PDF EndNote BibTex RIS Cite

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE ORGANİK KLORLU PESTİSİT VARLIĞI

Year 2013, Volume 0, Issue 13, 07.08.2014

Abstract

Organik klorlu (OK) pestisitler, haşarat kontrolü amaçlı kullanımları sonucu çevrede uzun süre kalmaları ve potansiyel toksisitelerinden dolayı ciddi problemlere yol açan bileşiklerdir. Yağlı dokularda
biriken bu bileşiklerin hayvanlarda yüksek seviyeye ulaşması, gıda zincirinde de yüksek seviyede bulunacağını göstermektedir. Oldukça stabil ve lipofilik özellik gösteren bu bileşikler beslenmede
önemli yer tutan süt ve süt ürünlerine, özellikle de anne sütlerine geçmektedir. Süt ve süt ürünlerinde bu maddelerin bulunması, bu ürünleri tüketen bebekler ve çocuklar açısından oldukça riskli bir durumdur. Bundan dolayı Türkiye dahil çoğu ülkeler bu bileşiklerin kullanımını sınırlandırmış veya yasaklamışlardır. Ancak ülkemizin çeşitli bölgelerinde yasal olmayan şekilde bu bileşikler hâlâ kullanılmaktadır. Bunu önlemek amacıyla çeşitli gıdalarla birlikte sütlerde pestisit kalıntılarının takibi için “Ulusal Kalıntı Kontrol Planı” yürürlüğe konmuştur. Bu plan çerçevesinde anne sütü de dahil olmak üzere süt ve süt ürünlerinde kalıntı izleme çalışmalarının yapılması gerekmektedir.

Anahtar Kelimeler: Organik Klorlu Pestisit, Kalıntı, Süt ve Süt Ürünleri, Toksisite, Sağlık

