Cumhuriyet International Journal of Education
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2147-1606 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Cumhuriyet University |


Cumhuriyet International Journal of Education is a quarterly journal, published by Faculty of Education, Cumhuriyet University. It is an open access journal that seeks to promote scholarly discussion of issues related with educational theory and practice. It also encourages book/software reviews and critical papers on current educational issues. Typical subjects of submission in CIJE includes but not limited to current practice in literacy, maths and sciences instruction, foreign and second language instruction. It welcomes papers written in English and Turkish. Please refer to Submission Process and Manuscript format for further information. 
Click here to download the journal's template.

Cumhuriyet International Journal of Education

e-ISSN 2147-1606 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Cumhuriyet University |
Cover Image


Cumhuriyet International Journal of Education is a quarterly journal, published by Faculty of Education, Cumhuriyet University. It is an open access journal that seeks to promote scholarly discussion of issues related with educational theory and practice. It also encourages book/software reviews and critical papers on current educational issues. Typical subjects of submission in CIJE includes but not limited to current practice in literacy, maths and sciences instruction, foreign and second language instruction. It welcomes papers written in English and Turkish. Please refer to Submission Process and Manuscript format for further information. 
Click here to download the journal's template.

Volume 8 - Issue 4 - Dec 20, 2019
 1. Beşeri Coğrafya Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
  Pages 913 - 927
  BAHADIR KILCAN , TURHAN ÇETİN , SELMAN ABLAK , MERVE GÜRGÜR
 2. Okul Öncesi Eğitim Ortamının Kalitesinin Çocukların Yaratıcılığına Etkisi
  Pages 928 - 960
  İpek Karlıdağ , Mübeccel Gönen
 3. Metaphorical Perceptions and Views of Teachers About Gifted and Talented Students and Their Education
  Pages 961 - 982
  H. Gülhan ORHAN-KARSAK , Burak Gider
 4. Ortaokul Öğrencilerinin Organ Bağışı ve Organ Nakline Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi: Bingöl Örneği
  Pages 983 - 1004
  Seda Tetik , Ümran Betül Cebesoy
 5. Öğretmen Adaylarının Etik Değerleri ile İlgili Görüşleri: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Örneği
  Pages 1005 - 1025
  Aynur PALA , Derya GÖĞEBAKAN YILDIZ
 6. Görme Yetersizliği Olan Öğrencilerin Benlik Saygısı ve Sosyal Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 1026 - 1047
  Mustafa Doğuş , Pınar Şafak
 7. Farklılaştırılmış Öğretimin Sınıf İklimine Etkisi: Nitel Bir Çalışma
  Pages 1048 - 1068
  Rıza Salar , Ümit Turgut
 8. GaCiTa -The Google Spreadsheet Add-on for Classical Items and Test Analysis: Development and Evaluation Study
  Pages 1069 - 1081
  Mehmet TEKDAL
 9. Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Sivas İli Örneği)
  Pages 1082 - 1101
  Taner Çifçi , İlhami Arsevem , Ayla Arseven , Alev Orhan
 10. Matematik Öğretmenlerinin Öğretim Deneyimlerine Göre Matematiksel İnançlarının İncelenmesi
  Pages 1102 - 1129
  Figen Uysal , Yüksel DEDE
 11. Self-Determined Engagement in Language Learning: The Relations among Autonomy-Support, Psychological Needs, and Engagement
  Pages 1130 - 1147
  Ali DİNCER , Savaş Yeşilyurt , Kimberly A. Noels
 12. Birleştirme II Tekniğinin Yaşam Becerileri Gelişimi Üzerine Etkisi
  Pages 1148 - 1171
  Gamze YAYLA ESKİCİ , Tuncay Özsevgeç
 13. Montessori Eğitim Programına Devam Eden Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerindeki Değişimin İncelenmesi
  Pages 1172 - 1186
  Aycan Buldur
 14. Özel Yetenekli Öğrencilerin Prof. Dr. Fuat Sezgin’in Kimya Prototiplerini Argümesi
  Pages 1187 - 1200
  Seçil Buket Harut , Ümmüye Nur Tüzün , Gülseda Eyceyurt Türk
 15. Örnek Bir Bilim İnsanı Olarak Fuat Sezgin’in Disiplin Anlayışı ve Bilime Katkıları
  Pages 1201 - 1212
  İhsan Topcu
Indexes and Platforms