Yayın kurulu

Prof. Dr. Bahtışen KAVAK (Hacettepe Üniversitesi)

Prof. Dr. Ali ÖZDEMİR (Dokuz Eylül Üniversitesi)

Prof. Dr. Akın KOÇAK (Ankara Üniversitesi)

Prof. Dr. Ahmet Kibar ÇETİN (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Prof. Dr. Alper ÖZER (Ankara Üniversitesi)

Doç. Dr. Emre Şahin DÖLARSLAN (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Pembe GÜÇLÜ (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Burçin CANAR (Çankırı Karatekin Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sedat UĞUR (Çankırı Karatekin Üniversitesi)