Journal of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1303-1279 | e-ISSN 2687-4032 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Cumhuriyet University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumuiibf


The mission of the review is to publish original, high-quality, research in various areas of economics, business, politics and society that will have a significant impact on theory and practice. Regular articles accepted for publication in the journal must have clear implications for researchers based on one or more of a variety of rigorous research methodologies. The journal also publishes notes dealing with technical and methodological issues as well as insightful literature reviews, comments on past articles and other relevant studies.    The Journal publishes academic papers which are not published or submitted for publication elsewhere, both in Turkish and English. Cumhuriyet University, Journal of Economics and Administrative Sciences (JEAS) was founded in 2001 and published 2 times in a year. Manuscripts that appear in the Journal are subject to the academic process of anonymous reviewing of at least three referees. The refereeing procedure normally takes 2-3 months.

Journal of Economics and Administrative Sciences

ISSN 1303-1279 | e-ISSN 2687-4032 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Cumhuriyet University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumuiibf
Cover Image


The mission of the review is to publish original, high-quality, research in various areas of economics, business, politics and society that will have a significant impact on theory and practice. Regular articles accepted for publication in the journal must have clear implications for researchers based on one or more of a variety of rigorous research methodologies. The journal also publishes notes dealing with technical and methodological issues as well as insightful literature reviews, comments on past articles and other relevant studies.    The Journal publishes academic papers which are not published or submitted for publication elsewhere, both in Turkish and English. Cumhuriyet University, Journal of Economics and Administrative Sciences (JEAS) was founded in 2001 and published 2 times in a year. Manuscripts that appear in the Journal are subject to the academic process of anonymous reviewing of at least three referees. The refereeing procedure normally takes 2-3 months.

Volume 21 - Issue 1 - May 25, 2020
 1. TÜRKİYE'DE KAMU YATIRIM HARCAMALARI İLE İŞSİZLİK ARASINDAKİ NEDENSELLİK İLİŞKİSİ
  Pages 1 - 29
  Aytekin BEKTAŞ
 2. BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ÖRGÜTSEL ADALET, ÖRGÜTSEL GÜVEN VE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ
  Pages 30 - 51
  Duygu TUNALI , Ayşegül PEKER
 3. Investıgatıon of the Relatıonship Between Demographic Variables and Consumers Decision Making Styles
  Pages 52 - 67
  Esra ÖZKAN PİR , Fatma YILMAZ
 4. YENİLENEBİLİR ENERJİ TÜKETİMİ VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: TÜRKİYE İÇİN BİR TODA-YAMAMOTO NEDENSELLİK ANALİZİ
  Pages 68 - 83
  Bünyamin DEMİRGİL , Yunus Emre BİROL
 5. ETHOS YÖNELİMLİ SİYASİ RETORİK: SİYASAL İTTİFAKLAR ve LİDERLERİN SOSYAL MEDYADAKİ SEÇİM SÖYLEMLERİ ÜZERİNE BİR ANALİZ
  Pages 84 - 104
  Osman ÇALIŞKAN
 6. KAMU HASTANE BİRLİKLERİNİN ÜLKE SAĞLIK POLİTİKALARINA KATKISINI BELİRLEMEDE SAĞLIK PERSONELİNİN ALGISI [SİVAS İLİ ÖRNEĞİ]
  Pages 105 - 127
  Mustafa FİLİZ , Naim KARAGÖZ
 7. YouTube Kullanma Amacının YouTube’da Yapılan Marka İşbirliklerine Yönelik Tutuma Etkisi
  Pages 128 - 145
  İsmail ERKAN
 8. SPOR TAKIMI TARAFTARI LİSE ÖĞRENCİLERİNİN, HEDONİK TÜKETİM EĞİLİMİ
  Pages 146 - 162
  Zühal YURTSIZOĞLU
 9. PARANIN YANSIZLIĞI HİPOTEZİNİN TÜRKİYE EKONOMİSİ İÇİN TESTİ
  Pages 163 - 182
  Onur OĞUZ
 10. PSİKOLOJİK SÖZLEŞME VE İŞYERİ ZORBALIĞININ İŞTEN AYRILMA NİYETİNE ETKİSİ: HEMŞİRELERDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 183 - 202
  Gülcan ŞANTAŞ , Rukiye NUMANOĞLU TEKİN , Fatih ŞANTAŞ
 11. RİSK VE SİGORTACILIK ALANINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN BİLİMSEL ARAŞTIRMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ
  Pages 203 - 219
  Furkan YILDIRIM , Filiz YETİZ , Mustafa GÜLMEZ
 12. SOSYAL MEDYA MECRALARINDA KİMLİĞİN SANALLAŞMASI (Bireysel ve Toplumsal Gerçeklikten, Sosyal Medyanın Sanallığına: Bireysel ve Kolektif Kimliklerin Anlamsal ve İşlevsel Değişimi)
  Pages 220 - 249
  Saniye VATANDAŞ
 13. TÜRKİYE’DE BEŞERİ SERMAYENİN İLLERİN EKONOMİK KALKINMA DÜZEYİNE ETKİSİ: YATAY KESİT VERİ ANALİZİ
  Pages 250 - 268
  Metin ÇOKCANLI , Elife AKİŞ
 14. ÇİN’İN AFRİKA'DAKİ DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE YATIRIMLARININ AFRİKA ÜLKELERİNDEKİ EKONOMİK ETKİSİ
  Pages 269 - 292
  Semanur SOYYİĞİT
 15. TÜRKİYE’DE ORTA GELİR GRUBUNA YÖNELİK OTOMOBİL SEÇİMİ. ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMİ OLARAK VİKOR YÖNTEMİ
  Pages 293 - 307
  Adem BABACAN
 16. GÜÇLENDİRİCİ LİDERLİK DAVRANIŞLARININ BİREYSEL PERFORMANSA ETKİSİ
  Pages 308 - 330
  Saadet Ela PELENK
Indexes and Platforms