ISSN: 1303-3107
e-ISSN: 2822-2873
Founded: 2015
Period: Biannually
Publisher: Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü
Cover Image
       

Central Research Institute of Food and Feed Control’s Food and Feed Science & Technology Journal is a refereed journal published twice (January and July) in a year.

You can access the journals published by the Research Institutes of TAGEM (General Directorate of Agricultural Research and Policies) via the link below. 

tagem_journals.png


The Journal of Food and Feed Science and Technology is indexed in the following databases.

asos-index.png

ajiLogo.png

Agris_logo_2019.png
2022 - Issue: 27

Review

1. Yemlerin kalite kontrolünde mikroskopik analiz tekniğinin kullanım alanları

Research Article

4. Organik gıda tüketim davranışlarına etki eden faktörlerin CHAID algoritması ile incelenmesi

Research Article

5. Kombine güneş enerjisi destekli hava ve sıcak hava destekli radyo frekans kurutma sistemiyle kurutulan kayısıların nem içeriği, tekstürel ve duyusal özellikleri üzerine depolamanın etkisi

Research Article

8. Mihaliç peynirinden izole edilen laktik asit bakterilerinin farklı gruplarda yer alan bazı pestisitlerin yıkımı üzerine etkilerinin incelenmesi

Index

asos-index.png

DRJI_Logo.jpg

logo.png

COSMOS.png

logo.png

logo.png

Agris_logo_2019.png