PDF Zotero Mendeley EndNote BibTex Cite

-

Year 2014, Volume 36, Issue 4, 495 - 502, 21.11.2014
https://doi.org/10.7197/cmj.v36i4.5000078192

Abstract

-

References

 • Dikici MF, Kartal M, Alptekin S,Çubukçu M, Ayanoğlu AS, Yarıs F. Aile hekimliğinde kavramlar, görev tanımı ve disiplininin tarihçesi. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2007; 27: 412-8.
 • Sipkoff M. Health plans begin to address chronic care management.Manag Care 2003; 12: 24-31.
 • Akman M, Çifçili S. Aile hekimliği ve kronik hastalık bakım modeli. Türk Aile Hek Derg 2010; 14: 32-7.
 • Topallı R, Aladaş N, Filiz TM, Topsever P, Ciğerli Ö, Görpelioğlu S. Tıp Fakültesi Aile Hekimliği polikliniklerinin sağlık hizmeti sunumundaki yeri: Değirmendere deneyimi. Türk Aile Hek Derg 2003; 7: 165-70.
 • Satman İ, Alagöl F, Ömer B. Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik www.turkendocrin. org/files/fileD_156.pdf (Erişim tarihi: 01.04.2014). prevalans çalışması-II (TURDEP-II).
 • Lloyd, Bor H, R. Communication Skills For Medicine, London Churcill Livingstone Inc 1996.
 • Winefield HR, Chur-Hansen A. “Evaluating The Outcome Of Communication Skill Teaching For Entrylevel Medical Students: Does Knowlegde Of Emphaty İncrease?” Medical Education 2000; 34: 90-4.
 • Hancock B. An Introduction to Qualitative Research, Trent Focus for Research and Development in Primary Health Care 2002; 2-18.
 • The European Defınıtıon of General Practıce/Famıly Medıcıne. Wonca Europe Edition 2011; 8-12.
 • Güldal D, Günvar T, Mevsim V, Kuruoğlu E, Yıldırım E. Aile hekimleri çekirdek yeterlilikleri hastaların beklentileri ile uyuşmakta mıdır? Türk Aile Hek. Derg 2012; 16: 107-12.
 • Infante FA, Proudfoot JG, Davies, GP, Bubner TK, Holton CH, Beilby JJ, Harris MF. How people with chronic illnesses view their care in general practice: a qualitative study. MJA 2004; 181: 70-3.
 • Bultzingslöwen T. Patients’ views on interpersonal continuity in primary care: A sense of security based on four core foundations. Fam Pract 2006; 23: 210-9.
 • Schmittdiel JA, Shortell SM, Rundall TG, Bodenheimer T, Selby JV. Effect of Primary Health Care Orientation on Chronic Care Management. Ann Fam Med 2006; 4: 117-23.
 • Adler R, Vasiliadis A, Bickell N. The relationship between continuity and patient satisfaction: a systematic review. Fam Pract 2010; 27: 171-8.
 • Oldroyd J, Proudfoot J, Infante F. Providing healthcare for people with chronic illness: The views of Australian GPs. Med J Aust 2003; 179: 30-3.
 • Allen J, Gay B, Crebolder H, Heyrman J, Svab I, Ram P. The European definitions of the key features of the discipline of family practice: the role of the GP and core competencies. Br J Gen Pract 2002; 52: 526-7.
 • Gross R, Tabenkin H, Brammli-Greenberg S. Who needs a gatekeeper? Patients’views on the role of the family physician. Fam Pract 2000; 17: 222-9.
 • Sünter AT, Canbaz S., Tunçel EK, Çetinoğlu EÇ. Bir tıp fakültesi hastanesinde yatan hastaların memnuniyet düzeylerinin değerlendirilmesi. 9. Halk Sağlığı Günleri Bildiri Kitapçığı, Ankara 2005; 474.