References

 • Abballe, A., Ballard, T.J., Dellatte, E., Di Domenico, A., Ferri, F., Fulgenzi, A.R., Grisanti, G., Iacovella,
 • N., Ingelido, A.M., Malisch, R., Miniero, R., Porpora, M.G., Risica, S., Ziemacki, G., De
 • Felip, E., 2008. Persistent environmental contaminants in human milk: Concentrations and
 • time trends in Italy. Chemosphere, 73, 220–227.
 • Abhilash, P.C., Singh, N., 2009. Pesticide use and application: An Indian scenario. Journal of Hazardous
 • Materials, 165, 1–12.
 • Ahlborg, U.G., Lipworth, L.,Titus-Ernstoff, L., Hsieh, C.C., Hanberg, A., Baron, J., Trichopoulos, D.,
 • Adami, H.A., 1995. Organochlorine compounds in relation to breast cancer, endometrial
 • cancer, and endometriosis: An assessment of the biological and epidemiological evidence.
 • Critical Reviews in Toxicology, 25(6), 463–531.
 • Aksoy, A., Dervisoglu, M., Guvenc, D., Gul, O., Yazici, F., Atmaca, E., 2011. Levels of organochlorine
 • pesticide residues in butter samples collected from the black sea region of Turkey. Toxicology
 • Letters, 205, 225–226.
 • Aktar, W., Sengupta, D., Chowdhury, A., 2009. Impact of pesticides use in agriculture: their benefits
 • and hazards. Interdisciplinary Toxicology, 2, 1–12.
 • Anonymous, 1991. Chlordane and heptachlor (review). Monographs on the evaluation of carcinogenic
 • risks to humans. International Agency for Research on Cancer, IARC.
 • Anonymous, 2001a. Devlet planlama teşkilatı müsteşarlığı 8. Kalkınma planı kimya sanayi özel ihtisas
 • komisyonu raporu, tarım ilaçları alt komisyon raporu.
 • Anonymous, 2001b. Stockholm convention on persistent organic pollutants (POPs). United Nations
 • Environment Programme, UNEP.
 • Anonymous, 2006. Overall evaluations of carcinogenicity to humans. International Agency for Research
 • on Cancer, IARC.
 • Ayas, Z., Ekmekci, G., Ozmen, M., Yerli, S.V., 2007. Histopathological changes in the livers and kidneys
 • of fish in Sariyar Reservoir, Turkey. Environmental Toxicology and Pharmacology, 23,
 • –249.
 • Behrooz, R.D., Sari, A.E., Bahramifar, N., Ghasempouri, S.M., 2009a. Organochlorine pesticide and
 • polychlorinated biphenyl residues in human milk from the Southern Coast of Caspian Sea,
 • Iran. Chemosphere, 74, 931–937.
 • Behrooz, R.D., Sari, A.E., Bahramifar, N., Naghdi, F., Shahriyari, A.R., 2009b. Organochlorine pesticide
 • and polychlorinated biphenyl residues in human milk from Tabriz, Iran. Toxicological and
 • Environmental Chemistry, 91 (8), 1455–1468.
 • -
 • M.Dervişoğlu,O.Gül ,F. Yazıcı ve O.Aydemir / Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi Dergisi / Journal of Food and Feed Science - Technology 13:37-40 (2013)
 • Bošnir, J., Puntari•, D., Novosel, V., Klari•, I., Miškulin, M., 2010. Organochlorine pesticide residues
 • in cows’ milk from Karlovac County, Croatia. Acta Alimentaria, 39, 317–326.
 • Bulut, S., Akkay, L., Gök, V., Konuk, M., 2010. Organochlorine pesticide residues in butter and Kaymak
 • in Afyonkarahisar, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(22), 2797–2801.
 • Bulut, S., Akkaya, L., Gök, V., Konuk, M., 2011. Organochlorine pesticide (OCP) residues in cow’s,
 • buffalo’s, and sheep’s milk from Afyonkarahisar region, Turkey. Environmental Monitoring
 • and Assessment, 181, 555–562.
 • Buser, H.R., Müller, M.D., Buerge, I.J., Poiger, T., 2009. Composition of Aldrin, Dieldrin, and
 • Photodieldrin Enantiomers in Technical and Environmental Samples. Journal of Agricultural
 • and Food Chemistry, 57, 7445–7452.
 • Colles, A., Koppen, G., Hanot, V., Nelen, V., Dewolf, M.C., Noël, E., Malisch, R., Kotz, A., Kypke,
 • K., Biot, P., Vinkx, C., Schoeters, G., 2008. Fourth WHO-coordinated survey of human milk
 • for persistent organic pollutants (POPs): Belgian results. Chemosphere, 73, 907–914.
 • Çok, İ., Bilgili, A., Özdemir, M., Özbek, H., Bilgili, S., Burgaz, S., 1997. Organochlorine pesticide
 • residues in human breast milk from agricultural regions of Turkey, 1995-1996. Bulletin of
 • Environmental Contamination and Toxicology, 59, 577–582.
 • Çok, İ., Dönmez, M.K., Karakaya, A.E., 2004. Levels and trends of chlorinated pesticides in human
 • breast milk from Ankara residents: comparison of concentrations in 1984 and 2002. Bulletin
 • of Environmental Contamination and Toxicology, 72, 522–529.
