Cumhuriyet International Journal of Education
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
e-ISSN 2147-1606 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Cumhuriyet University |


Cumhuriyet International Journal of Education is a quarterly journal, published by Faculty of Education, Cumhuriyet University. It is an open access journal that seeks to promote scholarly discussion of issues related with educational theory and practice. It also encourages book/software reviews and critical papers on current educational issues. Typical subjects of submission in CIJE includes but not limited to current practice in literacy, maths and sciences instruction, foreign and second language instruction. It welcomes papers written in English and Turkish. Please refer to Submission Process and Manuscript format for further information. 
Click here to download the journal's template.

Cumhuriyet International Journal of Education

e-ISSN 2147-1606 | Period Quarterly | Founded: 2011 | Publisher Cumhuriyet University |
Cover Image


Cumhuriyet International Journal of Education is a quarterly journal, published by Faculty of Education, Cumhuriyet University. It is an open access journal that seeks to promote scholarly discussion of issues related with educational theory and practice. It also encourages book/software reviews and critical papers on current educational issues. Typical subjects of submission in CIJE includes but not limited to current practice in literacy, maths and sciences instruction, foreign and second language instruction. It welcomes papers written in English and Turkish. Please refer to Submission Process and Manuscript format for further information. 
Click here to download the journal's template.

Volume 9 - Issue 2 - Jun 24, 2020
 1. Özel Yetenekli Öğrencilerin Bilim İnsanı İmajlarının ve Bilim İnsanının Özelliklerine Yönelik Görüşlerinin İncelenmesi
  Pages 332 - 348
  Oğuzhan NACAROĞLU , Mehmet ARSLAN
 2. Matematik Öğretmeni Adaylarının İki Değişkenli Eşitsizliklerin Farklı Gösterimlerini Oluşturabilme Yeterliliklerinin İncelenmesi
  Pages 349 - 366
  Erdem ÇEKMEZ
 3. Sınıf Öğretmeni Adaylarının Mantıksal Düşünme Yeteneğine Göre Sayı Duyusu Performanslarının İncelenmesi
  Pages 367 - 389
  Derya CAN
 4. Türkiye’de Kavram Karikatürleriyle İlgili Yapılan Araştırmalara Yönelik Bir Meta-Sentez Çalışması
  Pages 390 - 409
  Lokman BAYNAZOĞLU , Ercan ATASOY
 5. Monte Carlo Simülasyon Yönteminde Tekrar Sayısı Klasik Test Kuramı Parametreleri İçin Kaç Olmalıdır?
  Pages 410 - 429
  Duygu KOÇAK
 6. Ergenlerde Kişisel ve Çevresel Faktörlerin Siber Zorbalık Davranışını Yordaması
  Pages 430 - 447
  Sümeyye BİLGİZ , Adem PEKER
 7. Ortaokul Matematik Öğretmenlerinin Temel Cebir Kavramlarına İlişkin Öğrenci Bilgisi
  Pages 448 - 467
  Pinar YILDIZ , İffet Elif YETKİN ÖZDEMİR
 8. Merhamet Değeri: Sınıf Öğretmenlerinin Görüşleri ve Etkinlik Örnekleri
  Pages 468 - 493
  Hakan BAYIRLI
 9. Çevre Akademik Başarısı ve Çevreye Yönelik Tutumla İlgili Deneysel Çalışmaların Sistematik Alanyazın İncelemesi
  Pages 494 - 535
  Selçuk ARIK , Mehmet YILMAZ
 10. Fen Bilimleri Dersinde Biçimlendirici Değerlendirme Uygulamalarının Öğrencilerin Üst Bilişe Yönelimli Sınıf Çevresine Yönelik Algılarına Etkisi
  Pages 536 - 556
  Hüsne GEDİKLİ , Serkan BULDUR
 11. Okul Öncesi Dönemde Çocukların Rekabet Sitillerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi
  Pages 557 - 578
  Döndü Neslihan BAY
 12. Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitime Yönelik Tutum ve Öz yeterlik Algılarının İncelenmesi
  Pages 579 - 592
  Kübra POLAT , Fatih KARAKUŞ
 13. Yazma Motivasyonu Ölçeği’nin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması
  Pages 593 - 616
  Hacer DENİZ , Sezgin DEMİR
 14. Music Education Competencies of Preschool Teachers and Preservice Preschool Teachers
  Pages 617 - 636
  Şenel ELALDI , Veli BATDI , Demet SÖNMEZ-ÖLGER
 15. Afet Eğitimi Konulu Araştırmaların İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi
  Pages 637 - 655
  Hakan KOÇ , Gülşah ŞEKER , Nagihan EVCİ , Mustafa DOĞAN
Indexes and Platforms