Cumhuriyet International Journal of Education
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2147-1606 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Cumhuriyet University |


Cumhuriyet International Journal of Education is a quarterly journal, published by Faculty of Education, Cumhuriyet University. It is an open access journal that seeks to promote scholarly discussion of issues related with educational theory and practice. It also encourages book/software reviews and critical papers on current educational issues. Typical subjects of submission in CIJE includes but not limited to current practice in literacy, maths and sciences instruction, foreign and second language instruction. It welcomes papers written in English and Turkish. Please refer to Submission Process and Manuscript format for further information. 
Click here to download the journal's template.

Cumhuriyet International Journal of Education

e-ISSN 2147-1606 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Cumhuriyet University |
Cover Image


Cumhuriyet International Journal of Education is a quarterly journal, published by Faculty of Education, Cumhuriyet University. It is an open access journal that seeks to promote scholarly discussion of issues related with educational theory and practice. It also encourages book/software reviews and critical papers on current educational issues. Typical subjects of submission in CIJE includes but not limited to current practice in literacy, maths and sciences instruction, foreign and second language instruction. It welcomes papers written in English and Turkish. Please refer to Submission Process and Manuscript format for further information. 
Click here to download the journal's template.

Volume 9 - Issue 3 - Sep 21, 2020
 1. Popüler Bilim Kitapları Etkili Bir Öğretim Aracı Olarak Kullanılabilir Mi?
  Pages 656 - 678
  Barış EROĞLU , Halil İbrahim SAĞLAM
 2. İşitme Yetersizliği Yaşayanların İletişimlerine Yönelik Bir İşaret Dili Çeviri Sisteminin Geliştirilmesi ve Uzman Değerlendirmesi
  Pages 679 - 707
  Takdire VİŞNE , Serkan YILDIRIM
 3. Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretiminde Kullanılan Ders Kitaplarının Ünite Değerlendirme Ölçütleri Bağlamında Analizi
  Pages 708 - 728
  Ramazan ŞİMŞEK , Tahsin AKTAŞ
 4. Öğretmen Adaylarının Temel Birimler ve Ön Ekler ile İlgili Bilgi Düzeylerinin Belirlenmesi
  Pages 729 - 754
  Mustafa ÇORAMIK , Erdoğan ÖZDEMİR
 5. Türkçe Öğretmeni Adaylarının Akademik Erteleme Davranışları ile Akademik Öz Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 755 - 773
  Murat ŞENGÜL , Rafet Özer SEYFİ
 6. Öğretmenlerin ve Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleği Genel Yeterliklerine İlişkin Öz Değerlendirmeleri
  Pages 774 - 799
  Mehmet KOÇYİĞİT , Cahit ERDEM , Eray EĞMİR
 7. Lise Öğrencilerinde Matematik Başarısı İle Matematik Öz-Yetkinlik Kaynakları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 800 - 819
  Bahadır ÖZCAN , Hakkı KONTAS
 8. Hafta İçi Uygulanan Destekleme ve Yetiştirme Kurslarına İlişkin Öğrenci Görüşleri: Fenomenolojik Bir Çalışma
  Pages 820 - 844
  Ahmet KESKİN , Ender KAZAK
 9. Okul Öncesi Dönemde Alternatif Bir Eğitim Modeli: Waldorf Yaklaşımı ve Materyallerine Yönelik Öğretmen Görüşleri
  Pages 845 - 859
  Didem KAYAHAN YÜKSEL , Sebahattin KARTAL
 10. Matematik Öğretmeni Adaylarının Matematik Okuryazarlık Öz-Yeterliklerinin Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 860 - 874
  Bünyamin AYDIN , Şefika ÇULHA , Gizem YEŞİLGÖZ
 11. Öğretimsel Dokümanlardaki Etkinliklerin Amaçlarının Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Perspektifinden İncelenmesi
  Pages 875 - 896
  Mehmet GÜZEL , Ali BOZKURT , Mehmet ÖZMANTAR
 12. Ortaokul Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Düzeylerinin İncelenmesi
  Pages 897 - 921
  Şenol Mail PALA , Adem BAŞIBÜYÜK
 13. Manipulative Assisted Mathematics Activities in Early Childhood
  Pages 922 - 934
  Perihan ŞEKER
 14. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Bilim ve Sanat Merkezi’ne Yönelik Analojileri
  Pages 935 - 960
  Derya GİRGİN , Çavuş ŞAHİN
 15. Matematik Öğretmenlerinin Öğrencilerin Sıfır Kavramıyla ilgili Anlayışlarına İlişkin Bilgilerinin İncelenmesi
  Pages 961 - 982
  Mesut BÜTÜN , Naim ERDOĞAN
Indexes and Platforms