 • Çok, I., Toprak, D., Durmaz, T.C., Demirkaya, E., Kabukcu, C., 2005. Determination of organochlorine
 • contaminants in human milk collected at Afyon, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin,
 • , 503–508.
 • Darko, G., Acquaah, S.O., 2008. Levels of organochlorine pesticides residues in dairy products in
 • Kumasi, Ghana. Chemosphere, 71, 294–298.
 • Erdogrul, O., Covaci, A., Kurtul, N., Schepens, P., 2004. Levels of organohalogenated persistent
 • pollutants in human milk from Kahramanmaras region, Turkey. Environment International,
 • (5), 659–666.
 • Flores, G.P., González, G.D., Tolentino, R.G., León, S.V., Pérez, M.N., García, E.C., 2007. Organochlorine
 • pesticide residues in goat milk from Queretaro, Queretaro, Mexico. Veterinaria Mexico, 38
 • (3), 291–301.
 • Georgescu, B., Georgescu, C., Daraban, S., Mihaiescu, T., 2011. Assessment of persistant organic
 • pollutants acting as endocrine disruptor chemicals in animal fat, cow milk and lacteous sub-
 • products from Cluj County, Romania. ABAH Bioflux, 3, 1–9.
 • Güvenç, D., Aksoy, A., 2010. Samsun yöresinden toplanan çiğ süt örneklerinde bazı pestisit kalıntılarının
 • araştırılması. Kafkas üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16 (2), 281–286.
 • Hassine, S.B., Ameur, W.B., Gandoura.N., Driss, M,R., 2012. Determination of chlorinated pesticides,
 • polychlorinated biphenyls, and polybrominated diphenyl ethers in human milk from Bizerte
 • (Tunisia) in 2010. Chemosphere, 89, 369–377.
 • -
 • M.Dervişoğlu,O.Gül ,F. Yazıcı ve O.Aydemir / Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi Dergisi / Journal of Food and Feed Science - Technology 13:38-40 (2013)
 • Heck, M.C., Sifuentes dos Santos, J., Bogusz Junior, S., Costabeber, I., Emanuelli, T., 2007. Estimation
 • of children exposure to organochlorine compounds through milk in Rio Grande do Sul,
 • Brazil. Food Chemistry, 102, 288–294.
 • Jafari, A., Moeckel, C., Jones, K.C., 2008. Spatial biomonitoring of persistent organic pollutants in
 • Iran: a study using locally produced butter. Journal of Environmental Monitoring, 10, 861–866.
 • Kalpana, B., 1999. Human health risk assessment for exposures to pesticides: a case study of endocrine
 • disrupters. Proceedings of the Eighth National Symposium on Environment, Kalpakkam,
 • India, 70–72.
 • Kampire, E., Kiremire, B.T., Nyanzi, S.A., Kishimba, M., 2011. Organochlorine pesticide in fresh and
 • pasteurized cow’s milk from Kampala markets. Chemosphere, 84, 923–927.
 • Karakaya, A.E., Burgaz, S., Kanzik, İ., 1987. Organochlorine pesticide contaminants in human milk
 • from different regions of Turkey. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology,
 • , 506–510.
 • Kaushik, C.P., Sharma, H.R., Gulati, D., Kaushik, A., 2011. Changing patterns of organochlorine
 • pesticide residues in raw bovine milk from Haryana, India. Environmental Monitoring and
 • Assessment, 182, 467–475.
 • Kaya, S., Pirinçci, İ., Bilgili, A., 1998. Veteriner hekimliğinde toksikoloji. Medisan yayın serisi, 35,
 • –244.
 • Kolankaya, D., 2006. Organochlorine pesticide residues and their toxic effects on the environment and
 • organisms in Turkey. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 86 (1–2),
 • –160.
 • Kunisue, T., Muraoka, M., Ohtake, M., Sudaryanto, A., Minh, N.H., Ueno, D., Higaki, Y., Ochi, M.,
 • Tsydenova, O., Kamikawa, S., Tonegi, T., Nakamura, Y., Shimomura, H., Nagayama, J.,
 • Tanabe, S., 2006. Contamination status of persistent organochlorines in human breast milk
 • from Japan: Recent levels and temporal trend. Chemosphere, 64, 1601–1608.
 • Luzardo, O.P., González, M.A., Hernández, L.A.H., Zumbado, M., León, E.E.A., Boada, L.C.D., 2012.
 • Polychlorobiphenyls and organochlorine pesticides in conventional and organic brands of
 • milk: Occurrence and dietary intake in the population of the Canary Islands (Spain).
 • Chemosphere, 88, 307–315.
 • Mutshatshia, T.N., Okonkwoa, J.O., Bothaa, B., Agyeib, N., 2009. Organochlorine residues in maternal
 • milk inhabitants of the Thohoyandou Area, South Africa. Toxicological and Environmental
 • Chemistry, 90 (4), 695–706.
 • Nag, S.K., Raikwar, M.K., 2008. Organochlorine Pesticide Residues in Bovine Milk. Bulletin of
 • Environmental Contamination and Toxicology, 80, 5–9.
