Year 2018, Volume 19 , Issue 2, Pages 132 - 144 2018-11-30

SERMAYE PİYASALARINDA İSLAMİ ENDEKSLER VE GELENEKSEL ENDEKSLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER: KATILIM 30 ENDEKSİ VE BİST 100 ENDEKSİ
The Relationship Between Islamic Indices and Conventional Indices in Capital Markets: Participation 30 Index and Bist 100 Index

Cansu ŞARKAYA İÇELLİOĞLU [1]


Çalışmanın amacı sermaye piyasalarında işlem gören İslami endekslerle ile geleneksel endeksler arasındaki kısa ve uzun dönemli ilişkilerin varlığını araştırmaktır. Türkiye’de İslami prensiplere uygun faaliyet gösteren 30 şirketin hisselerini temsil eden Katılım 30 Endeksi ile piyasanın genel durumu hakkında bilgi veren Bist 100 Endeksinin logaritmik değerleri arasındaki ilişkiler 2013- 2018 yılları arasındaki iş günlerini kapsayacak şekilde E-Views 8 Programı’nda analiz edilmiştir. Analizlerde birim kök testi, eş bütünleşme testi ve nedensellik testi uygulanarak hata düzeltme modeli vasıtasıyla sonuçlar yorumlanmıştır. Çalışmanın sonucunda Katılım 30 Endeksi ile Bist 100 Endeksi arasında kısa ve uzun dönemli ilişkiler tespit edilmiştir. Bulgulara göre kısa dönemli nedensellik ilişkisi tek yönlü olup, Katılım 30 Endeksinden Bist 100 Endeksine doğrudur. Çalışma Türk İslami sermaye piyasasının incelenmesi ve bulguların küresel piyasalardaki bulgularla kıyaslanması açısından önem taşımaktadır. 

The aim of the study is to investigate the existence of short term and long term relationships between Islamic indices and traditional indices in capital markets. The relationship between logarithmic values of Participation 30 Index and Bist 100 Index has been analyzed through E-Views 8 Program for the working days of the years of 2013- 2018. While Participation 30 Index represents the shares of 30 companies operating in accordance with Islamic principles, Bist 100 Index informs about the general situation of the market in Turkey. Unit root test, cointegration test and causality test were applied in the study and the results were interpreted with the error correction model. As a result of the study, both short-term and long-term relationships were determined between the Participation 30 Index and Bist 100 Index. According to findings, there is a one way causality relation and this relation’s direction is from the Participation 30 Index to Bist 100 Index. The study is important in terms of examining the Turkish Islamic capital market and comparing the results with global markets.

