Cumhuriyet International Journal of Education
Cover Image
Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact ... Login
e-ISSN 2147-1606 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Cumhuriyet University |


Cumhuriyet International Journal of Education is a quarterly journal, published by Faculty of Education, Cumhuriyet University. It is an open access journal that seeks to promote scholarly discussion of issues related with educational theory and practice. It also encourages book/software reviews and critical papers on current educational issues. Typical subjects of submission in CIJE includes but not limited to current practice in literacy, maths and sciences instruction, foreign and second language instruction. It welcomes papers written in English and Turkish. Please refer to Submission Process and Manuscript format for further information. 
Click here to download the journal's template.

Cumhuriyet International Journal of Education

e-ISSN 2147-1606 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Cumhuriyet University |
Cover Image


Cumhuriyet International Journal of Education is a quarterly journal, published by Faculty of Education, Cumhuriyet University. It is an open access journal that seeks to promote scholarly discussion of issues related with educational theory and practice. It also encourages book/software reviews and critical papers on current educational issues. Typical subjects of submission in CIJE includes but not limited to current practice in literacy, maths and sciences instruction, foreign and second language instruction. It welcomes papers written in English and Turkish. Please refer to Submission Process and Manuscript format for further information. 
Click here to download the journal's template.

Volume 8 - Issue 3 - Sep 2019
 1. Mutluluk Saldırganlığın Yordayıcısı mıdır? Üniversite Öğrencileri İle Bir Yapısal Eşitlik Modeli Çalışması
  Pages 593 - 608
  Ragıp Ümit YALÇIN, Başaran GENÇDOĞAN
 2. Teaching English to Young Learners in a British Multilingual Classroom
  Pages 609 - 634
  Vildan İnci Kavak
 3. Bilimsel Muhakeme Becerileri Testi’nin Geliştirilmesi
  Pages 635 - 650
  İbrahim Yüksel, Salih ATEŞ
 4. English-Medium Instruction in a State University and Students’ English Self-Efficacy Beliefs
  Pages 651 - 669
  Duygu İşpınar Akçayoğlu, Omer Ozer, İ. Efe Efeoğlu
 5. Türkçe Öğretmenlerinin Konuşma Becerisi Yeterliklerine İlişkin Bir Durum Çalışması
  Pages 670 - 691
  Ömer KAYA, B. Ümit BOZKURT
 6. Bilimsel Tartışma Odaklı Etkinliklerin Öğrencilerin Akademik Başarılarına, Fen Tutumlarına ve Bilimin Doğasını Anlama Düzeylerine Etkisi
  Pages 692 - 711
  Ahmet Turan Orhan, Emine Bahçeci
 7. İşitme Kayıplı Çocuklarla Paylaşılan Okuma Etkinliğinde Kullanılan Seri Hikaye Kitaplarının Hazırlanma Sürecinin İncelenmesi
  Pages 712 - 734
  ASLI GEREK, Halise Pelin Karasu, Ümit Girgin
 8. Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Doğal Afet Kavramlarına İlişkin Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi
  Pages 735 - 751
  Ufuk KARAKUŞ
 9. The Relationship Between Teacher Classroom Leadership and Learner Autonomy: The Case of EFL Classrooms
  Pages 752 - 770
  Didem ERDEL, Mehmet TAKKAÇ
 10. Öğretim Programlarında Yer Alan Yeterliliklere İlişkin Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi
  Pages 771 - 790
  Faysal Özdaş
 11. The Correspondence Between Beliefs and Practices of an EFL Teacher Regarding L2 Grammar Teaching
  Pages 791 - 806
  Hande Serdar Tülüce
 12. Okullarda Yöneticinin Sağladığı Etik İklimin, Örgütsel Bağlılık ve Öğretmen Performansına Etkisi
  Pages 807 - 836
  Mehmet Yaşar Kılıç
 13. Ortaokul Öğrencilerinin Problem Çözme ve Sorgulayıcı Öğrenme Becerileri Algıları ile STEM’e Yönelik Algı ve Tutumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
  Pages 837 - 861
  Gülşah Öner, Yasemin Özdem Yılmaz
 14. Okulöncesi Eğitimi Alanındaki Araştırmaların Yönelimleri: Bir İçerik Analizi
  Pages 862 - 886
  Mehtap ÇİFÇİ, Mustafa Ersoy
 15. İlköğretim Matematik Öğretmeni Adaylarının Cebirle İlgili Öğretimsel Strateji Bilgi Gelişimleri
  Pages 887 - 912
  Ömer Şahin, Yasin SOYLU
Indexes and Platforms