Journal of Economics and Administrative Sciences
Cover Image
Submit Article Aim & Scope Author Guidelines Last Issue Archive Editorial Board Contact
...
Login
ISSN 1303-1279 | e-ISSN 2687-4032 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Cumhuriyet University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumuiibf


The mission of the review is to publish original, high-quality, research in various areas of economics, business, politics and society that will have a significant impact on theory and practice. Regular articles accepted for publication in the journal must have clear implications for researchers based on one or more of a variety of rigorous research methodologies. The journal also publishes notes dealing with technical and methodological issues as well as insightful literature reviews, comments on past articles and other relevant studies.    The Journal publishes academic papers which are not published or submitted for publication elsewhere, both in Turkish and English. Cumhuriyet University, Journal of Economics and Administrative Sciences (JEAS) was founded in 2001 and published 2 times in a year. Manuscripts that appear in the Journal are subject to the academic process of anonymous reviewing of at least three referees. The refereeing procedure normally takes 2-3 months.

Journal of Economics and Administrative Sciences

ISSN 1303-1279 | e-ISSN 2687-4032 | Period Biannually | Founded: 2000 | Publisher Cumhuriyet University | https://dergipark.org.tr/tr/pub/cumuiibf
Cover Image


The mission of the review is to publish original, high-quality, research in various areas of economics, business, politics and society that will have a significant impact on theory and practice. Regular articles accepted for publication in the journal must have clear implications for researchers based on one or more of a variety of rigorous research methodologies. The journal also publishes notes dealing with technical and methodological issues as well as insightful literature reviews, comments on past articles and other relevant studies.    The Journal publishes academic papers which are not published or submitted for publication elsewhere, both in Turkish and English. Cumhuriyet University, Journal of Economics and Administrative Sciences (JEAS) was founded in 2001 and published 2 times in a year. Manuscripts that appear in the Journal are subject to the academic process of anonymous reviewing of at least three referees. The refereeing procedure normally takes 2-3 months.