 • ALBAITY, Mohamed and Rubi AHMAD (2008), “Performance of Syariah And Composite Indices: Evidence From Bursa Malaysia”, Asian Academy of Management Journal of Accounting and Finance, 4(1); 23-43.
 • ALTIN, Hakan, Nihan CABA (2016), “Borsa İstanbul’da İşlem Gören Katılım Endekslerinin Performanslarının Değerlendirilmesi”, Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, 8(15); 229-248.
 • AL-KHAZALI, Osamah, Hooi Hooi LEAN, Anis SAMET (2014), “Do Islamic Stock Indexes Outperform Conventional Stock Indexes? A Stochastic Dominance Approach”, Pacific-Basin Finance Journal, 28(2014); 29-46.
 • BEIK, Irfan Syauqi ve Wisnu WARDHANA (2011), “The Relationshıp Between Jakarta Islamic Index And Other Selected Markets: Evidence From Impulse Response Function”, Majalah Ekonomi, Tahun XXI, 2; 100-109.
 • BROOKS, C., (2002), Introductory Econometrics for Finance. Cambridge University Press, Cambridge.
 • DHARANI, M., P.NATARAJAN (2011), Equanimity of Risk and Return Relationship between Shariah Index and General Index in India, Journal of Economics and Behavioral Studies, 2(5); 213-222.
 • EL-KHAMLICHI, Abdelbari, Morocco Kabir SARKAR, Mohamed AROURI ve Frédéric TEULON (2014), “Are Islamic Equity Indices More Efficient Than Their Conventional Counterparts? Evidence From Major Global Index Families”, The Journal of Applied Business Research, 30(4); 1137-1150.
 • GUJARATI, D. N. (2005), Temel Ekonometri, Çev.: Şenesen, Ü. ve Şenesen, G. G., 3. bs., Literatür Yayıncılık, İstanbul.
 • GUYOT, Alexis (2011), “Efficiency and Dynamics of Islamic Investment: Evidence of Geopolitical Effects on Dow Jones Islamic Market Indexes”, Emerging Markets Finance & Trade, November-December, 47(6); 24-45.
 • HAMMOUDEH, Shawkat, Won Joong KIM ve Soodabeh SARAFRAZI (2016), “Sources of Fluctuations in Islamic, U.S., EU, and Asia Equity Markets: The Roles of Economic Uncertainty, Interest Rates, and Stock Indexes”, Emerging Markets Finance & Trade, 52; 1195–1209.
 • HASSAN, M. Kabir ve Eric GIRARD (2010), “Faith-Based Ethical Investing: The Case Of Dow Jones Islamic Indexes”, Islamic Economic Studies, 17(2); 1-31.
 • HO, Catherine Soke Fun, Nurul Afigah Abd RAHMAN, Noor Hafizha Muhamad YUSUF, Zaminor ZAMZAMIN (2014), “Performance of global Islamic versus Conventional Share Indices: International Evindence”, Pasific -Basin Finance Journal, 28(2014); 110-121.
 • HUSSEI, Khaled A. (2004), “Ethical Investment: Empirical Evidence From FTSE Islamic Index”, Islamic Economic Studies, 12(1); 21-40. Islamic Financial Services Board (2017), Islamic Financial Services Industry Stability Report 2017, Published by Bank Negara Malaysia, Kuala Lumpur.
 • JAWADI, Fredj, Nabila JAWADI, Wael LOUHICHI (2014), “Conventional and Islamic Stock Price Performance: An Empirical Investigation”, International Economics, 137(2014); 73-87.
 • Katılım Endeksi (2018), Endeksler, Katılım 30, İnternet Adresi http://www.katilimendeksi.org/subpage/16/endeks_bilgileri, Erişim Tarihi 18.06.2018. MINIAOUI, Hela, Hameedah SYANI, Anissa CHAIBI (2015), “The Impact of financial crisis on Islamic and conventional indices of the GCC countries”, The Journal of Applied Business Research, 31(2); 357-370.
 • RANA, Muhammad Ejaz ve Waheed AKHTER (2015), “Performance of Islamic and Conventional Stock Indices: Empirical Evidence from an Emerging Economy”, Center of Islamic Finance, COMSATS Working Paper, Pakistan.
 • SAKARYA, Şakir, Hasan Hüseyin YILDIRIM ve Mehmet YAVUZ (2017), “Kurumsal Yönetim Endeksi ve Katılım 30 Endeksi ile Bist 50 Endeksi’nin Performanslarının Değerlendirilmesi”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Kongresi (ISBN: 978-605-82729-0-3); 474-487.
 • SAKTI, Muhammad Rizky Prima ve Yousuf HARUN (2013), “Relationship between Islamic Stock Prices and Macroeconomic Variables: Evidence from Jakarta Stock Exchange Islamic Index”, Global Review of Islamic Economics and Business, 1(1); 71-84.
 • SAVAŞAN, Fatih, Fatih YARDIMCIOĞLU, Furkan BEŞEL (2015), “The Effect of Exogenous Shocks on Participation Index of Borsa Istanbul: Permanent or Temporary?” Uluslararası İslam Ekonomisi ve Finansı Araştırmaları Dergisi, 1(1); 81-92.
 • SEÇME, Oğuz, Mine AKSOY ve Özgür UYSAL (2016), “Katılım Endeksi Getiri, Performans ve Oynaklığın Karşılaştırmalı Analizi”, Muhasebe ve Finansman Dergisi, Ekim 2016; 107-128.
 • SEVÜKTEKİN, M. ve NARGELEÇEKENLER, M. (2010), Ekonometrik Zaman Serileri Analizi, Geliştirilmiş 3. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara.
 • Türkiye Katılım Bankaları Birliği (2018), Katılım Bankacılığı Nedir? Nasıl Çalışır?, İnternet Adresi http://www.tkbb.org.tr/, Erişim Tarihi 21.03.2018.
 • YAZICI, Resül (2016), “Finansal Krizlerin Önlenmesinde Katılım Bankacılığı Sisteminin Rolü Üzerine Bir Değerlendirme”, Sakarya İktisat Dergisi, 5(1); 59-82.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Makaleler
Authors

