Year 2013, Volume 1 , Issue 1, Pages 35 - 42 2013-06-01

Türkiye’de Organik Arıcılık
Organic Beekeeping in Turkey

Yakup Erdal Ertürk [1] , Orhan Yılmaz [2]


2010 yılı Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) verilerine göre; dünyada bulunan 77.619.201 adet arı kolonisinin 5.602.670 adedi, 1.540.242 ton balın yaklaşık 81.115 tonu Türkiye’de üretilmektedir. Türkiye koloni sayısı ve bal üretiminde dünya üretiminde ilk sıralarda bulunmaktadır. Aynı verilere göre bal üretim miktarı açısından Çin’den sonra ikinci sırada, koloni varlığı açısından ise; Hindistan ve Çin’den sonra üçüncü sıradadır. Türkiye’de 200,000 tarım işletmesinde arıcılık faaliyetleri yapılmaktadır. Organik arıcılık, arıcılık ürünlerinin üretimden tüketimine kadar bütün süreçlerinde hiçbir suni besleme ve kimyasal ilaçlama kullanılmadan, doğal yapısı bozulmamış alan veya organik tarım alanlarında yapılan arıcılık faaliyetleridir. Ülkemizde organik arıcılık faaliyetleri 1 Aralık 2004 tarih ve 25659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 5262 sayılı “Organik Tarım Kanunu” ile bu kanun gereğince 18 Ağustos 2010 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” hükümlerine göre yürütülmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Organik Tarım Bilgi Sistemine göre, ülke genelinde 2011 yılında 754 üretici organik arıcılık yapmakta ve 221 ton bal üretmektedir. Bu derleme çalışmasında ülkemizde yürütülen organik arıcılık faaliyetleri ana hatlarıyla incelenmiştir
According to FAO database 5.602.670 of 77.619.201 bee colony and 81.115 of 1.540.242 tons honey are produced in Turkey. Turkey is in peak related with bee colony and honey production. According to same data Turkey is the second after China for honey production and the third after India and China for bee colony. In Turkey there are about 200.000 farms where bee raises. Organic beekeeping is to raise bee with none of artificial feeding and chemical usage in natural places or organic farm fields from production to consumption for all production process. In Turkey there were started organic beekeeping under “Organic Agriculture Law” which is published in Gazette dated 1 December 2004 and numbered 25659 and “Regulation of Principals and Applications of Organic Agriculture” which is published in Gazette dated 18 August 2010 and numbered 27676. According to Organic Agriculture Information System of Ministry of Food, Agriculture and Livestock 754 farmer raise organic beekeeping and yield 221 tons of honey in the country. In this review organic beekeeping has examined in general meaning
 • Akyol, E., 2005. Organik Arıcılık. Orta Anadolu Bölgesinde Arıcılığın Sorunları ve Çözüm Önerileri Paneli, (10 Mayıs 2005), Konya.
 • Altındişli, A., Aksoy, U., 2010. Organik Tarımın Dünya’da ve Türkiye’deki Durumu. Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi (11–15 Ocak 2010) Bildiri Kitabı, Ankara. Anonim, 2013a. TÜİK, Hayvancılık
 • İstatistikleri Veri Tabanı.
 • http://tuikapp.tuik.gov.tr/
 • hayvancilikapp/hayvancilik.zul (Erişim Tarihi: 24 Mayıs 2013). Anonim, 2013b. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Organik Tarım Bilgi Sistemi.
 • http://organik.tarim.gov.tr/veri/default.asp (Erişim Tarihi: 24 Mayıs 2013).
 • Anonim, 2010. Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, 18.08.201 tarih ve 27676 sayılı Resmi Gazete.
 • Anonim, 2011. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Kayıtları, Ankara.
 • Arı, N., 2003. Organik Tarım. Eğitim Sunumları, Narenciye ve Seracılık Araştırma Enstitüsü, Antalya.
 • Bülbül, S., Bayturan, N., Ayan, R., 1998. Ekolojik tarım ve ilkeleri. Ekolojik (Organik, Biyolojik) Tarım, Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği. İzmir.
 • FAO, 2012. http://faostat.fao.org/site/339/default.aspx (Erişim Tarihi: 24 Kasım 2012).
 • Gül, A., Şahinler, N., Akyol, E., Şahin, A., 2005. Organik Arı Yetiştiriciliği. MKU Ziraat Fakültesi Dergisi. 10 (1–2): 63–70.
 • Gökçe, M., 2002. Organik Arıcılık. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Organik Tarım Eğitim Sunumları, Ankara.
 • Gökçe, M., Konak, F., 2003. Arıcılıkta Organik Üretim. Eğitim Sunumları. Arıcılık Araştırma Enstitüsü, Ordu.
 • İlter, E., Altındişli, A., 1998. Ekolojik Tarım ve İlkeleri. Ekolojik (Organik, Biyolojik) Tarım. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği. İzmir.
 • Kaftanoğlu, O., 2003. Ekolojik ve Organik Arı Ürünleri Üretimi. 2. Marmara Arıcılık Kongresi Bildiri Kitabı, Yalova.
 • Kaftanoğlu, O., Biçici, M., Yeninar, H., Toker, S., Güler, A., 1992. Formik Asit Plakalarının Balarısı (Apis mellifera) Kolonilerindeki Varroa Jacobsoni ve Kireç Hastalığı (Ascosphaera apis)’na Karşı Etkileri. Doğa J. of Veterinary and Animal Sciences 16: 412–425.
 • Kısmalı, İ., 1998. Ekolojik (Organik, Biyolojik) Tarım. Ekolojik Tarım Organizasyonu Derneği (ETO). İzmir.
 • Konak, F., 2003. Organik Arı Yetiştiriciliği. II. Marmara Arıcılık Kongresi, 28–30 Nisan 2003, Yalova.
 • Korkmaz, A., 2001. Ülkemiz Ballarında Kalıntı Sorunu ve İnsan Sağlığı Açısından Önemi. Türkiye 2. Ekolojik Tarım Sempozyumu, 14–16 Kasım 2001, Antalya.
 • Kumova, U., Korkmaz, A., 2000. Arı Ürünleri Tüketim Davranışları Üzerine Bir Araştırma. Türkiye’de Arıcılık Sorunları ve 1. Ulusal Arıcılık Sempozyumu, 28–30 Eylül 2000, Kemaliye, Erzincan.
 • Kurt, M., 2007. Organik Arıcılık Kuralları ve Hastalıklarla Mücadele. Samsun Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, e-kitap. (http://traglor.cu.edu.tr/objects/objectFile/nktwAnG5-15122012-10.pdf Erişim Tarihi: 24 Kasım 2012).
 • Öztürk, A.İ., 2004. Türkiye’de Organik Bal Üretimi. 1. Uluslararası Organik Hayvansal Üretim ve Gıda Güvenliği Kongresi Bildiri Kitabı, Kuşadası/İzmir.
 • Pirim, L., Çan, M.F., Sönmez, M.M., 2011. Bingöl Arıcılık Raporu, Sektörel Araştırmalar Serisi–4, Fırat Kalkınma Ajansı, Malatya.
 • Sıralı, R., 2010. Arıcılığın Türkiye İçin Önemi. Arıcılık Araştırma Dergisi, yıl: 2, sayı: 4, Ordu.
Other ID JA42GB88PH
Journal Section Articles
Authors