 • Nizamlioğlu, F., Aktümsek, A., Kara, H., Dinç, İ., 2005. Monitoring of some organochlorine pesicide
 • residues of butter in Konya, Turkey. Journal of Environmental Biology, 26, 375–378.
 • Pico, Y., Font, G., Ruiz, M.J., Fernandez, M., 2006. Control of pesticide residues by liquid chromatography-
 • mass spectrometry to ensure food safety. Mass Spectrometry Reviews, 25, 917– 960.
 • -
 • M.Dervişoğlu,O.Gül ,F. Yazıcı ve O.Aydemir / Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi Dergisi / Journal of Food and Feed Science - Technology 13:39-40 (2013)
 • Raab, U., Preiss, U., Albrecht, M., Shahin, N., Parlar, H., Fromme, H., 2008. Concentrations of
 • polybrominated diphenyl ethers, organochlorine compounds and nitro musks in mother’s
 • milk from Germany (Bavaria). Chemosphere, 72, 87–94.
 • Radzymi•ska, M., Smoczy•ski, S.S., Kope•, M., 2008. Persistent Organochlorine Pesticide, Lead,
 • Cadmium, Nitrate (V) and Nitrate (III) in Polish Milk and Dairy Products. Polish Journal
 • of Environmental Studies, 17, 95–100.
 • Salem, N.M., Ahmad, R., Estaitieh, H., 2009. Organochlorine pesticide residues in dairy products in
 • Jordan. Chemosphere, 77, 673–678.
 • Schecter, A., Colacino, J., Haffner, D., Patel, K., Opel, M., Päpke, O., Birnbaum, L., 2010. Perfluorinated
 • Compounds, Polychlorinated Biphenyls, and Organochlorine Pesticide Contamination in
 • Composite Food Samples from Dallas, Texas, USA. Environmental Health Perspectives,
 • , 796–802.
 • Sharma, H.R., Kaushik, A., Kaushik, C.P., 2007. Pesticide Residues in Bovine Milk from a Predominantly
 • Agricultural State of Haryana, India. Environmental Monitoring and Assessment, 129,
 • –357.
 • Sudaryanto, A., Kunisue, T., Kajiwara, N., Iwata, H., Adibroto, T.A., Hartono, P., Tanabe, S., 2006.
 • Specific accumulation of organochlorines in human breast milk from Indonesia: levels,
 • distribution, accumulation kinetics and infant health risk. Environmental Pollution, 139,
 • –117.
 • Tadevosyan, A., Reynolds, S.J., Kelly, K.M., Fuortes, L., Mairapetyan, A., Tadevosyan, N., Petrosyan,
 • M., Beglaryan, S., 2007. Organochlorine pesticide residues in breast milk in Armenia. Journal
 • of Pre-Clinical and Clinical Research, 1, 84–88.
 • Tiemann, U., 2008. In vivo and in vitro effects of the organochlorine pesticides DDT, TCPM, methoxychlor,
 • and lindane on the female reproductive tract of mammals: A review. Reproductive Toxicology,
 • , 316–326.
 • Tsydenova, O.V., Sudaryanto, A., Kajiwara, N., Kunisue, T., Batoev, V.B., Tanabe, S., 2007. Organohalogen
 • compounds in human breast milk from Republic of Buryatia, Russia. Environmental Pollution,
 • , 225–232.
 • Tue, N.M., Sudaryanto, A., Minh, T.B., Nhat, B.H., Isobe, T., Takahashi, S., Viet, P.H., Tanabe, S.,
 • Kinetic differences of legacy organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls
 • in Vietnamese human breast milk. Chemosphere, 81, 1006–1011.
 • Üstünbaş, H.B., Öztürk, M.A., Hasanoğlu, E., Doğan, M., 1994. Organochlorine pesticide residues in
 • human milk in Kayseri. Human and Experimental Toxicology, 13(5), 299–302.
 • Waliszewski, S.M., Villalobos-Pietrini, R., Gomez-Arroyo, S., Infanzon, R.M., 2003. Persistent
 • organochlorine pesticides in Mexican butter. Food Additives and Contaminants, 20 (4),
 • –367.
 • Weber, C.I., Muresan, G.H., Georgescu, B., 2008. Organochlorine pesticide residues analysis from cow
 • milk: a review. Bulletin UASVM Animal Science and Biotechnologies, 65(1-2), 43–48.
 • -
 • M.Dervişoğlu,O.Gül ,F. Yazıcı ve O.Aydemir / Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi Dergisi / Journal of Food and Feed Science - Technology 13:40-40 (2013)
 • Yentür, G., Kalay, A., Öktem, A.B., 2001. A survey on organochlorine pesticide residues in butter and
 • cracked wheat available in Turkish markets. Nahrung/Food, 45 (1), 40–42.
 • Zia, M.S., Khan, M.J., Qasım, M., Rahman, A., 2009. Pesticide residue in the food chain and human
 • body inside Pakistan. Journal of the Chemical Society of Pakistan, 31, 284–291.
 • Zietz, B.P., Hoopmann, M., Funcke, M., Huppmann, R., Suchenwirth, R., Gierden, E., 2008. Long-
 • term biomonitoring of polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides in human
 • milk from mothers living in northern Germany. International Journal of Hygiene and
 • Environmental Health, 211, 624–638.

