Volume: 0 - Issue: 26, 8/29/21

Year: 2021

Journal of Food and Feed Science-Technology

Research Article

4. Farklı Sirke Türleri ile Yapılan Hıyar Turşularının Bazı Kalite Parametrelerinin İncelenmesi

Research Article

5. Ozon Gazının Antifungal Ajan Olarak Etkinliğinin Belirlenmesi