Hakkında

  • T.C. Bartın Üniversitesi Bartın ve Yöresi Tarih – Kültür Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin (BAYTAM) süreli yayını olan    ÇEŞM–İ CİHAN (Tarih – Kültür ve Sanat Araştırmaları Dergisi) 2013 yılında yayın hayatına başlamıştır.
  • Hakemli uluslararası bir dergidir.
  • Dergi yılda iki kez (Temmuz-Aralık) yayınlanır. Bununla birlikte gerekli görüldüğünde çeşitli konularda özel sayılar da yayınlanır.
  • Derginin amacı, başta Bartın ve yöresinin tarihsel, sosyal, ekonomik, siyasi, kültürel ve dini yapısı ve özellikleri hakkında hazırlanmış teorik ve/veya uygulamalı çalışmalar olmak üzere, sosyal ve beşeri bilimlere dair, alanına özgün katkılar yapan akademik çalışmaları yayımlamaktır.
  • Dergide akademik makaleler dışında, rapor, derleme ve benzeri bilimsel nitelikteki yazılar, konferans notları, örnek olay, kitap tanıtımı, ilginç olgu bildirimleri, editöre mektuplar, toplantı, haber ve duyuru gibi makale dışı yazılara da yer verilebilir. 
  • Çeşm-i Cihan bir elektronik dergidir, basılı olarak yayımlanmaz.
  • Derginin yayın dili Türkiye Türkçesi olmakla birlikte, dergide İngilizce makaleler de yayımlanabilir.