-

Year 2014, Volume 36, Issue 4, 495 - 502, 21.11.2014
https://doi.org/10.7197/cmj.v36i4.5000078192

Abstract

Aim. This qualitative study is aimed to determine the status of Type 2 diabetic patients to prefer primary care during follow-up, their views on DM management at primary care, the communication between them and family physician and the influential factors and causes of these factors in communication with family physicians. Methods. 20 Type 2 diabetic patients were selected with maximum variation sampling through the patients volunteered to participate in this research. We conducted in-depth, semi-structured, face to face interviews. Interviews were audiorecorded and transcribed, and qualitatively analyzed afterwards. Results. DM patients may select family physicians during their follow-up due to comprehensive , holistic approach and easy access to physicians and family health center. The expected features of family physicians are friendliness, ease of access, empathy and the high level of knowledge. Conclusion. In our study, we detected that the features of family physicians, in case of following up chronic diseaases such as DM, that are expected by the patients are fully met by the core competencies of family medicine at primary health care, which has a very important place in the system of health services

References

 • Dikici MF, Kartal M, Alptekin S,Çubukçu M, Ayanoğlu AS, Yarıs F. Aile hekimliğinde kavramlar, görev tanımı ve disiplininin tarihçesi. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2007; 27: 412-8.
 • Sipkoff M. Health plans begin to address chronic care management.Manag Care 2003; 12: 24-31.
 • Akman M, Çifçili S. Aile hekimliği ve kronik hastalık bakım modeli. Türk Aile Hek Derg 2010; 14: 32-7.
 • Topallı R, Aladaş N, Filiz TM, Topsever P, Ciğerli Ö, Görpelioğlu S. Tıp Fakültesi Aile Hekimliği polikliniklerinin sağlık hizmeti sunumundaki yeri: Değirmendere deneyimi. Türk Aile Hek Derg 2003; 7: 165-70.
 • Satman İ, Alagöl F, Ömer B. Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik www.turkendocrin. org/files/fileD_156.pdf (Erişim tarihi: 01.04.2014). prevalans çalışması-II (TURDEP-II).
 • Lloyd, Bor H, R. Communication Skills For Medicine, London Churcill Livingstone Inc 1996.
 • Winefield HR, Chur-Hansen A. “Evaluating The Outcome Of Communication Skill Teaching For Entrylevel Medical Students: Does Knowlegde Of Emphaty İncrease?” Medical Education 2000; 34: 90-4.
 • Hancock B. An Introduction to Qualitative Research, Trent Focus for Research and Development in Primary Health Care 2002; 2-18.
 • The European Defınıtıon of General Practıce/Famıly Medıcıne. Wonca Europe Edition 2011; 8-12.
 • Güldal D, Günvar T, Mevsim V, Kuruoğlu E, Yıldırım E. Aile hekimleri çekirdek yeterlilikleri hastaların beklentileri ile uyuşmakta mıdır? Türk Aile Hek. Derg 2012; 16: 107-12.
 • Infante FA, Proudfoot JG, Davies, GP, Bubner TK, Holton CH, Beilby JJ, Harris MF. How people with chronic illnesses view their care in general practice: a qualitative study. MJA 2004; 181: 70-3.
 • Bultzingslöwen T. Patients’ views on interpersonal continuity in primary care: A sense of security based on four core foundations. Fam Pract 2006; 23: 210-9.
 • Schmittdiel JA, Shortell SM, Rundall TG, Bodenheimer T, Selby JV. Effect of Primary Health Care Orientation on Chronic Care Management. Ann Fam Med 2006; 4: 117-23.
 • Adler R, Vasiliadis A, Bickell N. The relationship between continuity and patient satisfaction: a systematic review. Fam Pract 2010; 27: 171-8.
 • Oldroyd J, Proudfoot J, Infante F. Providing healthcare for people with chronic illness: The views of Australian GPs. Med J Aust 2003; 179: 30-3.
 • Allen J, Gay B, Crebolder H, Heyrman J, Svab I, Ram P. The European definitions of the key features of the discipline of family practice: the role of the GP and core competencies. Br J Gen Pract 2002; 52: 526-7.
 • Gross R, Tabenkin H, Brammli-Greenberg S. Who needs a gatekeeper? Patients’views on the role of the family physician. Fam Pract 2000; 17: 222-9.
 • Sünter AT, Canbaz S., Tunçel EK, Çetinoğlu EÇ. Bir tıp fakültesi hastanesinde yatan hastaların memnuniyet düzeylerinin değerlendirilmesi. 9. Halk Sağlığı Günleri Bildiri Kitapçığı, Ankara 2005; 474.

