Year 2020, Volume 1 , Issue 1, Pages 39 - 44 2020-06-23

SANTRAL KATETER İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONLARI VE KLORHEKSİDİNİN ETKİNLİĞİ

Mahperi KAVAK [1] , Muhdedir CANER [2]


Çeşitli nedenlerle uygulanan intravenöz kateter uygulamalarının en önemli komplikasyonu damar içi enfeksiyonlardır. Hastane kökenli bu enfeksiyonların %85’nin kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonu olduğu belirtilmiştir. Bu enfeksiyonlar hastanenin büyüklüğüne, hastanın hangi serviste yattığına, aseptik tekniğe ve kullanılan kateterin tipine göre değişkenlik göstermektedir. Yapılan çalışmalarda bu enfeksiyonların %2,5 ile %7 arasında değiştiği belirtilmiştir. Sağlık bakım ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonlarının sebebi büyük oranda cilt florası mikroorganizmalarıdır. Gram-pozitif koklar bu enfeksiyonların 2/3’den sorumludur. Mikroorganizmalar kateter giriş-kateter birleşme yerinden, kontamine infüzyon sıvısından, başka bir enfeksiyon odağından yayılımla bulaşabilir. Kateter ilişkili enfeksiyonlarda kateter giriş- kateter birleşme yerleri en sık kaynağı oluşturmaktadır. Povidon iyot, arteryel kateter ve santral venöz kateter takılma alanlarını temizlemek için en yaygın kullanılan antiseptiklerden biridir. Bununla birlikte bir çalışmada, santral venöz ve arteryel kateter takılacak alanların %2’lik sıvı klorheksidin glukonatla temizlenmesinin, %10’luk povidon iyodin veya %70’lik alkolle karşılaştırıldığında kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyon oranını daha çok azalttığı bildirilmiştir.
Kateter, kateter ilişkili kan dolaşımı enfeksiyonları
 • Arpa Y, Aygün H, Yalçınbaş Y, San D, Ulukol A. Santral kateter bakımında şeffaf örtü ve klorheksidin glukonat emdirilmiş şeffaf örtü kullanılan pediyatrik kardiyovasküler cerrahi hastalarının kateter ilişkili enfeksiyon oranlarının karşılaştırılması. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2013; 15(2): 57-67
 • Aygün G. Kateter ilişkili bakteremi Yönetimi Yoğun Bakım Dergisi 2006; 6(Ek 1):11-17.
 • Chaiyakunapruk N, Veenstra DL, Lipsky BA, Saint S. Chlorhexidine compared with povidone-iodine solution for vascular catheter-site care: A meta-analysis. Annals of Internal Medicine 2002;136:792-801.
 • Çınar B. Santral venöz kateter (SVK) bakımı ve SVK ilişkili enfeksiyonların önlenmesi. Hastane Enfeksiyonları Dergisi 2014; 18(1): 13-21.
 • Maiwald M, Assam PN, Chan E, Dancer SJ. Chlorhexidine's role in skin antisepsis: questioning the evidence- Lancet 2014; 384(9951): 1344-1345.
 • Maki DG. Chlorhexidine's role in skin antisepsis: questioning the evidence–Author's reply. Lancet 2014; 384(9951): 1345-1346.
 • Maki DG, Ringer M, Alvarado CJ. Prospective randomised trial of povidone-iodine, alcohol, and chlorhexidine for prevention of infection associated with central venous and arterial catheters. Lancet 1991; 338:339-43.
 • Mete B, Öztürk R. Damar içi kateterlere bağlı enfeksiyonlar ve korunma. İçinden: Doğanay M. Ünal S. Şardan Y.(editörler). Hastane Enfeksiyonları. Bilimsel Tıp Yayınevi, Ankara, 2013, 737-768.
 • Polat F. Rehberlere Dayalı Önlem ve Bakım Paketlerinin Yoğun Bakım Ünitesinde Santral Venöz Kateter Enfeksiyonları Üzerine Etkisi. Uzmanlık Tezi, 2013.
 • Timsit JF, Schwebel C, Bouadma L, Geffroy A. Clorhexidine-impregnated sponges and less frequent dressing changes for prevention of catheter-related infections in critically ill adults. JAMA 2009; 301(12):1231-1241.
 • Ulusoy S, Akan H, Arat M, ve ark. Damar İçi Kateter Enfeksiyonlarının Önlenmesi Klavuzu. Hastane Enfeksiyonları Dergisi. 2005; 9:1-32
Primary Language tr
Subjects Infectious Diseases
Journal Section Review
Authors

Author: Mahperi KAVAK (Primary Author)
Institution: Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi
Country: Turkey


Author: Muhdedir CANER
Institution: Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi
Country: Turkey


Dates

Publication Date : June 23, 2020

APA Kavak, M , Caner, M . (2020). SANTRAL KATETER İLİŞKİLİ KAN DOLAŞIMI ENFEKSİYONLARI VE KLORHEKSİDİNİN ETKİNLİĞİ . Cerrahi Ameliyathane Sterilizasyon Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Dergisi , 1 (1) , 39-44 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/caseh/issue/54889/756766