Accepted Submissions

  • Üniversitelerdeki Halkla İlişkiler Faaliyetlerinin Öğrenciler Üzerindeki Etkilerini Değerlendirmeye Yönelik Bir Algı Araştırması
    Abdullah YILDIRMAZ Jun 1, 2020