Tip 2 diyabetli hastaların aile hekimiyle iletişimi ile ilgili görüş ve deneyimleri: Kalitatif çalışma

Year 2014, Volume 36, Issue 4, 495 - 502, 21.11.2014
https://doi.org/10.7197/cmj.v36i4.5000078192

Abstract

Özet

Amaç. Bu niteliksel çalışmada, Tip 2 diyabetli hastaların takiplerinde birinci basamağı tercih etme durumlarının, birinci basamaktaki DM yönetimine dair görüşlerinin, aile hekimleri ile aralarındaki iletişiminin ve aile hekimleri ile iletişimlerinde etkili olan faktörlerin ve nedenlerinin saptanması amaçlandı. Yöntem. Çalışmamıza araştırmaya katılmaya gönüllü olanlardan, maksimum çeşitlilik örneklemesi ile seçilmiş 20 Tip 2 diyabetli hasta katıldı. Hastalar ile derinlemesine, yarı yapılandırılmış, yüz yüze görüşmeler yapıldı. Görüşmelerin tümü dijital olarak kaydedildi ve yazıya aktarıldıktan sonra kalitatif olarak analiz edildi. Bulgular. DM hastaları, kapsamlı, bütüncül yaklaşımı ve aile sağlığı merkezine kolay ulaşımından dolayı takiplerinde aile hekimini seçebilmektedirler. Aile hekiminde aradıkları özellikler ise samimiyet, ulaşım kolaylığı, empati ve yüksek bilgi düzeyidir. Sonuç. Çalışmamızda, sağlık hizmetleri içinde çok önemli bir yere sahip olan birinci basamak sağlık sistemlerinde çekirdek yeterliliklerinin, DM gibi kronik hastalıkların yönetiminde hastaların aile hekimlerinden beklentileri doğrultusundaki gereken özellikleri karşıladığı saptandı.

Anahtar sözcükler: Aile hekimliği, birinci basamak sağlık sistemleri, diyabet yönetimi, hasta hekim iletişimi, kalitatif araştırma

 

Abstract

Aim. This qualitative study is aimed to determine the status of type 2 diabetic patients to prefer primary care during follow-up, their views on DM management at primary care, the communication between them and family physician and the influential factors and causes of these factors in communication with family physicians. Methods. 20 Type 2 diabetic patients were selected with maximum variation sampling through the patients volunteered to participate in this research. We conducted in-depth, semi-structured, face to face interviews. Interviews were audio-recorded and transcribed, and qualitatively analyzed afterwards. Results. DM patients may select family physicians during their follow-up due to comprehensive , holistic approach and easy access to physicians and family health center. The expected features of family physicians are friendliness, ease of access, empathy and the high level of knowledge. Conclusion. In our study, we detected that the features of family physicians, in case of following up chronic diseaases such as DM, that are expected by the patients are fully met by the core competencies of family medicine at primary health care, which has a very important place in the system of health services.

Keywords: Diabetes management, family medicine, patient-physician communication, primary health care systems, qualitative research

