Instructions for Authors

1. Cumhuriyet Uluslararası Eğitim Dergisine değerlendirilmek üzere gönderilecek çalışmalar aşağıda belirlenen yazım kurallarına uygun olarak hazırlanması gerekmektedir.

2. Yayın dili Türkçe ve İngilizcedir.

3. Bir çalışmanın uzunluğu ana metin, kaynakça ve ekler dahil olmak üzere 8.000 sözcüğü aşmayacak biçimde hazırlanmalıdır.

4. Dergiye gönderilecek çalışmalarda kısa özet Türkçe ve İngilizce 200-250 sözcük olmalı ve ayrıca en az 5 adet anahtar sözcük yer almalıdır. Türkçe gönderilecek çalışmalarda 750-1000 sözcük arası İngilizce uzun özete de yer verilmelidir. Uzun özet hakem sürecinden önce veya makale yayına kabul edildiğinde gönderilebilir. Uzun özet içermeyen makaleler yayına kabul edilseler bile yayınlanamazlar. Özgün araştırma makalelerinde uzun İngilizce özet; amaç, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç alt başlıklarını içermelidir.

5. Yazılar dergi şablonuna uygun olarak hazırlanmalıdır. Dergi şablonu için tıklayınız.

6. Gönderilen tablo ve şekillerin derginin sayfa boyutları dışına taşmaması ve APA-6 stiline uygun olmasına dikkat edilmelidir. Bir tablo veya şekil bir sonraki sayfaya taşmamalıdır. Eğer sayfa sonuna geliyor ve bir kısmı taşıyorsa takip eden sayfaya yerleştirilmelidir. Ayrıca tablo ve şekillerde 10 punto ve tek aralık kullanılmalıdır.

7. Yazılar, Word formatında, A4 boyutunda sayfaya, üstten, alttan, sağdan ve soldan 2.54 cm boşluk bırakılarak, Book Antiqua yazı karakteri ile 12 punto ve 1 satır aralığıyla hazırlanmalıdır. Book Antiqua yazı tipini indirmek için tıklayınız. Tablo ve şekillerde de tek satır aralığı kullanılmalıdır. 

8. Ampirik çalışmalara ait ana metin giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuç bölümlerini içerebilir. Yöntem kısmında desen, evren ve örneklem, çalışma grubu ya da katılımcılar, veri toplama araçları ve verilerin analizi vb. alt bölümleri bulunmalıdır.

9. Derleme türü çalışmalarda konu özgün ve güncel olması ve problem açık bir şekilde ortaya konulmalı, ilgili alan yazın etkili bir biçimde analiz edilmeli ve tartışılmalıdır. Daha önce üzerinde çalışılmış, alana yenilik getirmeyen ve kritik bir bakış açısı içermeyen derleme çalışmaları kabul edilmeyecektir. 

10. Kaynakça, metin içi atıflar, başlıklar, tablolar, şekiller için APA (6. Baskı) stili kullanılmalıdır. 

11. Sisteme yüklenen dosyanın içerisinde yazar(lar)a ait bilgiler bulunmamalıdır. Microsoft Word belgelerinde Dosya menüsünden Genel > Seçenekler sekmesinden kullanıcı adı kaldırılmalı ve yazarı belirlemeyi mümkün kılacak bilgiler yer almamalıdır. İletişim: Cumhuriyet Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Dergisi Editörlüğü, Sivas 0 346 219 10 10 dahili: 4641 ve 4750


Not: Bu metinde verilen bağlantılar öneri niteliğindedir ve bu bağlantılara tıklayarak eriştiğiniz web sayfalarının içeriğinden dergimiz sorumlu değildir.