Accepted Submissions

  • Ayçiçeğinde (Helianthus annuus L. ) Tuz ve Giberellik Asitin Çimlenme Üzerine Etkisinin Belirlenmesi
    Emel Karaca Öner, Ayşegül Kırlı Jun 15, 2019
  • Kanatlı Hayvan Beslemede Kullanılan Bazı Yem Hammaddelerinin Kimyasal ve Near Infrared Reflektans Spektroskopi (NIRS) Yöntemi ile Besin Madde Kompozisyonlarının Belirlenmesi
    Mesut Karaman, Serhan Pehlivanoğlu Sep 18, 2019
  • Physical Methods for Stored Products Pest Management
    Dilşan Boylu, Celal Tuncer Sep 30, 2019