Journal of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
Submit Article Send Reviewer Request Aim & Scope Author Guidelines Ethical Principles and Publication Policy Last Issue Editorial Board Contact Archive
...
Login
ISSN 1303-1279 | e-ISSN 2687-4032 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Cumhuriyet University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumuiibf


The mission of the review is to publish original, high-quality, research in various areas of economics, business, politics and society that will have a significant impact on theory and practice. Regular articles accepted for publication in the journal must have clear implications for researchers based on one or more of a variety of rigorous research methodologies. The journal also publishes notes dealing with technical and methodological issues as well as insightful literature reviews, comments on past articles and other relevant studies.    The Journal publishes academic papers which are not published or submitted for publication elsewhere, both in Turkish and English. Cumhuriyet University, Journal of Economics and Administrative Sciences (JEAS) was founded in 2001 and published 2 times in a year. Manuscripts that appear in the Journal are subject to the academic process of anonymous reviewing of at least three referees. The refereeing procedure normally takes 2-3 months.

Journal of Economics and Administrative Sciences

ISSN 1303-1279 | e-ISSN 2687-4032 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Cumhuriyet University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumuiibf
Cover Image


The mission of the review is to publish original, high-quality, research in various areas of economics, business, politics and society that will have a significant impact on theory and practice. Regular articles accepted for publication in the journal must have clear implications for researchers based on one or more of a variety of rigorous research methodologies. The journal also publishes notes dealing with technical and methodological issues as well as insightful literature reviews, comments on past articles and other relevant studies.    The Journal publishes academic papers which are not published or submitted for publication elsewhere, both in Turkish and English. Cumhuriyet University, Journal of Economics and Administrative Sciences (JEAS) was founded in 2001 and published 2 times in a year. Manuscripts that appear in the Journal are subject to the academic process of anonymous reviewing of at least three referees. The refereeing procedure normally takes 2-3 months.

Volume 21 - Issue 2 - Nov 23, 2020
 1. SAĞLIK EĞİTİMİ ALAN ÖĞRENCİLERİN COVİD-19 SALGININA YÖNELİK ALGILARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 1 - 18
  Rahim ARSLAN, Mustafa FİLİZ
 2. SANAL CEMAAT (Tarihsel ve Sosyolojik Gerçeklikten, Dijital Çağın Sanallığına: Cemaatin Sanallaşması)
  Pages 19 - 46
  Saniye VATANDAŞ
 3. GENETİK ALGORİTMA İLE SINAV ÇİZELGELEME
  Pages 47 - 68
  Serkan TAŞTAN, Halime SUVAY EKER
 4. NAKİT TEMETTÜ ÖDEMELERİNİN FİRMA DEĞERİ ÜZERİNE ETKİLERİNİN PANEL VERİ YÖNTEMİ İLE ANALİZİ BİST 30 ÜZERİNE BİR UYGULAMA (2007-2017)
  Pages 69 - 89
  Selahattin KOÇ, Bayram YALDIZ, Zekai ŞENOL
 5. MUHASEBE ALANINDA HATA VE HİLE İLE İÇ KONTROL ÜZERİNE YAZILMIŞ LİSANSÜSTÜ TEZLERİN ANALİZİ (2009 – 2019)
  Pages 90 - 102
  Seval ELDEN ÜRGÜP
 6. COVID-19’ UN POTANSİYEL TURİST PROFİLİ OLUŞTURAN TÜKETİCİ DAVRANIŞI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN ÇÖZÜM ÖNERİLERİ PERSPEKTİFİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 103 - 121
  İlker ÖZTÜRK, Emre TANKUŞ
 7. TÜRKİYE'DE SOSYAL BELEDİYECİLİK UYGULAMALARI VE BORNOVA BELEDİYESİ ÖRNEĞİ
  Pages 122 - 156
  Ayşe Nur BALCILAR, Serkan ÇINARLI
 8. ALTERNATİF YATIRIM ARAÇLARI İLE BİTCOİN FİYATLARI ARASINDAKİ İLİŞKİNİN YAPAY SİNİR AĞI İLE TAHMİNİ
  Pages 157 - 169
  Ahmet SEL, Numan ZENGİN, Zafer YILDIZ
 9. KRİTER AĞIRLIKLANDIRMA YÖNTEMLERİNDEN BWM VE FUCOM YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI VE BİR UYGULAMA
  Pages 170 - 185
  Gülay DEMİR, Hüdaverdi BİRCAN
 10. STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİNİN ÇALIŞANLARIN PERFORMANS ALGISI ÜZERİNE ETKİSİ: PLASTİK ÜRETİM İŞLETMESİNDE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 186 - 207
  Berrin FİLİZÖZ, Emine ATALAY
 11. HEGEMONYAL DÜZENDE GÖZETİM TOPLUMU
  Pages 208 - 237
  Elif GÜRDAL, Selim KANAT
 12. BOTANİK TURİZM BAĞLAMINDA BOTANİK BAHÇESİ KURULUMUNA YÖNELİK PAYDAŞ GÖRÜŞLERİ: GÜMÜŞOVA ÖRNEĞİ
  Pages 238 - 257
  Canan ÖZGENÇ, Muammer MESCİ
 13. MAUT YÖNTEMİNİN MOOSRA VE ROV YÖNTEMLERİ İLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Pages 258 - 266
  Alptekin ULUTAŞ
 14. FİNANSAL YAPILANDIRMA İŞLEMLERİNİN KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE TFRS 9 KAPSAMINDA FİNANSAL TABLOLARA ETKİSİ: ÖRNEK UYGULAMA
  Pages 267 - 281
  Burak ÖZDOĞAN
 15. ÖZEL HASTANELERE YAPILAN ÇEVRİMİÇİ ŞİKÂYETLERİN İÇERİK ANALİZİ İLE İNCELENMESİ
  Pages 282 - 297
  Zührem YAMAN, Büşra KAVUNCU
 16. SİYASAL PAZARLAMA VE SİYASAL İLETİŞİMDE POST-TRUTH: DONALD TRUMP ÖRNEĞİ
  Pages 298 - 309
  Aykut YILMAZ, Tarık YOLCU, Kürşad ÖZKAYNAR, Ömer Sezai AYKAÇ
 17. TOPLUMLARDA FİZİKSEL PARADAN DİJİTAL PARAYA GEÇİŞ: BİTCOİN ÖRNEĞİ
  Pages 310 - 333
  Bülent ÇİZMECİ, İbrahim Hakan GÖVER
 18. YENİ BİR ÜRETİM SİSTEMİ: SERU
  Pages 334 - 351
  Adem TÜZEMEN
 19. TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN YARARLANMA
  Pages 352 - 383
  Kübra DEMİR
 20. HUZUR VE DOĞRUDAN YABANCI SERMAYE İLİŞKİSİ: GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELER AÇISINDAN BİR İNCELEME
  Pages 384 - 403
  Kemal EYÜBOĞLU, Enis TÜYSÜZ
Indexes and Platforms
Dizinler

Dergimiz; TR- DİZİN, EBSCO, SOBİAD, ASOS, J-GATE, OPEN AIRE veritabanlarında taranmaktadır.