Accepted Submissions

  • TEKLÎF VE TAHAMMÜL KAVRAMLARI EKSENİNDE BAKARA SÛRESİ 286. ÂYETİN MUHTEVASINA YÖNELİK BAZI MÜLAHAZALAR
    Mustafa KARA Oct 13, 2020
  • İbnü'l-Ekfânî'nin (Ö. 749/1348) İlimleri Tasnifi ve Tasnifinde Hadis İlmi
    Ali ARSLAN Oct 20, 2020