Year 2013, Volume 0, Issue 13, 07.08.2014

Abstract

References

 • Abballe, A., Ballard, T.J., Dellatte, E., Di Domenico, A., Ferri, F., Fulgenzi, A.R., Grisanti, G., Iacovella,
 • N., Ingelido, A.M., Malisch, R., Miniero, R., Porpora, M.G., Risica, S., Ziemacki, G., De
 • Felip, E., 2008. Persistent environmental contaminants in human milk: Concentrations and
 • time trends in Italy. Chemosphere, 73, 220–227.
 • Abhilash, P.C., Singh, N., 2009. Pesticide use and application: An Indian scenario. Journal of Hazardous
 • Materials, 165, 1–12.
 • Ahlborg, U.G., Lipworth, L.,Titus-Ernstoff, L., Hsieh, C.C., Hanberg, A., Baron, J., Trichopoulos, D.,
 • Adami, H.A., 1995. Organochlorine compounds in relation to breast cancer, endometrial
 • cancer, and endometriosis: An assessment of the biological and epidemiological evidence.
 • Critical Reviews in Toxicology, 25(6), 463–531.
 • Aksoy, A., Dervisoglu, M., Guvenc, D., Gul, O., Yazici, F., Atmaca, E., 2011. Levels of organochlorine
 • pesticide residues in butter samples collected from the black sea region of Turkey. Toxicology
 • Letters, 205, 225–226.
 • Aktar, W., Sengupta, D., Chowdhury, A., 2009. Impact of pesticides use in agriculture: their benefits
 • and hazards. Interdisciplinary Toxicology, 2, 1–12.
 • Anonymous, 1991. Chlordane and heptachlor (review). Monographs on the evaluation of carcinogenic
 • risks to humans. International Agency for Research on Cancer, IARC.
 • Anonymous, 2001a. Devlet planlama teşkilatı müsteşarlığı 8. Kalkınma planı kimya sanayi özel ihtisas
 • komisyonu raporu, tarım ilaçları alt komisyon raporu.
 • Anonymous, 2001b. Stockholm convention on persistent organic pollutants (POPs). United Nations
 • Environment Programme, UNEP.
 • Anonymous, 2006. Overall evaluations of carcinogenicity to humans. International Agency for Research
 • on Cancer, IARC.
 • Ayas, Z., Ekmekci, G., Ozmen, M., Yerli, S.V., 2007. Histopathological changes in the livers and kidneys
 • of fish in Sariyar Reservoir, Turkey. Environmental Toxicology and Pharmacology, 23,
 • –249.
 • Behrooz, R.D., Sari, A.E., Bahramifar, N., Ghasempouri, S.M., 2009a. Organochlorine pesticide and
 • polychlorinated biphenyl residues in human milk from the Southern Coast of Caspian Sea,
 • Iran. Chemosphere, 74, 931–937.
 • Behrooz, R.D., Sari, A.E., Bahramifar, N., Naghdi, F., Shahriyari, A.R., 2009b. Organochlorine pesticide
 • and polychlorinated biphenyl residues in human milk from Tabriz, Iran. Toxicological and
 • Environmental Chemistry, 91 (8), 1455–1468.
 • -
 • M.Dervişoğlu,O.Gül ,F. Yazıcı ve O.Aydemir / Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi Dergisi / Journal of Food and Feed Science - Technology 13:37-40 (2013)
 • Bošnir, J., Puntari•, D., Novosel, V., Klari•, I., Miškulin, M., 2010. Organochlorine pesticide residues
 • in cows’ milk from Karlovac County, Croatia. Acta Alimentaria, 39, 317–326.
 • Bulut, S., Akkay, L., Gök, V., Konuk, M., 2010. Organochlorine pesticide residues in butter and Kaymak
 • in Afyonkarahisar, Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 9(22), 2797–2801.
 • Bulut, S., Akkaya, L., Gök, V., Konuk, M., 2011. Organochlorine pesticide (OCP) residues in cow’s,
 • buffalo’s, and sheep’s milk from Afyonkarahisar region, Turkey. Environmental Monitoring
 • and Assessment, 181, 555–562.
 • Buser, H.R., Müller, M.D., Buerge, I.J., Poiger, T., 2009. Composition of Aldrin, Dieldrin, and