Author: Yakup Erdal Ertürk

Author: Orhan Yılmaz

Dates

Publication Date : June 1, 2013

Bibtex @ { comuagri270744, journal = {ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {2147-8384}, eissn = {2564-6826}, address = {Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Dergisi Yayın Koordinatörlüğü, Terzioğlu Yerleşkesi, 17100, Çanakkale, TÜRKİYE}, publisher = {Çanakkale Onsekiz Mart University}, year = {2013}, volume = {1}, pages = {35 - 42}, doi = {}, title = {Türkiye’de Organik Arıcılık}, key = {cite}, author = {Ertürk, Yakup Erdal and Yılmaz, Orhan} }
APA Ertürk, Y , Yılmaz, O . (2013). Türkiye’de Organik Arıcılık. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi , 1 (1) , 35-42 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/comuagri/issue/25670/270744
MLA Ertürk, Y , Yılmaz, O . "Türkiye’de Organik Arıcılık". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 1 (2013 ): 35-42 <https://dergipark.org.tr/en/pub/comuagri/issue/25670/270744>
Chicago Ertürk, Y , Yılmaz, O . "Türkiye’de Organik Arıcılık". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 1 (2013 ): 35-42
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Organik Arıcılık AU - Yakup Erdal Ertürk , Orhan Yılmaz Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 35 EP - 42 VL - 1 IS - 1 SN - 2147-8384-2564-6826 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi Türkiye’de Organik Arıcılık %A Yakup Erdal Ertürk , Orhan Yılmaz %T Türkiye’de Organik Arıcılık %D 2013 %J ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi %P 2147-8384-2564-6826 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD Ertürk, Yakup Erdal , Yılmaz, Orhan . "Türkiye’de Organik Arıcılık". ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi 1 / 1 (June 2013): 35-42 .
AMA Ertürk Y , Yılmaz O . Türkiye’de Organik Arıcılık. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2013; 1(1): 35-42.
Vancouver Ertürk Y , Yılmaz O . Türkiye’de Organik Arıcılık. ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dergisi. 2013; 1(1): 42-35.