Accepted Submissions

 • The Role of Serum Carcinoembryonic Antigen to Predict Response of Treatment in Non-Small Cell Lung Cancer Patients
  Nadiye AKDENİZ, Mehmet KAPLAN, Mehmet KÜÇÜKÖNER, Zuhat URAKÇI, Oğur KARHAN, Halis YERLİKAYA, Abdurrahman IŞIKDOĞAN Dec 1, 2020
 • Koroner arter hastalığında HbA1c düzeyi ile endotel fonksiyonları arasındaki ilişki
  Mehmet KIŞ, Elton SOYDAN, Tuba TATLI KIŞ, Gülden HAKVERDİ Dec 4, 2020
 • Bulbar üretroplastide dorsal ve ventral onlay bukkal mukozal greft kullanımının karşılaştırılması
  Burhan BAYLAN, Orhan YİĞİTBAŞI, Fatih YALÇINKAYA, İbrahim Güven KARTAL Dec 25, 2020
 • Üriner Sistem Taşlarında Önceki Müdahalelerin Preoperatif Faktörlere ve Postoperatif Sonuçlara Etkisi: İki Merkezli Analiz
  Mehmet Çağlar ÇAKICI, Fatih SANDIKÇI, Ayberk İPLİKÇİ, Taha UÇAR, Sertaç ÇİMEN, Nihat KARAKOYUNLU, Gokhan ATİS, Asıf YILDIRIM Dec 25, 2020
 • COVID-19 PANDEMİSİ EVDE KAL UYGULAMASI: TOPLUMUN TUTUM VE DAVRANIŞLARI
  Mahmut KILIÇ, Güllü USLUKILIÇ, Şerife OK Dec 29, 2020
 • Farklı Bir Kendine Zarar Verme Davranışı ‘Vampirizm': Bir Olgu Sunumu
  İlknur KİRAZ AVCI, Cicek HOCAOGLU Dec 30, 2020
 • DOES CONSTIPATION HAVE AN EFFECT ON COGNITIVE FUNCTIONS? A PROSPECTIVE CLINICAL STUDY
  Mehmet Kağan KATAR, Mehmet HAMAMCI Dec 30, 2020
 • COVID-19 pandemisi döneminde acil servis çalışanlarının psikolojik durumları
  Sema AVCI, İbrahim YAĞCI Jan 14, 2021
 • Factors Affecting The Length Of Stay In Amyotrophic Lateral Sclerosis In Palliative Care
  Gülhan SARIÇAM Jan 17, 2021
 • Deneysel Kriptorşidizmde Elektron Mikroskopik İnceleme ve Mast Hücre-Fibrozis İlişkisi
  Nuray BOSTANCIERİ, İskender DURAN, Mehmet YÜNCÜ Jan 17, 2021
 • Unilateral herpes keratiti olan hastaların bilateral oküler yüzey ve gözyaşı osmolaritesinin değerlendirilmesi
  Hasan BAYHAN, Seray ASLAN, Bekir KÜÇÜK Feb 2, 2021
 • Katarakt cerrahisi geçirmiş olan hastalarda gözyaşı osmolaritesi ve meibografinin değerlendirilmesi
  Seray ASLAN, Hasan BAYHAN, Bekir KÜÇÜK Feb 4, 2021
 • Primipar Gebelere Doğuma Hazırlık Sınıflarında Verilen Emzirme Eğitiminin Prenatal Emzirme Öz-Yeterlilik Algısına Etkisi
  Derya KAYA ŞENOL, Aylin PEKYİĞİT Feb 22, 2021
 • ANTALYA’DA YAŞAYAN 50-70 YAŞ GRUBU ERKEKLERİN KANSERİN RİSK FAKTÖRLERİ, BELİRTİLERİ VE ERKEN TANISINA YÖNELİK FARKINDALIKLARININ BELİRLENMESİ
  Ayşe MEYDANLIOĞLU, Fatma ARIKAN, Arzu AKCAN, Abdullah TARDU Feb 22, 2021
 • Endometriyal Biyopsi Histopatolojik Sonuçlarının Yaş Gruplarına Göre Değerlendirilmesi
  Taylan ONAT, Melike DEMİR ÇALTEKİN, Sevinç ŞAHİN, Betül AYTEKİN, Emre BAŞER, Demet AYDOĞAN KIRMIZI, Mustafa KARA, Ethem Serdar YALVAÇ Feb 22, 2021
 • KURUMSAL BAKIM HİZMETİ VEREN KURULUŞLARDA ÇALIŞAN PERSONELİN MESLEKİ DOYUM İLE RUHSAL SAĞLIK DURUMLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ
  Nurgül KARAKURT, Meltem ORAL Feb 26, 2021
 • EDİTÖRE MEKTUP
  Soner ALBAY, Hanife YAZAN Mar 26, 2021