 • Photodieldrin Enantiomers in Technical and Environmental Samples. Journal of Agricultural
 • and Food Chemistry, 57, 7445–7452.
 • Colles, A., Koppen, G., Hanot, V., Nelen, V., Dewolf, M.C., Noël, E., Malisch, R., Kotz, A., Kypke,
 • K., Biot, P., Vinkx, C., Schoeters, G., 2008. Fourth WHO-coordinated survey of human milk
 • for persistent organic pollutants (POPs): Belgian results. Chemosphere, 73, 907–914.
 • Çok, İ., Bilgili, A., Özdemir, M., Özbek, H., Bilgili, S., Burgaz, S., 1997. Organochlorine pesticide
 • residues in human breast milk from agricultural regions of Turkey, 1995-1996. Bulletin of
 • Environmental Contamination and Toxicology, 59, 577–582.
 • Çok, İ., Dönmez, M.K., Karakaya, A.E., 2004. Levels and trends of chlorinated pesticides in human
 • breast milk from Ankara residents: comparison of concentrations in 1984 and 2002. Bulletin
 • of Environmental Contamination and Toxicology, 72, 522–529.
 • Çok, I., Toprak, D., Durmaz, T.C., Demirkaya, E., Kabukcu, C., 2005. Determination of organochlorine
 • contaminants in human milk collected at Afyon, Turkey. Fresenius Environmental Bulletin,
 • , 503–508.
 • Darko, G., Acquaah, S.O., 2008. Levels of organochlorine pesticides residues in dairy products in
 • Kumasi, Ghana. Chemosphere, 71, 294–298.
 • Erdogrul, O., Covaci, A., Kurtul, N., Schepens, P., 2004. Levels of organohalogenated persistent
 • pollutants in human milk from Kahramanmaras region, Turkey. Environment International,
 • (5), 659–666.
 • Flores, G.P., González, G.D., Tolentino, R.G., León, S.V., Pérez, M.N., García, E.C., 2007. Organochlorine
 • pesticide residues in goat milk from Queretaro, Queretaro, Mexico. Veterinaria Mexico, 38
 • (3), 291–301.
 • Georgescu, B., Georgescu, C., Daraban, S., Mihaiescu, T., 2011. Assessment of persistant organic
 • pollutants acting as endocrine disruptor chemicals in animal fat, cow milk and lacteous sub-
 • products from Cluj County, Romania. ABAH Bioflux, 3, 1–9.
 • Güvenç, D., Aksoy, A., 2010. Samsun yöresinden toplanan çiğ süt örneklerinde bazı pestisit kalıntılarının
 • araştırılması. Kafkas üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, 16 (2), 281–286.
 • Hassine, S.B., Ameur, W.B., Gandoura.N., Driss, M,R., 2012. Determination of chlorinated pesticides,
 • polychlorinated biphenyls, and polybrominated diphenyl ethers in human milk from Bizerte
 • (Tunisia) in 2010. Chemosphere, 89, 369–377.
 • -
 • M.Dervişoğlu,O.Gül ,F. Yazıcı ve O.Aydemir / Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi Dergisi / Journal of Food and Feed Science - Technology 13:38-40 (2013)
 • Heck, M.C., Sifuentes dos Santos, J., Bogusz Junior, S., Costabeber, I., Emanuelli, T., 2007. Estimation
 • of children exposure to organochlorine compounds through milk in Rio Grande do Sul,
 • Brazil. Food Chemistry, 102, 288–294.
 • Jafari, A., Moeckel, C., Jones, K.C., 2008. Spatial biomonitoring of persistent organic pollutants in
 • Iran: a study using locally produced butter. Journal of Environmental Monitoring, 10, 861–866.
 • Kalpana, B., 1999. Human health risk assessment for exposures to pesticides: a case study of endocrine
 • disrupters. Proceedings of the Eighth National Symposium on Environment, Kalpakkam,
 • India, 70–72.
 • Kampire, E., Kiremire, B.T., Nyanzi, S.A., Kishimba, M., 2011. Organochlorine pesticide in fresh and
