Cumhuriyet International Journal of Education
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
e-ISSN 2147-1606 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Cumhuriyet University |


Cumhuriyet International Journal of Education is a quarterly journal, published by Faculty of Education, Cumhuriyet University. It is an open access journal that seeks to promote scholarly discussion of issues related with educational theory and practice. It also encourages book/software reviews and critical papers on current educational issues. Typical subjects of submission in CIJE includes but not limited to current practice in literacy, maths and sciences instruction, foreign and second language instruction. It welcomes papers written in English and Turkish. Please refer to Submission Process and Manuscript format for further information. 
Click here to download the journal's template.

Cumhuriyet International Journal of Education

e-ISSN 2147-1606 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Cumhuriyet University |
Cover Image


Cumhuriyet International Journal of Education is a quarterly journal, published by Faculty of Education, Cumhuriyet University. It is an open access journal that seeks to promote scholarly discussion of issues related with educational theory and practice. It also encourages book/software reviews and critical papers on current educational issues. Typical subjects of submission in CIJE includes but not limited to current practice in literacy, maths and sciences instruction, foreign and second language instruction. It welcomes papers written in English and Turkish. Please refer to Submission Process and Manuscript format for further information. 
Click here to download the journal's template.

Volume 9 - Issue 4 - Dec 22, 2020
 1. İşitme Yetersizliği Olan Öğrencilerin van Hiele Geometrik Düşünme Düzeyleri
  Pages 983 - 999
  Nurullah ŞİMŞEK, Kenan ÇAĞLIYAN
 2. Ortaokul Öğrencilerinin Modelleme Becerilerinin Belirlenmesi
  Pages 1000 - 1028
  Hakan Şevki AYVACI, Sinan BÜLBÜL
 3. 3-6 Yaş Çocuğa Sahip Ebeveynlerin Duygusal İstismar Potansiyellerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi
  Pages 1029 - 1046
  Mehmet KANAK, Serpil PEKDOĞAN
 4. Identifying and Correcting Pre-Service Teachers' Misconceptions about the Alternation of Generations
  Pages 1047 - 1063
  Mehmet YILMAZ, Ferhat KARAKAYA, Osman ÇİMEN, Merve ADIGÜZEL
 5. Mühendislik Fakültesi Öğrencilerinin Programlamaya Yönelik Tutumları
  Pages 1064 - 1082
  Melih Derya GÜRER, Seyfullah TOKUMACI
 6. Çocuk Hakları Evrensel Sözleşmesi Hükümleri Çerçevesinde Türk Çocuk Oyunlarının İncelenmesi
  Pages 1083 - 1106
  Erdem HAREKET
 7. Öğretmen Adayları Tarafından Tasarlanan Ders Planlarında Sosyo-Bilimsel Konular ve Girişimcilik: Bir Karma Yöntem Araştırması
  Pages 1107 - 1132
  Bülent AYDOĞDU, Tuğba SELANİK AY, Nil DUBAN
 8. Eğitimin İşlevlerinin Gerçekleşme Düzeyinin Öğretmen Algılarına Göre İncelenmesi
  Pages 1133 - 1157
  Serkan Ünsal, Abdullah GÖKDAŞ
 9. 8. Sınıf Matematik Ders Kitabının PISA Temel Matematik Beceri Seviyelerine Göre İncelenmesi
  Pages 1158 - 1176
  Betül ŞİRİN, Avni YILDIZ
 10. Öğretmen Adaylarının Duygu ve Kişilik Özellikleri ile Öğretim Yeterlikleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 1177 - 1203
  Fulya KÖSE, Gülay BEDİR
 11. Ortaokul Öğrencilerine Yönelik Girişimcilik Ölçeği’nin Geliştirilmesi
  Pages 1204 - 1224
  Salih EROĞLU, Handan DEVECİ, Ömür GÜRDOĞAN BAYIR
 12. Sınav Kaygı Ölçeği Maddelerinin Çeşitli Yöntemlere Göre Değişen Madde Fonksiyonlarının İncelenmesi
  Pages 1225 - 1242
  Gonca USTA
 13. İşbirlikli Problem Çözme Öğretim Programına Yönelik Öğrenci Görüşleri Kapsamında Bir İhtiyaç Analizi
  Pages 1243 - 1266
  Gülçin KARAKUŞ, Gürbüz OCAK
 14. Rasyonel Sayılar Konusu ile İlgili Kavram Yanılgılarının Giderilmesinde Kavramsal Değişim Yaklaşımının Etkisinin İncelenmesi
  Pages 1267 - 1289
  Duygu DURAN UZUN, Timur KOPARAN
 15. Kimya Eğitiminde Düşünce Deneyleri Kullanılarak Lise Öğrencilerinin Argümantasyon Becerilerinin ve Eleştirel Düşünme Becerilerinin Geliştirilmesi
  Pages 1290 - 1314
  Ümmüye Nur TÜZÜN
Indexes and Platforms