Author: Cansu ŞARKAYA İÇELLİOĞLU (Primary Author)
Institution: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 30, 2018

Bibtex @research article { cumuiibf438957, journal = {Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi}, issn = {1303-1279}, eissn = {2687-4032}, address = {}, publisher = {Cumhuriyet University}, year = {2018}, volume = {19}, pages = {132 - 144}, doi = {}, title = {SERMAYE PİYASALARINDA İSLAMİ ENDEKSLER VE GELENEKSEL ENDEKSLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER: KATILIM 30 ENDEKSİ VE BİST 100 ENDEKSİ}, key = {cite}, author = {Şarkaya İçelli̇oğlu, Cansu} }
APA Şarkaya İçelli̇oğlu, C . (2018). SERMAYE PİYASALARINDA İSLAMİ ENDEKSLER VE GELENEKSEL ENDEKSLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER: KATILIM 30 ENDEKSİ VE BİST 100 ENDEKSİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 19 (2) , 132-144 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/en/pub/cumuiibf/issue/40744/438957
MLA Şarkaya İçelli̇oğlu, C . "SERMAYE PİYASALARINDA İSLAMİ ENDEKSLER VE GELENEKSEL ENDEKSLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER: KATILIM 30 ENDEKSİ VE BİST 100 ENDEKSİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018 ): 132-144 <https://dergipark.org.tr/en/pub/cumuiibf/issue/40744/438957>
Chicago Şarkaya İçelli̇oğlu, C . "SERMAYE PİYASALARINDA İSLAMİ ENDEKSLER VE GELENEKSEL ENDEKSLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER: KATILIM 30 ENDEKSİ VE BİST 100 ENDEKSİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 (2018 ): 132-144
RIS TY - JOUR T1 - SERMAYE PİYASALARINDA İSLAMİ ENDEKSLER VE GELENEKSEL ENDEKSLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER: KATILIM 30 ENDEKSİ VE BİST 100 ENDEKSİ AU - Cansu Şarkaya İçelli̇oğlu Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 132 EP - 144 VL - 19 IS - 2 SN - 1303-1279-2687-4032 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi SERMAYE PİYASALARINDA İSLAMİ ENDEKSLER VE GELENEKSEL ENDEKSLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER: KATILIM 30 ENDEKSİ VE BİST 100 ENDEKSİ %A Cansu Şarkaya İçelli̇oğlu %T SERMAYE PİYASALARINDA İSLAMİ ENDEKSLER VE GELENEKSEL ENDEKSLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER: KATILIM 30 ENDEKSİ VE BİST 100 ENDEKSİ %D 2018 %J Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi %P 1303-1279-2687-4032 %V 19 %N 2 %R %U
ISNAD Şarkaya İçelli̇oğlu, Cansu . "SERMAYE PİYASALARINDA İSLAMİ ENDEKSLER VE GELENEKSEL ENDEKSLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER: KATILIM 30 ENDEKSİ VE BİST 100 ENDEKSİ". Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19 / 2 (November 2018): 132-144 .
AMA Şarkaya İçelli̇oğlu C . SERMAYE PİYASALARINDA İSLAMİ ENDEKSLER VE GELENEKSEL ENDEKSLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER: KATILIM 30 ENDEKSİ VE BİST 100 ENDEKSİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 132-144.
Vancouver Şarkaya İçelli̇oğlu C . SERMAYE PİYASALARINDA İSLAMİ ENDEKSLER VE GELENEKSEL ENDEKSLER ARASINDAKİ İLİŞKİLER: KATILIM 30 ENDEKSİ VE BİST 100 ENDEKSİ. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi. 2018; 19(2): 144-132.