 • pasteurized cow’s milk from Kampala markets. Chemosphere, 84, 923–927.
 • Karakaya, A.E., Burgaz, S., Kanzik, İ., 1987. Organochlorine pesticide contaminants in human milk
 • from different regions of Turkey. Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology,
 • , 506–510.
 • Kaushik, C.P., Sharma, H.R., Gulati, D., Kaushik, A., 2011. Changing patterns of organochlorine
 • pesticide residues in raw bovine milk from Haryana, India. Environmental Monitoring and
 • Assessment, 182, 467–475.
 • Kaya, S., Pirinçci, İ., Bilgili, A., 1998. Veteriner hekimliğinde toksikoloji. Medisan yayın serisi, 35,
 • –244.
 • Kolankaya, D., 2006. Organochlorine pesticide residues and their toxic effects on the environment and
 • organisms in Turkey. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 86 (1–2),
 • –160.
 • Kunisue, T., Muraoka, M., Ohtake, M., Sudaryanto, A., Minh, N.H., Ueno, D., Higaki, Y., Ochi, M.,
 • Tsydenova, O., Kamikawa, S., Tonegi, T., Nakamura, Y., Shimomura, H., Nagayama, J.,
 • Tanabe, S., 2006. Contamination status of persistent organochlorines in human breast milk
 • from Japan: Recent levels and temporal trend. Chemosphere, 64, 1601–1608.
 • Luzardo, O.P., González, M.A., Hernández, L.A.H., Zumbado, M., León, E.E.A., Boada, L.C.D., 2012.
 • Polychlorobiphenyls and organochlorine pesticides in conventional and organic brands of
 • milk: Occurrence and dietary intake in the population of the Canary Islands (Spain).
 • Chemosphere, 88, 307–315.
 • Mutshatshia, T.N., Okonkwoa, J.O., Bothaa, B., Agyeib, N., 2009. Organochlorine residues in maternal
 • milk inhabitants of the Thohoyandou Area, South Africa. Toxicological and Environmental
 • Chemistry, 90 (4), 695–706.
 • Nag, S.K., Raikwar, M.K., 2008. Organochlorine Pesticide Residues in Bovine Milk. Bulletin of
 • Environmental Contamination and Toxicology, 80, 5–9.
 • Nizamlioğlu, F., Aktümsek, A., Kara, H., Dinç, İ., 2005. Monitoring of some organochlorine pesicide
 • residues of butter in Konya, Turkey. Journal of Environmental Biology, 26, 375–378.
 • Pico, Y., Font, G., Ruiz, M.J., Fernandez, M., 2006. Control of pesticide residues by liquid chromatography-
 • mass spectrometry to ensure food safety. Mass Spectrometry Reviews, 25, 917– 960.
 • -
 • M.Dervişoğlu,O.Gül ,F. Yazıcı ve O.Aydemir / Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi Dergisi / Journal of Food and Feed Science - Technology 13:39-40 (2013)
 • Raab, U., Preiss, U., Albrecht, M., Shahin, N., Parlar, H., Fromme, H., 2008. Concentrations of
 • polybrominated diphenyl ethers, organochlorine compounds and nitro musks in mother’s
 • milk from Germany (Bavaria). Chemosphere, 72, 87–94.
 • Radzymi•ska, M., Smoczy•ski, S.S., Kope•, M., 2008. Persistent Organochlorine Pesticide, Lead,
 • Cadmium, Nitrate (V) and Nitrate (III) in Polish Milk and Dairy Products. Polish Journal
 • of Environmental Studies, 17, 95–100.
 • Salem, N.M., Ahmad, R., Estaitieh, H., 2009. Organochlorine pesticide residues in dairy products in
 • Jordan. Chemosphere, 77, 673–678.
 • Schecter, A., Colacino, J., Haffner, D., Patel, K., Opel, M., Päpke, O., Birnbaum, L., 2010. Perfluorinated
 • Compounds, Polychlorinated Biphenyls, and Organochlorine Pesticide Contamination in
 • Composite Food Samples from Dallas, Texas, USA. Environmental Health Perspectives,
 • , 796–802.
