Accepted Submissions

 • Aralıklı Tip-2 Bulanık Mantık Denetleyici Tabanlı Yükselten Tip DA-DA Çevirici Yapısının Tasarımı Denetimi ve Deneysel Analizi
  Hakan AÇIKGÖZ , Ö. Fatih KEÇECİOĞLU Jun 23, 2020
 • Conformable Sturm-Liouville Problem with Modified Coulomb Potential
  Erdal BAŞ , İsam NAJEMADEEN Jun 25, 2020
 • Cytotoxic Potential of Solanum lycopersicum Leaves on Different Human Cell Lines
  Mehlika ALPER , Hatice GÜNEŞ Jun 25, 2020
 • TiO2 Katkılı Çevre Dostu Dielektrik Sıvının Elektro Erozyon Delik Delme Performanslarının Araştırılması
  Oğuz ERDEM , Süleyman KILIÇ Jun 29, 2020
 • Kanser Teşhisi için Makine Öğrenmesi Tekniklerine Dayalı Yeni Bir Sınıflandırma Metodu
  Can EYÜPOĞLU , Erdem YAVUZ Jun 29, 2020
 • Hyperbolic type traveling wave solutions of Regularized Long Wave equation
  Hülya DURUR , Asıf YOKUŞ , Doğan KAYA Jun 30, 2020
 • Sediment Mikrobiyal Yakıt Hücrelerinde Bakır ve Grafit Katot Elektrotların Kullanımı
  Namık AK , Ayhan ORHAN , Ahmet ERENSOY , Nurettin ÇEK Jul 1, 2020
 • Akarsu Köprülerinin HEC-RAS ile Hidrolik Analizi: Fidanlık Köprüsü Örneği
  Nuri YILMAZ , Hasan BOZKURT , Yıldırım BAYAZIT Jul 2, 2020
 • Kaya Yünü Mineral Elyaf ve Mika Takviyeli Poliamid-6 Kompozitinin Termoset Polyester Kompozit Diske Karşı Aşınma Davranışları
  Hüseyin ÜNAL , Salih YETGİN Jul 4, 2020
 • WEKA Veri Madenciliği Yazılımının Sürümleri Arasındaki Kalite Değişiminin QMOOD ile İncelenmesi
  Hakan GÜNDÜZ Jul 5, 2020
 • Stokastik Talepli Kapasite Kısıtlı Araç Rotalama Problemine Yönelik Karşılaştırmalı Bir Yaklaşım
  Çerkez AĞAYEVA , Melis ALPASLAN TAKAN Jul 6, 2020
 • VARYANS ANALİZİ (ANOVA) VE KOVARYANS ANALİZİ (ANCOVA) İLE DENEY TASARIMI: BİR GIDA İŞLETMESİNİN TEDARİK SÜRESİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ
  Beyzanur ÇAYIR ERVURAL Jul 10, 2020
 • Silika Aerojel katkılı Alkali-Aktive Edilmiş Uçucu Kül Harçlarının Mekanik, Por Yapısı ve Mikro Yapı Özellikleri
  Levent BOSTANCI Jul 17, 2020
 • GTGS Gerçekleme Problemleri İçin Akıllı Çözümlerin Endüstriyel Bir Robot Manipülatöre Uygulanması
  Tolga YUKSEL Jul 20, 2020
 • Cam Ambalajın Çevresel Sürdürülebilirliğinin Değerlendirilmesi
  Burçin ATILGAN TÜRKMEN Jul 21, 2020
 • HVDC Güç İletim Sistemleri Konusunda Bir Derleme
  Mahir KUTAY , Ahmad Mustapha USMAN Jul 21, 2020
 • Farklı Anaçlar Üzerine Aşılı Şaraplık Üzüm Çeşitlerinde Fidan Randıman ve Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi
  Seda SUCU , Adem YAĞCI Sep 23, 2020