Price Policy

No fee is charged from the author or institution under any name.

Gıda ve Yem Bilimi Teknolojisi dergisinde makalelerin yayınlanması için herhangi bir yayın ücreti talep edilmemektedir.