M. (1985). Hukukun temel Kavramları, İstanbul. Der Yayınları. Özel, M., (1996), “Braudel’i Niçin okumalıyız?”. Braudel, F., Medeniyet ve Kapitalizm, Türkçesi: Mustafa Özel, 2. Baskı, İstanbul: İz Yayıncılık. Öztürk, O. (2006). Ahlak Olgusunun Kaynağı Nedir?. Köprü Dergisi. 95. Sayı.Sezgin, F. (2014). Bilim Tarihi Sohbetleri. (Söyleşi: Sefer Turan), 6. Baskı, İstanbul: Timaş Yayınları. Şafak, A. (1992), Hukuk Başlangıcı Ders Kitabı, ikinci Baskı, Ankara; Karaman Hayrettin, Mukayeseli İslam Hukuku.Şentürk, R. (2017), Açık Medeniyet,, 3. Baskı, İstanbul: İz Yayıncılık. Tahiroğlu, B. ve Erdoğmuş, B. (2016), Roma Hukuku Dersler. Onbirinci Basım. İstanbul: Der Yayınları.Toynbee, A. J.,(1980), Medeniyet Yargılanıyor, (trc. Ufuk Uyan), İstanbul.Türkeri, M. ( 2011) Etik Bilinç. Ankara: Lotus Yayınları.Versan, V. (1986). Kamu Yönetimi: Siyasi ve İdari Teşkilat. 9. Basım, İstanbul: Der Yayınları. Yılmaz, İ. ()2009). Yitik Hazinenin Kâşifi Fuat Sezgin. Ankara: Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Kültür ve Araştırma Yayın No:16.
Primary Language tr
Journal Section Araştırma Makaleleri
Authors

Orcid: 0000-0002-1011-0065
Author: Arif Özaydın (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 30, 2019

Bibtex @research article { bitlissos568278, journal = {Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi}, issn = {2147-5962}, eissn = {2147-5598}, address = {}, publisher = {Bitlis Eren University}, year = {2019}, volume = {8}, pages = {117 - 147}, doi = {}, title = {İslam Medeniyetinin Seküler Medeniyete Katkıları}, key = {cite}, author = {Özaydın, Arif} }
APA Özaydın, A . (2019). İslam Medeniyetinin Seküler Medeniyete Katkıları . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi , 8 (1) , 117-147 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlissos/issue/46641/568278
MLA Özaydın, A . "İslam Medeniyetinin Seküler Medeniyete Katkıları" . Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 117-147 <https://dergipark.org.tr/en/pub/bitlissos/issue/46641/568278>
Chicago Özaydın, A . "İslam Medeniyetinin Seküler Medeniyete Katkıları". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 (2019 ): 117-147
RIS TY - JOUR T1 - İslam Medeniyetinin Seküler Medeniyete Katkıları AU - Arif Özaydın Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 117 EP - 147 VL - 8 IS - 1 SN - 2147-5962-2147-5598 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi İslam Medeniyetinin Seküler Medeniyete Katkıları %A Arif Özaydın %T İslam Medeniyetinin Seküler Medeniyete Katkıları %D 2019 %J Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi %P 2147-5962-2147-5598 %V 8 %N 1 %R %U
ISNAD Özaydın, Arif . "İslam Medeniyetinin Seküler Medeniyete Katkıları". Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 8 / 1 (June 2019): 117-147 .
AMA Özaydın A . İslam Medeniyetinin Seküler Medeniyete Katkıları. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(1): 117-147.
Vancouver Özaydın A . İslam Medeniyetinin Seküler Medeniyete Katkıları. Bitlis Eren Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 8(1): 117-147.