e-ISSN: 2822-3713
Founded: 2011
Publisher: Ataturk University
Cover Image
 

About the Communicata
Communicata is a peer-reviewed, open access, online-only journal published by Atatürk University.
It is a biannual journal that is published in English and Turkish in March and September.

Journal History
As of 2022, the journal has changed its title to Communicata.

Previous Title (2011-2021)
Atatürk İletişim Dergisi/Journal of Atatürk Communication
ISSN: 2146-1538

Current Title (2022-...)
Communicata
EISSN: 2822-3713

ÖNEMLİ DUYURU

TR Dizin 2020 kriterleri gereği, etik kurallarla ilgili maddelerinin uygulanması konusunda etik kurul izni gerektiren çalışmalar için izinlerin alınıp, izinle ilgili bilgilere makalede yer verilmesi hususu kriterlere eklenmiştir. Bu doğrultuda dergimiz açısından Etik Kurul izni gerektiren araştırmalar aşağıdaki gibidir.

a-) Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar,

b-) Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,

c-) Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi,


Bu bağlamda, dergimize 1 Ocak 2020 tarihinden sonra gönderilen ve yukarıda belirtilen koşullara uyan makaleler için Etik Kurul İzni alınması gerekmektedir. 


Ek olarak;

2020 yılı öncesi araştırma verileri kullanılmış, yüksek lisans/doktora çalışmalarından üretilmiş (makalede belirtilmelidir), bir önceki yıl dergiye yayın başvurusunda bulunulmuş, kabul edilmiş ama henüz yayımlanmamış makaleler için geriye dönük etik kurul izni gerekmemektedir.