References

 • Dikici MF, Kartal M, Alptekin S,Çubukçu M, Ayanoğlu AS, Yarıs F. Aile hekimliğinde kavramlar, görev tanımı ve disiplininin tarihçesi. Turkiye Klinikleri J Med Sci 2007; 27: 412-8.
 • Sipkoff M. Health plans begin to address chronic care management.Manag Care 2003; 12: 24-31.
 • Akman M, Çifçili S. Aile hekimliği ve kronik hastalık bakım modeli. Türk Aile Hek Derg 2010; 14: 32-7.
 • Topallı R, Aladaş N, Filiz TM, Topsever P, Ciğerli Ö, Görpelioğlu S. Tıp Fakültesi Aile Hekimliği polikliniklerinin sağlık hizmeti sunumundaki yeri: Değirmendere deneyimi. Türk Aile Hek Derg 2003; 7: 165-70.
 • Satman İ, Alagöl F, Ömer B. Türkiye Diyabet, Hipertansiyon, Obezite ve Endokrinolojik www.turkendocrin. org/files/fileD_156.pdf (Erişim tarihi: 01.04.2014). prevalans çalışması-II (TURDEP-II).
 • Lloyd, Bor H, R. Communication Skills For Medicine, London Churcill Livingstone Inc 1996.
 • Winefield HR, Chur-Hansen A. “Evaluating The Outcome Of Communication Skill Teaching For Entrylevel Medical Students: Does Knowlegde Of Emphaty İncrease?” Medical Education 2000; 34: 90-4.
 • Hancock B. An Introduction to Qualitative Research, Trent Focus for Research and Development in Primary Health Care 2002; 2-18.
 • The European Defınıtıon of General Practıce/Famıly Medıcıne. Wonca Europe Edition 2011; 8-12.
 • Güldal D, Günvar T, Mevsim V, Kuruoğlu E, Yıldırım E. Aile hekimleri çekirdek yeterlilikleri hastaların beklentileri ile uyuşmakta mıdır? Türk Aile Hek. Derg 2012; 16: 107-12.
 • Infante FA, Proudfoot JG, Davies, GP, Bubner TK, Holton CH, Beilby JJ, Harris MF. How people with chronic illnesses view their care in general practice: a qualitative study. MJA 2004; 181: 70-3.
 • Bultzingslöwen T. Patients’ views on interpersonal continuity in primary care: A sense of security based on four core foundations. Fam Pract 2006; 23: 210-9.
 • Schmittdiel JA, Shortell SM, Rundall TG, Bodenheimer T, Selby JV. Effect of Primary Health Care Orientation on Chronic Care Management. Ann Fam Med 2006; 4: 117-23.
 • Adler R, Vasiliadis A, Bickell N. The relationship between continuity and patient satisfaction: a systematic review. Fam Pract 2010; 27: 171-8.
 • Oldroyd J, Proudfoot J, Infante F. Providing healthcare for people with chronic illness: The views of Australian GPs. Med J Aust 2003; 179: 30-3.
 • Allen J, Gay B, Crebolder H, Heyrman J, Svab I, Ram P. The European definitions of the key features of the discipline of family practice: the role of the GP and core competencies. Br J Gen Pract 2002; 52: 526-7.
 • Gross R, Tabenkin H, Brammli-Greenberg S. Who needs a gatekeeper? Patients’views on the role of the family physician. Fam Pract 2000; 17: 222-9.
 • Sünter AT, Canbaz S., Tunçel EK, Çetinoğlu EÇ. Bir tıp fakültesi hastanesinde yatan hastaların memnuniyet düzeylerinin değerlendirilmesi. 9. Halk Sağlığı Günleri Bildiri Kitapçığı, Ankara 2005; 474.

Details

Primary Language Turkish
Journal Section Medical Science Research Articles
Authors

Duygu AYHAN BAŞER


Rabia KAHVECİ


Hilal AKSOY


Pınar DÖNER
0000-0002-5245-5299


İsmail KASIM


İrfan ŞENCAN
0000-0003-2008-8700


Adem ÖZKARA

Publication Date November 21, 2014
Published in Issue Year 2014, Volume 36, Issue 4

Cite

APA Ayhan Başer, D. , Kahveci, R. , Aksoy, H. , Döner, P. , Kasım, İ. , Şencan, İ. & Özkara, A. (2014). Tip 2 diyabetli hastaların aile hekimiyle iletişimi ile ilgili görüş ve deneyimleri: Kalitatif çalışma . Cumhuriyet Medical Journal , 36 (4) , 495-502 . DOI: 10.7197/cmj.v36i4.5000078192