Article Submission Calendar For 2020

  • Cilt 5 Sayı 2: Makae Gönderim Son Tarih 31 Ekim 2020, [Yayın Tarihi: 31 Aralık 2020]
    Cilt 6 Sayı 1: Makale Gönderim Tarihleri: 1 Kasım 2020 - 30 Nisan 2021, [Yayın Tarihi: 30 Haziran 2021]
    Cilt 6 Sayı 2: Makale Gönderim Tarihleri: 1 Mayıs - 31 Ekim 2021, [Yayın Tarihi: 31 Aralık 2021]