Accepted Submissions

 • Opinions of Preservice Teachers about Ethical Values: The Case of Manisa Celal Bayar University
  Derya GÖĞEBAKAN YILDIZ, Aynur PALA Aug 7, 2019
 • Beşeri Coğrafya Dersine Yönelik Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışmaları
  SELMAN ABLAK, BAHADIR KILCAN, TURHAN ÇETİN, MERVE GÜRGÜR Aug 27, 2019
 • Metaphorical Perceptions and Views of Teachers About Gifted and Talented Students and Their Education
  H. Gülhan ORHAN-KARSAK, Burak Gider Aug 27, 2019
 • The Influence of Early Childhood Environment Quality On Children’s Creativity
  İpek Karlıdağ, Mübeccel Gönen Sep 2, 2019
 • GaCiTa -The Google Spreadsheet Add-on for Classical Items and Test Analysis: Development and Evaluation Study
  Mehmet TEKDAL Sep 5, 2019
 • Matematik Öğretmenlerinin Öğretim Deneyimlerine Göre Matematiksel İnançlarının İncelenmesi
  Figen Uysal, Yüksel DEDE Sep 9, 2019
 • An Investigation Of Relationship Between The Self-Esteem And Social Skills In Students With Visual Impairments
  Mustafa Doğuş, Pınar Şafak Sep 16, 2019
 • Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Sosyo-Bilimsel Konularla İlgili Karar ve Gerekçelerinin İncelenmesi
  Gizem TÜRKÖZ, Nurhan ÖZTÜRK Sep 16, 2019
 • Farklılaştırılmış Öğretimin Sınıf İklimine Etkisi: Nitel Bir Çalışma
  Rıza Salar, Ümit Turgut Sep 25, 2019
 • Birleştirme II Tekniğinin Yaşam Becerileri Gelişimi Üzerine Etkisi
  Gamze YAYLA ESKİCİ, Tuncay Özsevgeç Oct 1, 2019
 • Montessori Eğitim Programına Devam Eden Okul Öncesi Dönem Çocuklarının Bilimsel Süreç Becerilerindeki Değişimin İncelenmesi
  Aycan Buldur Oct 6, 2019
 • Self-Determined Engagement in Language Learning: The Relations among Autonomy-Support, Psychological Needs, and Engagement
  Ali DİNCER, Savaş Yeşilyurt, Kimberly A. Noels Oct 16, 2019
 • Investigation of Middle School Students’ Opinions about Organ Donation and Organ Transplantation: The Case of Bingöl
  Ümran Betül Cebesoy, Seda Tetik Oct 30, 2019
 • SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMEN ADAYLARININ SOSYAL ZEKÂ DÜZEYLERİ İLE İLETİŞİM BECERİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Kamil UYGUN, Bilal Burak ARIBAŞ Oct 30, 2019
 • Introduction of Euclid Division to the Prospective Primary School Teachers Through a Mobile Game
  Mustafa GÖK, Mevlüt İnan, Kamil Akbayır Nov 4, 2019
 • Evaluation of the Teaching 5th Grade Middle School Angles Subject With Concecpt Map
  Ayşenur Yürekli, Tuba Gökçek Nov 4, 2019
 • Okul Öncesi Öğretmen Adaylarının Matematiksel Gelişim İnançlarının İncelenmesi
  MESUT YILMAZ, MERVE ÜNAL Nov 4, 2019
 • Bilgi, İnanç ve Öğretim: Çarpma ve Kesirlerde Çıkarma İşlemleri Üzerine Bir Çalışma
  Ebru Aylar, Duygu Ören Vural Nov 4, 2019
 • Predictive Roles of Psychological Well-Being and Some Demographic Variables on Teachers’ Intercultural Sensitivity
  Başak Halatcı, Nagihan Oguz-Duran Nov 4, 2019
 • The Association Between Middle School Students’ Competence Of Making Decisions About Profession In Terms Of Various Variables
  Yücel Öksüz, Mehtap Karalar Nov 4, 2019
 • Evaluation of Workshops at Konya Science Center by Primary and Secondary School Students
  Zeynep OK Nov 5, 2019
 • Öğretmenlerin Mülteci Öğrencilere Yönelik Tutumlarının Çeşitli Değişkenler Açısından İncelenmesi (Sivas İli Örneği)
  Taner Çifçi, İlhami Arsevem, Ayla Arseven, Alev Orhan Nov 10, 2019