Amaç ve Kapsam

Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, Ocak 2012 tarihinden bu yana düzenli olarak yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Derginin temel amacı ulusal ve uluslararası düzeyde nitelikli bilimsel çalışmalar yayınlayarak fen bilimleri, sosyal bilimler ve yaşambilimleri alanlarına katkıda bulunmaktır. Dergi yılda iki kez Haziran ve Aralık aylarında elektronik ve basılı olarak yayınlanır. Her sayısı Fen Bilimleri ve Sosyal Bilimler olmak üzere iki cilt halinde çıkan dergide sosyal ve fen bilimleri alanında çeşitli sorunları farklı açılardan ele alan orijinal araştırma, derleme, olgu sunumu ve kitap incelemesi şeklinde akademik çalışmalara yer verilir. Makalelerin yazım dili Türkçe, İngilizce, Almanca veya Fransızca olabilir.  Akademisyenler, araştırmacılar, öğrenciler ve ilgili mesleki, akademik kurum ve kuruluşlar derginin hedef kitlesini oluşturur.