Volume 20 - Issue 1 - May 31, 2019
 1. ENERGY CONSUMPTION, TRADE OPENNESS AND GROWTH NEXUS IN TURKEY: EVIDENCE FROM VECM
  Pages 1 - 12
  Elma Satrovic
 2. EFFECTS OF MANAGERS’ INDIVIDUAL INNOVATIVE BEHAVIOR TENDENCIES AND BUSINESS INNOVATION ON NON-FINANCIAL BUSINESS PERFORMANCE
  Pages 13 - 29
  Feridun Duman , Sevcan Vardar
 3. ECONOMIC DIPLOMACY OF TURKEY IN THE CONTEXT OF POLITICS OF PRESTIGE IN FOREIGN ECONOMIC RELATIONS
  Pages 30 - 53
  UĞUR ÜNAL
 4. EMPIRE AS A CONCEPTUALIZATION OF ‘INTERNATIONAL’ IN THE AGE OF GLOBALISATION
  Pages 54 - 61
  Muhammed Kürşad Özekin
 5. MÜSLÜMAN COĞRAFYADA KİŞİSEL GELİR DAĞILIMI EŞİTSİZLİĞİ
  Pages 62 - 74
  Adem Doğan
 6. AİLE İŞLETMELERİNDE YÖNETİMİN DEVRİ VE VARİSTE ARANILAN ÖZELLİKLER: ARDAHAN VE SİVAS ÖRNEĞİ
  Pages 75 - 90
  Berrin Filizöz
 7. ALGILANAN SOSYAL DESTEK İLE STRES DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ: ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 91 - 103
  Fatih ferhat ÇETİNKAYA , Fatma Korkmaz
 8. BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ SATIN ALMA TERCİHLERİNİN DEMOGRAFİK DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ
  Pages 104 - 118
  İbrahim Yemez , Mehmet Şükrü AKDOĞAN
 9. BORSA İSTANBUL’DA İŞLEM GÖREN LOJİSTİK İŞLETMELERİNİN FİNANSAL PERFORMANSLARININ TOPSIS VE VIKOR YÖNTEMLERİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 119 - 137
  Cenk Tufan , Yunus Kılıç
 10. ÜLKELERİN İKTİSADİ GELİŞMİŞLİK VE İKTİSADİ KARMAŞIKLIK DÜZEYLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: G8 ÜLKELERİ ÖRNEĞİ
  Pages 138 - 148
  Murat NIŞANCI , Metin Uçar , Semanur Soyyiğit
 11. FAALİYET TABANLI MALİYETLEME: HASTANE İŞLETMESİ UYGULAMASI
  Pages 149 - 163
  TUNAY ASLAN
 12. HUKUKİ DÜZENLEMELER, POLİTİKA DESTEKLERİ VE MALİ TEŞVİKLERİN YENİLENEBİLİR ENERJİNİN GELİŞİMİNDEKİ ROLÜ: ÇİN HALK CUMHURİYETİ ÖRNEĞİ
  Pages 164 - 180
  Halil İbrahim Kaya , Yüksel BAYRAKTAR
 13. İRAN BORSASI VE REEL DÖVİZ KURU ARASINDAKİ SİMETRİK VE ASİMETRİK İLİŞKİLERİNİN İNCELENMESİ
  Pages 181 - 192
  Ömer Selçuk Emsen
 14. İŞLETMELERDE MALİ MÜŞAVİR HİZMETLERİNDEKİ MEMNUNİYETTE ETKİLİ FAKTÖRLERİN BELİRLENMESİ: ERZURUM İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 193 - 213
  Kenan Orçanlı
 15. İŞSİZLİKTE UZUN HAFIZA ETKİSİ VE HİSTERİSİZ HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ
  Pages 214 - 225
  İpek Yurttagüler , Sinem Kutlu
 16. KAMU FİNANSMANI, FİNANSAL PİYASALAR VE KREDİ TEMERRÜT RİSKİ: TÜRKİYE VE BRICS ÜLKELERİ UYGULAMASI
  Pages 226 - 240
  Sedat Yenice , Şaban Çelik , Yasin Erdem Çevik
 17. KÜRESELLEŞMENİN EKONOMİK VE SOSYOLOJİK ETKİLERİ: 1997’DEN GÜNÜMÜZE BİBLİYOGRAFİ TABANLI SİSTEMATİK DERLEME ÇALIŞMASI
  Pages 241 - 259
  DİLARA BAHTİYAR SARI , MUSTAFA GÜLMEZ , İLKER ŞAHİN
 18. MAĞAZA ATMOSFERİNDE ETKİLİ OLAN FAKTÖRLERLE MEMNUNİYET-SADAKAT-TAVSİYE ETME DURUMU ARASINDAKİ İLİŞKİYİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR ALAN ÇALIŞMASI
  Pages 260 - 280
  Mevlüt Türk , Ahmet Ünal
 19. CO2, quality of life and economic growth in mena countries
  Pages 281 - 292
  Tuncer Gövdeli
 20. MUHASEBE SKANDALLARININ ÖNLENMESİNDE ADLİ MUHASEBE MESLEĞİNİN ROLÜ
  Pages 293 - 308
  Said Alpagut ŞENEL , Öznur ARSLAN
 21. OSMANLIDAN CUMHURİYETE GÜRÜN’DE SOSYAL VE EKONOMİK HAYAT
  Pages 320 - 334
  AYŞE MERAL UZUN , AHMET UZUN
 22. PAZAR YÖNELİMİ GİRİŞİMCİLİK NİYETİNDE ETKİLİ MİDİR? ÜNİVERSİTELİLER ÜZERİNE BİR ALAN ÇALIŞMASI
  Pages 335 - 347
  İsmail Tamer Toklu
 23. SAĞLIK İLETİŞİMİNDE DAVRANIŞSAL MÜDAHALE TASARIMI: İNGİLTERE ONLİNE HASTANE RANDEVU SİSTEMİ ÖRNEĞİ
  Pages 348 - 365
  Sebnem Ozdemir
 24. SAĞLIK KURUMLARINDA KİŞİSEL DEĞERLERİN MESLEKİ BAĞLILIĞA ETKİSİ
  Pages 366 - 376
  Büşra Polat , Ümit Naldöken
 25. SEKTÖREL KATMA DEĞER VE YAPISAL DÖNÜŞÜM İLİŞKİSİ: CEE ÜLKELERİ VE TÜRKİYE ANALİZİ
  Pages 377 - 393
  Semanur Soyyigit
 26. ŞEHİR PAZARLAMASINDA MARKA DEĞERİ ALGISININ ÖNEMİ: SİVAS İLİ ÖRNEĞİ
  Pages 394 - 409
  Hilal Uygurtürk , Abdullah Yılmaz
 27. TIBBİ VERİLER ÜZERİNDE BİRLİKTELİK KURALLARI MADENCİLİĞİ
  Pages 410 - 419
  Mehmet ALAN
 28. TÜRKİYE’DE KOBİ’LERİN YENİ PİYASALARA AÇILMASINI ENGELLEYEN FAKTÖRLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA
  Pages 420 - 437
  İsmail Şentürk
 29. TÜRKİYE’DE LİDERLİK ÖZELLİKLERİ İLE İLGİLİ YAZILAN TEZLERİN İÇERİK ANALİZİ YÖNTEMİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ
  Pages 438 - 446
  Hasan Gül , Aysuluu Beyşenova
 30. ULUSLARARASI ŞİRKETLERDE DIŞ KAYNAK KULLANIMI VE LOJİSTİK ANLAYIŞ; SİVAS ÖZELİNDE BİR UYGULAMA
  Pages 447 - 461
  Berivan Kızılırmak
 31. ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN UZAKTAN EĞİTİM DERSLERİNDEKİ MEMNUNİYET ARAŞTIRMASI: AŞIK VEYSEL MESLEK YÜKSEKOKULU ÖRNEĞİ
  Pages 462 - 473
  Nevzat Balıkçıoğlu , Dilek ÇINAR ÖZ , Nalan Nilüfer IŞIN
 32. YÜKSELEN EKONOMİLERDE YÜKSEK TEKNOLOJİLİ MAL İHRACATININ BELİRLEYİCİLERİ
  Pages 474 - 487
  AYŞE MERAL UZUN , ÖZGE BUZDAĞLI , ÖMER SELÇUK EMSEN
Indexes and Platforms