 • Sharma, H.R., Kaushik, A., Kaushik, C.P., 2007. Pesticide Residues in Bovine Milk from a Predominantly
 • Agricultural State of Haryana, India. Environmental Monitoring and Assessment, 129,
 • –357.
 • Sudaryanto, A., Kunisue, T., Kajiwara, N., Iwata, H., Adibroto, T.A., Hartono, P., Tanabe, S., 2006.
 • Specific accumulation of organochlorines in human breast milk from Indonesia: levels,
 • distribution, accumulation kinetics and infant health risk. Environmental Pollution, 139,
 • –117.
 • Tadevosyan, A., Reynolds, S.J., Kelly, K.M., Fuortes, L., Mairapetyan, A., Tadevosyan, N., Petrosyan,
 • M., Beglaryan, S., 2007. Organochlorine pesticide residues in breast milk in Armenia. Journal
 • of Pre-Clinical and Clinical Research, 1, 84–88.
 • Tiemann, U., 2008. In vivo and in vitro effects of the organochlorine pesticides DDT, TCPM, methoxychlor,
 • and lindane on the female reproductive tract of mammals: A review. Reproductive Toxicology,
 • , 316–326.
 • Tsydenova, O.V., Sudaryanto, A., Kajiwara, N., Kunisue, T., Batoev, V.B., Tanabe, S., 2007. Organohalogen
 • compounds in human breast milk from Republic of Buryatia, Russia. Environmental Pollution,
 • , 225–232.
 • Tue, N.M., Sudaryanto, A., Minh, T.B., Nhat, B.H., Isobe, T., Takahashi, S., Viet, P.H., Tanabe, S.,
 • Kinetic differences of legacy organochlorine pesticides and polychlorinated biphenyls
 • in Vietnamese human breast milk. Chemosphere, 81, 1006–1011.
 • Üstünbaş, H.B., Öztürk, M.A., Hasanoğlu, E., Doğan, M., 1994. Organochlorine pesticide residues in
 • human milk in Kayseri. Human and Experimental Toxicology, 13(5), 299–302.
 • Waliszewski, S.M., Villalobos-Pietrini, R., Gomez-Arroyo, S., Infanzon, R.M., 2003. Persistent
 • organochlorine pesticides in Mexican butter. Food Additives and Contaminants, 20 (4),
 • –367.
 • Weber, C.I., Muresan, G.H., Georgescu, B., 2008. Organochlorine pesticide residues analysis from cow
 • milk: a review. Bulletin UASVM Animal Science and Biotechnologies, 65(1-2), 43–48.
 • -
 • M.Dervişoğlu,O.Gül ,F. Yazıcı ve O.Aydemir / Gıda ve Yem Bilimi - Teknolojisi Dergisi / Journal of Food and Feed Science - Technology 13:40-40 (2013)
 • Yentür, G., Kalay, A., Öktem, A.B., 2001. A survey on organochlorine pesticide residues in butter and
 • cracked wheat available in Turkish markets. Nahrung/Food, 45 (1), 40–42.
 • Zia, M.S., Khan, M.J., Qasım, M., Rahman, A., 2009. Pesticide residue in the food chain and human
 • body inside Pakistan. Journal of the Chemical Society of Pakistan, 31, 284–291.
 • Zietz, B.P., Hoopmann, M., Funcke, M., Huppmann, R., Suchenwirth, R., Gierden, E., 2008. Long-
 • term biomonitoring of polychlorinated biphenyls and organochlorine pesticides in human
 • milk from mothers living in northern Germany. International Journal of Hygiene and
 • Environmental Health, 211, 624–638.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Articles
Authors

Muhammet DERVİŞOĞLU>


Osman GÜL>


Fehmi YAZICI This is me


Oğuz AYDEMİR This is me

Publication Date August 7, 2014
Published in Issue Year 2013, Volume 0, Issue 13

Cite

APA Dervişoğlu, M. , Gül, O. , Yazıcı, F. & Aydemir, O. (2014). SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİNDE ORGANİK KLORLU PESTİSİT VARLIĞI . Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi Dergisi , 0 (13) , . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/bursagida/issue/3969/52524